Πᾶρε ἕναν …ἄνδρα Μπούκουρα!!!

Ἐγὼ μάλλον πρέπει νὰ εἶμαι ἀπὸ ἄλλον πλανήτη. Δὲν ξέρω ἀπὸ ποιόν. Ἀλλὰ ἀπὸ αὐτὸν δὲν εἶμαι… Ἀποκλείεται…
Δὲν καταλαβαίνω, δὲν συμμερίζομαι καὶ δὲν συμπονῶ τὸν ὁποιονδήποτε ἤ τὴν ὁποιανδήποτε, ἀρνεῖται νὰ πληρώσῃ τὸ τίμημα τῶν ἐπιλογῶν του (ἤ της).
Κι αὐτὸ ποὺ εἶδα στὴν βο(υ)λὴ νὰ συμβαίνῃ, μὲ τὸν Μπούκουρα, ποὺ ἔμπηξε τὰ κλάματα, σὰν κατακαϋμμένη χήρα, τί νά σᾶς πῶ;
Μὲ ξεπέρασε…

Ἤξερα, ἀλλὰ μᾶλλον ἐγὼ τὰ ἤξερα αὐτά, πὼς ὅταν κάνῃς κάποιες ἐπιλογές, καλὲς ἤ κακές, ὀφείλεις καὶ νὰ πληρώσῃς τὸ ἀνάλογον τίμημα, ἐὰν δὲν «σοῦ βγοῦν».  Δὲν ἤξερα πὼς πᾶς σούρνοντας καὶ ἐκλιπαρῶντας γιὰ συγγνώμες, σὰν μετανοημένη μοιχαλίδα, γιὰ νὰ σώσῃς κάτι ἀπὸ τὰ ἄσωστα…

Ἤξερα πὼς τὸ ἐν λόγῳ κόμμα εἶχε περίεργον παρελθόν.
Δὲν ἤξερα πὼς στὰ ζόρικα θὰ πεταχθοῦν πρῶτοι οἱ λαγοὶ γιὰ νὰ τὴν κοπανήσουν. (Καὶ τρωκτικὰ μπορεῖτε νὰ τοὺς πεῖτε… Δὲν μὲ χαλᾶ!!!)

Ἤξερα πὼς γιὰ νὰ ἀποφασίσῃ κάποιος νὰ συμπράξῃ μαζὺ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους χρυσαυγίτες, (ἤ ὅποιο ἄλλο κόμμα θέλετε ἐσεῖς, ὅλοι ἴδιοι εἶναι…) θὰ εἶχε ζυγίση τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατά…
Δὲν ἤξερα πὼς στὴ πρώτη στροφὴ κάποιοι θὰ ….λοξοδρομοῦσαν!!!

Καὶ καλά…
Ὁ Μπούκουρας καὶ ὁ Ἀλεξόπουλος ἐφοβήθησαν τὸ …παρασύνθημα.
Γιατί τώρα σκοτώνονται γιά τό ποιός θά …προσκυνήσῃ ταχύτερα;

Σὰν δὲν ντρεπόμαστε λέω ἐγώ…
Πᾶρε ἕναν …ἄνδρα Μπούκουρα κι ἀπὸ κοντὰ ἕναν ἄλλον …ἄνδρα Ἀλεξόπουλο.

Φιλονόη.

Σημείωσις

Τέτοιου εἴδους  …ἄνδρες ἐπίσης εἶναι οἱ Γεωργιάδης, Βορίδης, Πλεύρης κι ὅλα τὰ …ὀρφανὰ τοῦ ΛΑΟΣ, ποὺ μετεπήδησαν στὴν Νουδουλάρα…
Δημαρᾶς, Σακκοράφα, Οἰκονόμου, Κουρουμπλῆς, ὅλα τὰ λοιπὰ ὀρφανὰ τοῦ μΠατΣοΚ ποὺ …ξεπετάχθηκαν ὡς τὸν τΣυριζα…
Καὶ ἐπεὶ δὴ αὐτὰ τὰ ὀρφανά, καθὼς κι ἄλλα πολλά, δὲν ἔφυγαν διότι ἐκινδύνευσαν μὲ φυλακίσεις, ἀλλὰ διότι ἔβλεπαν τὴν καρέκλα τους νὰ τρίζῃ, μὴ σκιάζεσθε… Ἴδια καὶ χειρότερα εἶναι.
Τά φαντάζεστε αὐτά τά …ὀρφανά νά ἔφευγαν ἀπό τά πρώην κόμματά τους ὑπό τήν ἀπειλή τῆς φυλακίσεως;
Δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ σταθοῦμε ἀπὸ τὰ γέλια…
Ἀφῆστε… Ἐκεῖ θὰ δοῦμε τὴν παράστασιν… Διότι θὰ τὴν δοῦμε!!!

Υ.Γ. Ἔμ… Χμ… ….Ἄνδρα Μπούκουρα!!! Ὑπάρχει καὶ ἡ παραίτησις… Ἐὰν δὲν σοῦ τὸ εἶπαν δῆλα δή, ὑπάρχει κι αὐτή!!! Πιὸ ἀξιοπρεπὴς θὰ ἤσουν!!! Ἀλλὰ ἡ παραίτησις δὲν ἔχει βο(υ)λευτικὲς καρέκλες… Τιμήματα εἶναι αὐτά!!! Ἤ ξεφτίλας ἤ πραγματικὸς Ἄνδρας… (Μὲ κεφαλαῖο ἔ… νὰ μὴ ξεχνιόμαστε!!!) Ἐσὺ βέβαια ἐπέλεξες τὸ πρῶτο!!!

φωτογραφία

καὶ φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply