Δρόμοι μὲ ἱστορικὰ ὀνόματα… Μέ ποιάν ἱστορία ὅμως;

Μιὰ  φορὰ καὶ ἔναν καιρό, σὲ μιὰ γειτονιὰ ποὺ ἔζησα, γιὰ ἀρκετὰ χρόνια, ὑπῆρχε μία ὁδός ποὺ ἐλέγετο «Ἰωάννου Μεταξᾶ».

Μετὰ βέβαια ἦλθαν τὰ τσογλάνια τῆς « ἀλλαγῆς» καὶ φρόντισαν φυσικὰ νὰ ἀλλάξουν καὶ τὴν ὀνομασία τοῦ συγκεκριμένου δρόμου.
Καὶ ἡ ὁδὸς ἔγινε «δρόμος» μὲ μίαν ἅλλη ἱστορία φυσικά, καθὼς ὀνομάστηκε «Γύπαρη»

Και ποιός ἦταν αὐτός ὁ Γύπαρης τελικά;;;;
Μὰ ὁ διοικητὴς τοῦ ἀστυνομικοῦ τμήματος Ἀθηνῶν, ποὺ πῆρε ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Μπενάκη (τὸν προπάππου τοῦ Σαμαρᾶ) νὰ δολοφονήσῃ τὸν Ἴωνα Δραγούμη καὶ ὁ ὁποῖος φυσικὰ ἄμεσα τὴν ἐξετέλεσε φονεύοντας, τὸ ἐπόμενο κιόλας πρωινό, τὸν Ἴωνα Δραγούμη, σὰν τὸ σκυλί, στὸν δρόμο (τὴν Λ. Κηφισίας) καθὼς πήγαινε στὸ ἐκδοτήριο τῆς ἐφημερίδος του.

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

φωτογραφία

Leave a Reply