Ἡ εἴσοδος τοῦ μνημείου τῆς Ἀμφιπόλεως ὅπως …ἤταν!!!

Μία ἐξαιρετικὴ ἐργασία ἀπεικονίσεως…
Ὅπως θὰ τὸ ἔβλεπαν κάποτε (ἀλήθεια, πόσο κάποτε;;; Θά τολμήσουν νά μᾶς ἀποκαλύψουν;;) οἱ ἐπισκέπτες του…
Μία εἰκόνα, βάσει τῶν ἔως τώρα εὑρημάτων, ποὺ μᾶς γεμίζει ὑπερηφάνεια καὶ χαρά…”istἩ εἴσοδος τοῦ μνημείου τῆς Ἀμφιπόλεως ὅπως ...ἤταν!!!2

Μεγαλώνουν οἱ ἀπορίες φυσικά…
Κι ὅσο προχωροῦν οἱ ἐργασίες, τόσο μειώνονται οἱ πιθανότητες νὰ εἶναι τάφος ὅλο αὐτό…
Ἡ εἴσοδος τοῦ μνημείου τῆς Ἀμφιπόλεως ὅπως ...ἤταν!!!1

Ἀμφίπολις 7.10.2014 – 3D εἰκόνες
Δημιουργός: Νίκος Πετρουλάκης
Ταξείδι στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα

Ἐξαιρετική ἐργασία;;;
Συμφωνῶ…
Ὑπέροχη!!!
Τὸν εὐχαριστοῦμε πολὺ γιὰ τὴν θαυμασία προσπάθεια…
Μὰ συνάμα ἄς προβληματιστοῦμε γιὰ τὸ ἐὰν ἐμεῖς μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε, νὰ διαφυλάξουμε καὶ νὰ ἐρμηνεύσουμε ὅλα αὐτὰ ποὺ σιγὰ σιγὰ ἔρχονται στὸ φῶς. Διότι δὲν εἶναι τόσο ἁπλᾶ ὅσο φαίνονται… Καὶ οὔτε ἡ Μακεδονία πρὸ τοῦ Φιλίππου ἦταν ἔρημη ἀπὸ πολιτισμούς…
Τὰ εὑρήματα ἄλλα ἀποκαλύπτουν… Θὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυριστοῦμε πὼς μᾶλλον ὀ Φίλιππος καὶ ὁ Ἀλέξανδρος σηματοδότησαν τὸ …τέλος κι ὄχι τὴν ἀρχὴ τῆς Μακεδονικῆς ἱστορίας.
Γιὰ παράδειγμα, ὁ Γιῶργος Λεκάκης φωνάζει ἐδῶ καὶ χρόνια ἀλλὰ μᾶλλον παραμένουμε …κωφοί!!!

Φιλονόη

(Visited 23 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ εἴσοδος τοῦ μνημείου τῆς Ἀμφιπόλεως ὅπως …ἤταν!!!

Leave a Reply