Τὸ βιβλίον.

Εἶναι μία ἐποχὴ αὐτὸ ποὺ ζοῦμε κάπως …περίεργη.
Τὸ Βιβλίον, τὸ καλὸ Βιβλίον, διώκεται, ἐξορίζεται, ἀπειλεῖται…
Τὰ κύρια ἀναγνώσματα, ὅταν …«προτείνονται» ἀπὸ τοὺς «κρατοῦντες» καὶ  τοὺς παπαγάλους τους, ἀφοροῦν σὲ κάτι ἀνάλαφρον καὶ …ἀπολύτως στοχευμένον. Οὐσιαστικῶς μᾶς ὠθοῦν στὸ νὰ ἐπιλέγουμε ἀναγνώσματα τέτοια ποὺ θὰ μᾶς ἀποδιαλύσουν τὴν σκέψιν, θὰ μᾶς καταστρέψουν τὴν ἀντίληψιν καὶ θὰ προκαλέσουν μεγαλύτερες συγχύσεις.Τὸ βιβλίον.

Ἀναβαπτίζονται σὲ …«βιβλία» ὅλα αὐτὰ τὰ σκουπίδια ποὺ καταδεικνύουν ἀπὸ τὴν ἁπλῆ …χρήσιν τοῦ προφυλακτικοῦ, ἔως τὸ πῶς θὰ μπορούσαμε νὰ γίνουμε ΟΛΟΙ μας …κτηνοβάτες.
Καὶ φυσικὰ ὅλο αὐτὸ τὸ  σκηνικὸ διατηρεῖ σὲ κατάστασιν δουλείας κάθε ἀνθρώπινον ὄν, ποὺ  ἀκόμη πιστεύει πὼς διατηρεῖ τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς.

Τὰ ἀναγνώσματα, ποὺ ὄχι μόνον δὲν θὰ προταθοῦν, ἀλλὰ θὰ θαφτοῦν κανονικότατα, ἀφοροῦν σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς ἐπανεκπαιδεύσουν σὰν ἄτομα, σὰν ἀνθρώπινα ὄντα καὶ σὰν κοινωνίες. Εἶναι δῆλα δὴ τὰ κλασσικὰ κείμενα ποὺ …τεχνηέντως μετατρέπονται σὲ κάτι …δύσκολο, δύσβατον καὶ ἀποτρεπτικόν.
Κι ὅταν λέῳ κλασσικὰ κείμενα, καλὸ θὰ εἶναι νὰ μὴν θεωρῷ ὡς κλασσικὸ κείμενον τὰ …«ταξείδια τοῦ Γκιούλιβερ», τὸ «ὁ μικρὸς πρίγκηψ»  καὶ τὸ «ἡ κοκκινοσκουφίτσα»…
Ἄλλως τέ… Γιὰ νὰ παραμένουμε εἰλικρινεῖς κι ἔντιμοι, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ὁ κυνηγὸς κατάφερε νὰ ἀπελευθερώσῃ κάποιον ἀπὸ τὸ …στομάχι τοῦ κάθε λύκου!!!

Κλασσικὰ ἀναγνώσματα ξέρουμε ποιὰ εἶναι.
Τὴν χρησιμότητά τους δὲν μᾶς τὴν διδάσκουν στὰ σχολεῖα καὶ δὲν πρόκειται νὰ μᾶς τὴν ὑποδείξουν ὡς σημαντική.
Κλασσικὰ ἀναγνώσματα δὲν εἶναι τὰ ἅπαντα τοῦ Λένιν ἤ τοῦ Μᾶρξ.
Οὔτε κάποιος «ὁδηγὸς ἐπιβιώσεως»…
Οὔτε κἄν ἡ βιογραφία τοῦ Ἰβᾶν τοῦ Τρομεροῦ ἤ τοῦ Καρλομάγνου ἤ τοῦ Λίνκολν..
Κλασσικὰ ἀναγνώσματα εἶναι αὐτὰ ποὺ μᾶς βοηθοῦν νὰ σκεφθοῦμε, νὰ προβληματιστοῦμε καὶ τελικῶς ἀφήνοντας στὴν ἄκρη τὸ βιβλίον νὰ ἔχουμε προχωρήσει ἕνα βῆμα τὴν ἔννοιαν Ἄνθρωπος. (Ἐπίσης σημαντικὰ καὶ πολύτιμα εἶναι ΟΛΑ αὐτὰ τὰ βιβλία ποὺ ἀναφέρονται σὲ βιογραφίες ΗΡΩΩΝ, πρὸ κειμένου καὶ νὰ μάθουμε τὴν ἱστορία μας ἀλλὰ καὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὰ σπουδαῖα καὶ τὰ μεγάλα!!!)

Ἐμεῖς ἐπιλέγουμε σίγουρα…
Κι ἐμεῖς ἀποφασίζουμε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ παίζουμε ῥόλους ποὺ μᾶς ἀνέθεσαν ἤ θὰ προσπαθήσουμε νὰ ζήσουμε ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 23 times, 1 visits today)
Leave a Reply