Ποῦ θά …«χωθῆ τό βελανίδι»;

Εἶναι μερικὰ χρόνια τώρα ποὺ εἴδαμε τὸ διαφημιστικὸ ταινιάκι ἀπὸ μίαν γνωστὴ παραμυθολογία τοῦ Χόλυγουντ:

Ὅπου ἕνα σκιουράκι, κυνηγώντας τὸ βελανίδι του, δημιουργεῖ ῥήγματα, ἠπείρους, γεωλογικὲς ἀνακατατάξεις.

Αὐτὸ τὸ βελανίδι λοιπόν, ποὺ ναὶ μὲν ἐμφανίζεται ὡς παραμυθάκι γιὰ παιδάκια, ἀλλὰ ποὺ τελικῶς δὲν εἶναι, ἔχει κάτι νὰ μᾶς διδάξῃ ἀναφορικῶς μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν ἢ θὰ συμβοῦν στὸν πλανήτη μας τὰ ἐπόμενα χρόνια.
Συνέχεια

Γαβρᾶς κατά …«κτήνους»;

O σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς έονιωσε κάποτε τι σημαίνει να σε στοχοποιεί το κτήνος… με την ταινία του HANNA K του 1983, που αφορούσε στις σχέσεις Ισραηλινών και Παλαιστινίων.
Μόλις οι επικυρίαρχοι αντιλήφθηκαν ότι μεταχειριζόταν ΙΣΟΤΙΜΑ τους θύτες και τα θύματα, με …«συνοπτικές διαδικασίες, …απηγόρευσαν την κυκλοφορία της ταινίας, ενώ σιωνιστικές οργανώσεις όπως η B’NAI B’RITH εξέδωσαν οδηγίες κατά της ταινίας.Γαβρᾶς κατά ...«κτήνους»;3
Συνέχεια

Ὁ «ἐπίτιμος Ἑβραῖος» Robin Williams

Μεγάλη φασαρία ἔγινε στὴν χώρα μας μὲ τὸν ἐν λόγῳ καλλιτέχνη, ποὺ κατ’  ἄλλους ηὐτοκτόνησε καὶ κατ’  ἄλλους ἐδολοφονήθη.
Ἀκόμη μεγαλυτέρα φασαρία ἔγινε γιὰ τὸ ἐὰν ἦταν ἤ ὄχι σιωνιστὴς ἤ ἁπλῶς ἕνα ἀπὸ τὰ πολλά, πιστὰ καὶ ὑπάκουα ὄργανα τῶν σιωνιστῶν.

Γιὰ νὰ πάψουν τὰ παραμύθια, ἡ παραφιλολογία καὶ ἡ μ@λ@κί@ μας, καλὸ θὰ ἦταν νὰ κυττάξουμε πιὸ προσεκτικὰ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες του. Ἔργα καὶ ἡμέρες ὅμως ποὺ κατ’  οὐσίαν ΚΑΙ στήριξαν καὶ ὑπεστήριξαν τὸ ἀποικιοκρατικὸ καθεστὼς τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Νέας Τάξεως.
Διότι ὁ ἐν λόγῳ καλλιτέχνης δὲν διέφερε σὲ κάτι ἀπὸ ΟΛΟΥΣ αὐτοὺς τοὺς προσκυνημένους, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ΠΡΩΤΑ προσκυνοῦν καὶ μετὰ κάνουν καριέρες…..
Καριέρες φυσικὰ εἰς βάρος μας, ποὺ στόχο ἔχουν τὴν δική τους οἰκονομικὴ διασφάλισιν, μὲ …παράπλευρο ἀπώλεια τὴν δική μας ἀτομικὴ ἐλευθερία!!! Συνέχεια

Ἡ Penelope Cruz ΠΡΕΠΕΙ νὰ …ΞΕΧΑΣΘῌ!!!

Κυρώσεις των περιούσιων παραγωγών ταινιών εναντίον της Penelope Cruz γιατί τόλμησε να κάνει κριτική στο Ισραήλ. Αυτό είναι το Hollywood που ελέγχεται στο 99,9% από τους περιούσιους. Συνέχεια

Τὸ μέλλον ποὺ ἦλθε!

Καλά, ἄς μὴν ὁρκιζόμεθα…
Σαφῶς καὶ τὰ περισσότερα ἔχουν ἔλθει ἤδη.
Τί δέν ἔχει ἔλθει; 
Τά ταξείδια στό διάστημα καί οἱ πόλεμοι μέ τούς ἐξωγηΐνους; 
Σιγά… Ἕτοιμο τὸ σενάριον. 
Τόσες πρόβες ἔχουν κάνει μὲ τὶς ταινίες τοῦ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ.

Συνέχεια

Ἀκοῦν οἱ ἐπαγγελματίες τῆς «εὐαισθησίας»;

φωτογραφία

Μεταξύ τους περιλαμβάνονται παντὸς εἴδους κρατοῦντες καὶ μή. 
Ἀριστεροί, δεξιοί, κεντρῶοι, ἄσχετοι, πονηροὶ καὶ «ἀπονήρευτοι», «εὐαισθητούληδες» καὶ «ἀναισθητούληδες», ποὺ ἔβαλαν ἐμπρὸς τὸ σύγχρονον δουλεμπόριον (γιὰ μίαν ἀκόμη φορά!), μὲ σκοπὸ τώρα πιὰ νὰ ἀντικατασταθοῦν οἱ ἰθαγενεῖς πληθυσμοὶ ἀπὸ ἐλεγχόμενα φανατισμένα θρησκόληπτα ζόμπυ…. 
Τὰ ἐρωτήματα, λογικὰ κι ὄχι παράλογα, τὰ θέτουμε ὅλοι.
Συνέχεια