Ἀντι-εἰδήσεις 3 Φεβρουαρίου 2014 (ἀπὸ Ἑλλαδο-Πακιστάν!).

Καλημέρα μὲ ...ἀλλαγές!!!Τὰ σοβαρὰ ζητήματα τῆς ἡμέρας μας, κατὰ τὴν κρίσιν μου, εἶναι τὰ ἐξῇς:

 • Οἱ σεισμοὶ τῆς Κεφαλλονιᾶς, ποὺ δὲν θέλουν νὰ παύσουν…
  Ἐὰν θυμηθοῦμε λίγους μῆνες πρίν, τὴν Κρήτη, θὰ διαπιστώσουμε πὼς «ὅλως συμπτωματικῶς» μόλις ξεκίνησαν οἱ διαρευνητικὲς γεωτρήσεις γιὰ τοὺς ὑδρογονάνθρακες, ξεκίνησαν καὶ οἱ σεισμοί.
  Λέτε ἐδῶ νά συνέβῃ κάτι διαφορετικό;
 • Ἡ «ἐπανάστασις» τῆς Οὐκρανίας.Ποὺ γιὰ αὐτὴν τόσο κόπτονται ὅλοι οἱ ἰσχυροὶ τοῦ πλανήτου.
  ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσις, ΟΗΕ ἔχουν στραμμένα τὰ βλέμματά τους ἐπάνω στὴν Οὐκρανία.
  Παραλλήλως, στὴν Ῥωσσία, «συμπτωματικῶς» συνέβησαν δύο πολὺ σοβαρὲς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ἀσφάλεια διεθνοῦς ὀργανώσεως. Ἴσα δῆλα δὴ γιὰ νὰ προκαλέσουν τὴν Ῥωσσία νὰ ἀποδεχθῇ πὼς εἶναι ἀνίσχυρη ἐμπρὸς στὴν διεθνὴ τρομοκρατία, ποὺ ὅμως, πάλι «ὅλως τυχαίως» ἔχει κοινοὺς χρηματοδότες καὶ στοχεύσεις μὲ κάθε ΜΚΟ, τράπεζα, «ἐπαναστατικὴ κίνησιν». Μία Ῥωσσία ποὺ ἐνδιαφέρεται σοβαρὰ γιὰ τὸν παραδοσιακό της σύμμαχο, τὴν Οὐκρανία…
  Οἱ Οὐκρανοὶ δὲν ἐρωτῶνται… τοὺς φοροῦν «προστάτες» καὶ «σωτῆρες»…
  Ἤ μὲ τὸν ἕναν ἤ μὲ τὸν ἄλλον… Μόνοι ἀπαγορεύεται νὰ σταθοῦν…
  Αὐτὸ νὰ τὸ προσέξουμε λοιπόν… Ἐδῶ παίζονται πολλὰ συμφέροντα… Ἴσως τῆς ἰδίας βαρύτητος μὲ αὐτὰ ποὺ παίζονται στὴν Συρία.
 • Ἡ ἀπο-ἐνοχοποίησις τῆς ἀριστερᾶς τρομοκρατίας γιὰ τὸν φόνο τῶν χρυσαυγιτῶν.
  Αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε ὡς ὑπόθεσις κατέληξε ὡς βεβαιότης.
  Σαφῶς καὶ γιὰ νὰ εἶσαι ἐπαγγελματίας δολοφόνος, θὰ προτιμηθῇς κι ἀπὸ ἀριστεροὺς κι ἀπὸ δεξιοὺς κι ἀπὸ κεντρώους… Ἀναλόγως πάντα τῶν ἀναγκῶν τῆς «ἀγορᾶς».
  Ὅμως τὸ νὰ πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν πὼς ἔτσι, ἀνεξέλεγκτα, κάποιοι κοινοὶ δολοφόνοι ἔπιασαν νὰ δολοφονοῦν ἀθώους ὑποστηρικτὲς ἤ θαυμαστὲς ἤ ψηφοφόρους κόμματος δὲν πείθει… Ἐδῶ στήνουν κάτι πολὺ βρώμικο…
  Νὰ ἔχουμε τὸν νοῦ μας… Σὲ λίγο θὰ ἀθωώσουν κάθε τρομοκρατικὴ ἐνέργεια ἀναβαπτίζοντάς την σὲ …ποινική.
  Μά ποιός εἶπε πώς οἱ ἐπαγγελματίες τρομοκράτες ἔχουν ἰδεολογίες; Καί σέ τί διαφέρουν ἀπό ἕναν στυγνό ἐγκληματία;
 • Ἡ φορολογία τῶν καταθέσεων…
  Ἐδῶ ξεκινοῦν καὶ τελειώνουν ὅλα.
  Ὄχι, δὲν θὰ «κουρέψουν» ὅπως στὴν Κύπρο…
  Θὰ …ἀκυρώσουν ὅπως ἤδη ἔχουν ἀποφασίσῃ, ψηφίσῃ, νομο-κατοχυρώσῃ ἐδῶ καὶ ἕναν χρόνο.
  Δὲν εἶναι σύμπτωματικὴ ἀπόφασις η φορολογία τῶν καταθέσεων ἀλλὰ παγία. Ἀφορᾷ φυσικὰ σὲ κάθε Εὐρωπαῖο.
  Εἶναι ἡ λεγομένη κομμουνιστοποίησις, ποὺ ἀρνούμαστε νὰ δεχθοῦμε ὡς νέα πραγματικότητά μας.
 • Ἡ τουρκικὴ κατασκοπεία ποὺ ἐκφράζεται πλέον μέσα ἀπὸ τὴν …ἀριστερο-ἀναρχία.
  Σὲ ἐπίθεσιν κατὰ τῶν χρυσαυγιτῶν, τὸ Σάββατο, συνελήφθῃ ἄτομο, τὸ ὁποῖον φέρεται ὡς ἐπὶ κεφαλῆς ὁμάδος, καὶ φυσικὰ ἔδιδε ἐντολὲς καὶ ὅριζε στόχους.
  Ἀπεδείχθῃ ὅμως πὼς πρόκειται γιὰ Τοῦρκο ποὺ εἶχε αἰτηθῇ ἄσυλον.
  Πόσο περισσότερες ἀποδείξεις χρειάζεται κάποιος γιά νά βεβαιωθῇ γιά τήν πηγή τῶν «ἀντιῤῥατσιστκῶν» «αὐθορμήτων» ἀντιδράσεων;
 • Ἡ ἐλευθερία τῶν Τούρκων νὰ διαχειρίζονται τὴν Ἑλληνικὴ καὶ τὴν Κυπριακὴ ΑΟΖ καταντᾷ ἐπιθετικὴ πράξις.
  Ἀλλὰ ἐξακολουθοῦν οἱ «ἡγέτες» μας νὰ ἀγνοοῦν τὸ τὶ συμβαίνει.
  Γιὰ αὐτοὺς ὅλα λύνονται μὲ τὸν διάλογο.
  Εἶναι βλέπετε ἀνεπίδεκτοι μαθήσεως στὴν ἱστορία… καὶ πάντα ἀνθέλληνες.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Θὰ ἐπανέλθω ὅταν ἐντοπιστοῦν νεώτερες ἐξελίξεις.

Φιλονόη

Υ.Γ. Εἴδατε; Δὲν ἄντεξα καὶ πολύ!

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply