Κάποιες ἐνδιαφέρουσες …ἀνακατατάξεις στὴν γετονιά μας.

Κάποιες ἐνδιαφέρουσες ...ἀνακατατάξεις στὴν γετονιά μας.Μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀνακατατάξεις ποὺ σημειώθηκαν σήμερα στὴν γειτονία μας:

Μετανιωμένη ἡ Γαλλία για τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ῥωσσίας ζητᾶ ἄρση τῶν κυρώσεων, δήλωσε ὁ ἀπεσταλμένος τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν σχέσεων μὲ τῇ Ῥωσσικὴ Ὁμοσπονδία, Jean-Pierre Shevemnan, κατὰ τὴν διάρκεια συναντήσεως μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Κρατικὴς Δούμας, Σεργκέι Ναρούσκιν.

Τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραὴλ μπλόκαρς τις προμήθειες πρὸς τὴν Οὐκρανία, ἰσραηλινὼν ὅπλων καὶ μὴ ἐπανδρωμένων ἀεροσκαφών, τὰ ὁποῖα προηγουμένως εἴχαν συμφωνηθῆ κατὰ τὴν ἐπίσκεψῃ οὐκρανικὴς ἀντιπροσωπείας στο Ἰσραήλ.

Ἡ Αἴγυπτος ἀγόρασε ῥωσσικὰ ὅπλα καὶ στρατιωτικὸ ἐξοπλισμὸ ἀξίας 3,5 δὶς δολαρίων.

Διαμελισμὸς τῶν Σκοπιῶν.
Αὐτοανακηρύχθηκε ἡ «Δημοκρατία τῆς Ἰλλυρίδος», ὡς ἀνεξάρτητη περιοχὴ στὸ νοτιοσλαβικὸ κράτος-FYROM.
Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς αὐτῆς βέβαια εἶναι Ἀλβανοὶ καὶ οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ Ἰλλυριούς.

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply