Εἶναι πλέον ἀνάγκη ἡ ἐλευθέρα διακινήσις κεφαλαίων, πολιτῶν καὶ ἀγαθῶν.

Εἶναι πλέον ἀνάγκη ἡ ἐλευθέρα διακινήσις κεφαλαίων, πολιτῶν καὶ ἀγαθῶν.Ἡ χώρα χρειάζεται ἀνέργους «δημοσίους»  ὑπαλλήλους καὶ πολιτικούς, στὴν θέση τῶν δύο (2) ἐκατομμυρίων ἀνέργων ἰδιωτῶν.
Μὴν τρέφετε καμμία αὐταπάτη.
 Εἶναι ἡ μόνη ῥεαλιστικὴ πρόταση γιὰ ἀνάκαμψη τῆς Ἑλλάδος, μαζὶ μὲ μεγάλο μέρος διαγραφῆς τοῦ χρέους, μὲ ἀντάλλαγμα (ναὶ ἀντάλλαγμα εἶναι) τὴν διακοπὴ τῶν προγραμμάτων ΕΣΠΑ, γιὰ ὄσο χρειάζεται, ὥστε νὰ γίνει ἀνταγωνιστικὴ -πραγματικὰ ἀνταγωνιστική- ἡ Ἑλληνικὴ καὶ ἡ νοτιο-Εὐρωπαϊκὴ ἀγορά.
Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ για ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη.
Ἄμεση διακοπὴ τῶν σοσιαλιστικῶν προγραμμάτων ἐπιδοτήσεων, ἄμεση παύση τῆς πιστωτικὴς ἐπεκτάσεως καὶ τονώσεως τῆς ζητήσεως τῶν κρατικοδίαιτων Εὐρωπαϊκῶν ἐπιχειρηματικῶν ἐλὶτ καὶ ἐπιστροφὴ στὸ φιλελεύθερο ὅραμα τῆς Ῥώμης τοῦ 57.

Ἐλεύθερη διακινήση κεφαλαίων, πολιτῶν καὶ ἀγαθῶν. Τελεία καὶ παῦλα. Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ ἐλεύθερη Εὐρώπη. Νὰ ἀνατραπεῖ ἄμεσα τὸ σοσιαλιστικὸ στάτους κβό, ποὺ ἐπέβαλαν οἱ ἀπατεῶνες Μιτερὰν καὶ Ντελόρ, μὲ τὶς εὐλογίες κάθε σπατάλου κράτους παροχῶν καὶ ἐκτίναξαν τὰ ἐλλείμματα τῆς Εὐρώπης στὸ φεγγάρι

Εὐθύμης Μαραμῆς

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply