Ἀλήθεια, πιστεύεις ὅτι μέ ξέρεις;

Ἀλήθεια, πιστεύεις ὅτι μέ ξέρεις;Μοναξιὰ ποὺ κρύβουν οἱ ἄνθρωποι γύρω μας…
Ἀπομόνωσιν…
Ἀπογοήτευσιν..
Φόβους…
Ἀνασφάλειες…
Ἀγωνίες…
Κι ὅλα αὐτά γιατί;

Πόσοι ἄραγε μποροῦν νά ἀπαντήσουν καταφατικά στήν ἐρώτηση τοῦ συντρόφου τους, ἤ τῶν παιδιῶν τους:
Ἀλήθεια πιστεύεις ὅτι μέ ξέρεις;

Γιῶτα Σούσουλα

Πότε κάτσαμε νά μιλήσουμε ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ καί νά ἀποκαλύψουμε αὐτό πού πράγματι σκεπτόμαστε;
Ἤ αὐτό πού θέλουμε;
Ἤ αὐτό πού ὀνειρευόμαστε;

Τὸ μεγάλο μας πρόβλημα δὲν εἶναι οἱ ἄλλοι…

Τὸ μεγάλο μας πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς…
Ἐμεῖς σεβόμαστε κι ἀγαπᾶμε τοὺς ἑαυτούς μας τόσο, ὅσο χρειάζεται, πρὸ κειμένου νὰ σεβόμαστε τὶς ἀνάγκες τους…
Μὰ ἐὰν ἐγὼ σέβομαι τὶς ἀνάγκες μου, τότε εἶναι αὐτονόητον πὼς μιλῶ…
Αὐτὸ τὸ κάτι, ποὺ ὅλοι ἀποκαλοῦν στόμα, δὲν τὸ ἔχω μόνον γιὰ νὰ τρώω, ἀλλὰ καὶ νὰ ὁμιλῶ….
Ὄχι γιὰ νὰ κάνω θόρυβο…
…παρὰ μόνον γιὰ νὰ ἀποκαλύπτω τὸ ποιὰ εἶμαι καὶ τὸ τὶ πραγματικὰ θέλω ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο…

Φιλονόη.

Υ.Γ.1.Ὅλα ξεκινοῦν ἀπὸ ἐμᾶς. Τί ξέρουμε ἐμεῖς γιά τούς ἑαυτούς μας; Καί τί κάνουμε γιά νά μάθουμε;

Υ.Γ.2. Ἐάν ἐγώ δέν γνωρίζω τόν ἑαυτόν μου, τότε πῶς θά ἁπλῶσω τά χέρια μου κι ὅλες μου τίς αἰσθήσεις γιά νά γνωριστῶ μέ τούς γύρω μου; Αὐτὰ τὰ ζητήματα ΑΠΑΙΤΟΥΝ ἐπίγνωσιν. Ὄχι …μπαρότσαρκα.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply