Κυκλωτικός ἐλιγμός τοῦ ΝΑΤΟ οἱ …«ἐπιθέσεις» τῶν «τζιχαντιστῶν»;

Ὅλοι λίγο-πολὺ ξέρουμε πὼς αὐτοὶ οἱ τζιχαντιστὲς μουσουλμάνοι εἶναι ἀμερικανοεπιδοτούμενοι.

Σέ δολλάρια πληρώνονται οἱ «ἀντάρτες» τῆς Συρίας;

Μπορεῖτε νὰ ἀνατρέξετε ἀκόμη καὶ σὲ πρόσφατα, ἐνός-δύο μηνῶν, ἐπίσημα ἄρθρα, γιὰ νὰ τὸ θυμηθεῖτε αὐτό, μὲ στοιχεῖα καὶ νούμερα σὲ δεκάδες ἐκατομμύρια δολάρια.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=cp1vzfZnnH4]

Ὅλοι ξέρουμε ὅτι ὁ Ὀμπάμα λατρεύει τοὺς μουσουλμάνους καὶ ὅτι πάντοτε τοὺς εἶχε για δεξί του χέρι, ὅπως καὶ οἱ Μποὺς ἄλλωστε φυσικά, ἀλλὰ καὶ οἱ προγενέστεροι, τουλάχιστον μέχρι τὴν κυβέρνηση Κάρτερ, ἡ ὁποία ἤταν καὶ αὐτὴ ποὺ δημιούργησε τὴν Ἀλ-Καίντα τὸ 1979, ἂν θυμάμαι καλά.
Σκοπὸς βέβαια ἤταν, καὶ πάντοτε εἶναι, τὸ νὰ φέρνουν σὲ πέρας τόσο τοὺς φανεροὺς ὄσο καὶ τοὺς κρύφους πολέμους τους.
Εἶναι ὁ ἄσσος στὸ μανίκι τους καὶ ταυτόχρονα καὶ ὁ δούρειος ἵππος τους.
Ὅποτε τοὺς βολεύει διαδραματίζουν τὸν ῥόλο τοῦ καλοῦ καὶ ἄλλοτε τοῦ ἐπικηρυγμένου, ἀνάλογα μὲ τό τὶ ἐξυπηρετεῖ τὶς συνθῆκες καὶ τὰ σχέδια στὴν ἑκάστοτε περίπτωση.

Ὅλοι ξέρουμε ἐπίσης γιὰ τὸ πατροπαράδοτο μένος μεταξὺ τῆς Ῥωσσικῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν μουσουλμάνων, εἰδικὰ τῶν φανταμενταλιστῶν μουσουλμάνων.
Δεν εἶναι μόνο ἡ Τιμοσένκο, ὁ Ὀμπάμα, οἱ Ἐβραιοπέοι ἠγέτες καὶ οἱ διεθνεὶς τοκογλύφοι/τραπεζίτες ποὺ θέλουν τὸν Ποῦτιν νεκρό, ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὶ φανατικοὶ μουσουλμάνοι.

Θεωρῶ πιθανὸ λοιπόν, ὅλη αὐτὴ ἡ φασαρία, ποὺ συμβαίνει αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὰ σύνορα τοῦ Ἰρᾶκ μὲ τὴν Τουρκία καὶ τὴν Συρία, νὰ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΜΕΝΗ μὲ θύματα, φυσικὰ πρὸς τὸ πάρον τοὺς Κούρδους, οἱ ὁποῖοι ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΘΥΜΑΤΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘῌ ΑΦΟΡΜΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ «ΝΟΜΙΜΑ» ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΤΑ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΓΑΣΤΡΙΟ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.
Αὐτὸ μάλιστα εἶναι ἔνα σχέδιο, τὸ ὁποῖο ἄρχισε νὰ ὑλοποιεῖται, ἢ τουλάχιστον νὰ σχεδιάζεται, ἀφότου ἐπισημάνθηκε ἡ ἀπαγόρευση εἰσόδου στὸν Εὔξεινο Πόντο πολεμικῶν σκαφῶν, ποὺ δὲν ἀνήκουν σὲ παράκτια κράτη τῆς περιοχῆς.

Κατὰ τὴν ταπεινή μου ἄποψη λοιπὸν πρόκειται γιὰ ἔναν κυκλωτικὸ ἐλιγμὸ τοῦ ΝΑΤΟ,  μὲ στόχο τὴν «σιωπηλή» συγκέντρωση ἀκόμη μεγαλυτέρων δυνάμεων στὴν περιοχή, ποὺ σύντομα καὶ μόλις ἐτοιμασθῇ ἡ κατάλληλη ἀφορμή, θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ πόλεμο (ἢ …«ἐπιχειρήση» ἐὰν θέλετε) ἐνάντια στὴν Ῥωσσία.
Τὸ ΝΑΤΟ ἐλπίζει σὲ ἔνα αἰφνίδιο καὶ τεραστίας ἰσχῦος κτύπημα ἀπὸ κάθε μεριά, διότι γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅτι ἀφοῦ ξεκινήσουν τὸν πόλεμο τότε δεν ἔχουν παρὰ νὰ μετροῦν λεπτὰ τῆς ὥρας…
…ἂν δεν προλάβουν τὴν ἀρκούδα στον «ὕπνο»…
Τότε ἁπλᾶ τὴν …γάμησαν γιὰ τὰ καλά, ὅπως καὶ ἐξίσου μαύρη θὰ εἶναι ἡ Μοῖρα ὅλων μας, ποὺ θὰ συμμαχήσουμε στὸ πλευρό τους.

…Μακάρι ὅλο αὐτὸ να εἶναι ἀποκύημα μιᾶς δονκιχωτικῆς φαντασιοπληξίας…
…Μακάρι νὰ βγῷ λάθος, ἀλλὰ πολὺ φοβᾶμαι πὼς ξέρω καλὰ πόσο καθίκια εἶναι καὶ πλέον περίπου τὸ πῶς λειτουργοῦν.

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

φωτογραφία

σχετικὰ

Δὲς τὶ ὑποστηρίζει γιὰ νὰ καταλάβῃς τὸ ποιὸν …ἐξυπηρετεῖ!

Ἡ προπαγάνδα τῆς CIA καὶ τῆς MOSSAD γιὰ τὴν Συρία.

Βρὲ τὸν «ἀνθρωπιστὴ» τὸν ΑΝΤΑΡΣΥΑ!!!

«Πάσῃ θυσίᾳ πρέπει νά φύγῃ ἀπὸ τὴν Συρία ὁ Ἄσαντ»!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *