Ἡ Penelope Cruz ΠΡΕΠΕΙ νὰ …ΞΕΧΑΣΘῌ!!!

Κυρώσεις των περιούσιων παραγωγών ταινιών εναντίον της Penelope Cruz γιατί τόλμησε να κάνει κριτική στο Ισραήλ. Αυτό είναι το Hollywood που ελέγχεται στο 99,9% από τους περιούσιους.

Σίγμα

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply