Μία ἀκόμη ἐπίθεσις ἢ μία προσπάθεια φιμώσεως;

Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες τὸ ἱστολόγιον Hellenic Revenge δέχεται μία νομικὴ ἐπίθεσι. Εἶμαι τῆς ἀρχῆς νὰ καταγράφουμε ἀλήθειες καὶ μόνον. Στὸ συγκεκριμένο ἱστολόγιο ἔχω εὕρει πάρα πολλὲς ἀποκαλύψεις. Ἴσως σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο κάποιες φορὲς νὰ μὴ συμφωνῶ μὲ τὴν ἐκφορὰ τοῦ λόγου τους, ἀλλὰ σὲ καμμία τῶν περιπτώσεων δὲν ἔχω νὰ τοὺς προσάψω κάτι ἀνήθικον ἢ ἄδικο. 

Κι ὅμως, σήμερα τὸ ἱστολόγιον δέχεται ἐπίθεσι νομικὴ ἀπὸ τὴν θυγατέρα Φράγκου Φραγκούλη, διότι δῆθεν ἀπειλεῖται ἡ ζωή της. Ἐγὼ ἢξερα πὼς ὅταν κάποιος θέλῃ νὰ ἀπειλήσῃ κάποιον σοβαρά, καὶ νὰ δράσῃ ἐναντίον του, δὲν θὰ τὸ δημοσιεύσῃ σὲ μίαν ἱστοσελίδα. Ἐκτὸς ἐὰν εἶναι ἠλίθιος. Κι ἐδῶ δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἠλιθίους διαχειριστές. Ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ πατριῶτες διαχειριστὲς ποὺ γράφουν καὶ στιγματίζουν τὶς ἀλήθειες. Οἱ ὁποῖες, ὅταν «θίγουν» καπηλευτές, πρέπει νὰ παύουν ὡς ἐνέργειες. Ἐνοχλεῖ τὸ Συνέχεια

Οἱ ἐπιλεκτικὲς ἐπιχορηγήσεις τοῦ Γερουλάνου!

Γερουλᾶνος πάλι! Τὸν συναντῶ σὲ κάθε ἀναζήτησί μου. Σὲ κάθε πληροφορία ποὺ φθάνει ἢ καταγγελία, κάπου ἀπὸ πίσω κι ὁ Γερουλᾶνος. Μέγαρα εἶναι αὐτά; Βωμοί; Θέατρα; Ἀνασκαφές; ΟΠΑΠ; Ἰχθυοκαλλιέργειες;  Ἐπιδοτήσεις; Μουσεῖα; Ἐκθέσεις; Τουρισμός; Ἀκόμη καὶ πίσω ἀπὸ τὸν ἀκτοπλοϊκό ἀποκλεισμό τῆς Γαύδου, ὁ Γερουλᾶνος εἶναι!

Ἐχθὲς ὁ «ὑψηλότατος», ποὺ εἶναι καὶ πολὺὑπουργός (ἄμα λάχει νὰ ‘οῦμε), σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἄλλην κουδουνίστρα, τὸν Παπουτσή, ἔστειλε τὰ ΜΑΤ στὸν βωμό γιὰ νὰἀπομακρύνουν τοὺς πολίτες ποὺ διεκδικοῦσαν τὴν διάσωσί του. Μὲ ποιάν λογική; Τὴν δική του φυσικά! Οὔτε ἀναμονὴ γιὰ Συνέχεια