Τὸ καλλίτερα διετηρημένον στάδιον παγκοσμίως.

Οἱ ἀρχαιολόγοι ἔχουν ἀποκαλύψει τὸ καλλίτερα διετηρημένο στάδιο, ποὺ εὑρέθη ποτὲ στὴν Ἀνατολία, στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ πόλι τῆς Μαγνησίας. Κατεσκευασμένο ἀπὸ μάρμαρο, διαθέτει χωρητικότητα 40.000 θεατῶν.

Τὸ στάδιο ἀνεκαλύφθη προσφάτως, μαζὺ μὲ ἕνα θέατρο, τὴν ἀγορὰ καὶ τὰ τείχη.

περιοδικὸν ἀναζήτησις

Πράγματι, τὸ ἀρχαῖον στάδιον τῶν Κιβύρων, δίπλα στὸ θέατρον, ποὺ οὐσιαστικῶς ἐδίδαξε πολλὰ στοὺς ἀρχαιολόγους, γιὰ τὸ πῶς ἐδομοῦντο τὰ θέατρα, οἱ πόλεις καὶ τὰ στάδια, ἀλλὰ παραλλήλως παραμένουν ἀπορημένοι γιὰ τοὺς λόγους ποὺ διεσώθῃ…. Βλέπετε, ἐκεῖνες τὶς ἐποχὲς ὅ,τι Ἑλληνικὸ ἦταν πρὸς καταστροφήν…

Μερικὲς εἰκόνες ποὺ ἐκατάφερα νὰ συλλέξω ἀπὸ τὸ διαδίκτυον, μαρτυροῦν τὸ μέγεθος καὶ τῆς πόλεως καὶ τοῦ θεάτρου…
40.000 θέσεων θέατρον ἀφορᾷ σὲ πόλιν μὲ τοὐλάχιστον 40.000 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ πολῖτες.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἐὰν σὲ κάθε πόλιν ὑπῆρχε ἀντίστοιχον θέατρον, ἀπὸ πλευρᾶς θέσεων, τότε μόνον μποροῦμε νὰ ἀναλογιστοῦμε τὴν μεγάλη καταστροφὴ καὶ στὰ κτίρια ἀλλὰ κυρίως στοὺς πληθυσμοὺς ποὺ ἐπέφερε ἡ «θεόπνευστος» κάθοδος τῶν βαρβάρων.

Φιλονόη

(Ναί, οἱ Τοῦρκοι, ποὺ οὐδεὶς γνωρίζει τὸ πόσο Τοῦρκοι εἶναι, ἀναδεικνύουν τὰ μνημεῖα καὶ τὰ προστατεύουν καλλίτερα ἀπὸ τοὺς …Ἕλληνες!)

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *