Δρόμοι μὲ ἱστορικὰ ὀνόματα… Μέ ποιάν ἱστορία ὅμως;

Μιὰ  φορὰ καὶ ἔναν καιρό, σὲ μιὰ γειτονιὰ ποὺ ἔζησα, γιὰ ἀρκετὰ χρόνια, ὑπῆρχε μία ὁδός ποὺ ἐλέγετο «Ἰωάννου Μεταξᾶ».

Μετὰ βέβαια ἦλθαν τὰ τσογλάνια τῆς « ἀλλαγῆς» καὶ φρόντισαν φυσικὰ νὰ ἀλλάξουν καὶ τὴν ὀνομασία τοῦ συγκεκριμένου δρόμου.
Καὶ ἡ ὁδὸς ἔγινε «δρόμος» μὲ μίαν ἅλλη ἱστορία φυσικά, καθὼς ὀνομάστηκε «Γύπαρη» Συνέχεια

Οἱ ἐπιλεκτικὲς ἐπιχορηγήσεις τοῦ Γερουλάνου!

Γερουλᾶνος πάλι! Τὸν συναντῶ σὲ κάθε ἀναζήτησί μου. Σὲ κάθε πληροφορία ποὺ φθάνει ἢ καταγγελία, κάπου ἀπὸ πίσω κι ὁ Γερουλᾶνος. Μέγαρα εἶναι αὐτά; Βωμοί; Θέατρα; Ἀνασκαφές; ΟΠΑΠ; Ἰχθυοκαλλιέργειες;  Ἐπιδοτήσεις; Μουσεῖα; Ἐκθέσεις; Τουρισμός; Ἀκόμη καὶ πίσω ἀπὸ τὸν ἀκτοπλοϊκό ἀποκλεισμό τῆς Γαύδου, ὁ Γερουλᾶνος εἶναι!

Ἐχθὲς ὁ «ὑψηλότατος», ποὺ εἶναι καὶ πολὺὑπουργός (ἄμα λάχει νὰ ‘οῦμε), σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἄλλην κουδουνίστρα, τὸν Παπουτσή, ἔστειλε τὰ ΜΑΤ στὸν βωμό γιὰ νὰἀπομακρύνουν τοὺς πολίτες ποὺ διεκδικοῦσαν τὴν διάσωσί του. Μὲ ποιάν λογική; Τὴν δική του φυσικά! Οὔτε ἀναμονὴ γιὰ Συνέχεια