Ὑπάρχει μεγαλυτέρα ξεφτίλα ἀπό τήν κομματική ἐκμετάλλευσιν τῆς ἀνθρωπίνου δυστυχίας;

Ὑπάρχει μεγαλυτέρα ξεφτίλα ἀπό τήν κομματική ἐκμετάλλευσιν τῆς ἀνθρωπίνου δυστυχίας;1Μὲ ἰδιαίτερη λύπη μαθαίνω ὅτι ἀνηγέρθη μνημεῖο πρὸς τιμὴν τοῦ ἀδικοχαμένου Π.Φύσσα, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ παραβλέπονται τὰ δολοφονημένα παιδιὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ποὺ ἐκτελέστηκαν ἐν ψυχρῷ λίγο καιρὸ ἀργότερα…
Λὲς καὶ αὐτὰ ἤταν παιδιὰ ἐνὸς ἅλλου κατώτερου θεοῦ…
Λὲς καὶ ὁ Φύσσας ἤταν περισσότερο ἀθῷος καὶ αὐτὰ περισσότερο ἔνοχα…
Τόσο ἔνοχα, ποὺ μάλιστα τοὺς ἄξιζε να δολοφονηθοῦν σὰν ἐπικίνδυνα ζῷα, ἀπὸ ἔνα ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα κρυφῶν καὶ δειλῶν δημίων, ποὺ αὐτὴ τὴν φορὰ δὲν εἴχαν κἀν τὸν ἀνδρισμὸ νὰ δηλώσουν τὸ ποιοὶ ἦσαν.

Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη ξεφτίλα καὶ μεγαλύτερος πολιτικὸς ξεπεσμὸς ἀπὸ τὴν κομματικὴ ἐκμετάλλευση τῆς ἀνθρωπίνου δυστυχίας καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου.
Καὶ συγκυριακά, μιᾶς καὶ μιλάμε γιὰ μνημεῖα, ἀκόμη περιμένουμε τὴν ἀνέγερση ἑνὸς μνημείου τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου…

Ἀλλὰ βλέπετε…
Σὲ αὐτὴ τὴν ζωή, ποὺ καθοδηγεῖται ἀπὸ τὸν φόβο, τὴν ἄγνοια καὶ τὴν ἰδιοτέλεια, ὄχι μόνο οἱ προτεραιότητες μας εἶναι διαφορετικές, ἀλλὰ καὶ τὸ εἶδος τῶν ἐπιλογῶν μας ἐπίσης.
Αἰδὼς Ἀργεῖοι!!!

Παυλίδης Ἀλέξανδρος

φωτογραφία

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply