ΕΥΤΥΧΩΣ!!! Τὸ μΠατΣΟΚ …ῥύθμισε τὰ δάνειά του μὲ τὴν μεσολάβησιν τοῦ Σᾶλλα!!!

ΕΥΤΥΧΩΣ!!! Τὸ μΠατΣΟΚ ...ῥύθμισε τὰ δάνειά του μὲ τὴν μεσολάβησιν τοῦ Σᾶλλα!!!4Ἔμαθα ἀπὸ ἀνάρτηση ἐδῶ μέσα ὅτι τὸ ζήτημα τῶν χρεῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ πρὸς τὴν Τραπέζα Πειραιῶς ἐπιτέλους ῥυθμίστηκε ἐπιτυχῶς καὶ τὸ ἰστορικο αὐτὸ κόμμα εἶναι πλέον καθαρὸ καὶ μπορεῖ νὰ ἀντικρύζει τὸ μέλλον μὲ αἰσιοδοξία.

Ο Κ. Σᾶλλας δὲν πρόκειται νὰ ἐνοχλήσει τὸν Βενιζελο γιὰ τὰ ἑπομένα 20 χρόνια καὶ ὁ τελευταῖος ἀναλαμβάνει ὑπεύθυνα νὰ πληρώσει τὴν ὀφειλὴ τοῦ μονοκοπανιά, σὲ μιὰ δόση, τῶν τόκων ἀθροιζομένων καὶ συμπεριλαμβανομένων, τὸ 2034.

Αὐτο ἀποδεικνύει κατ΄ ἀρχὴν τὴν συνέπεια καὶ τὸ ἦθος τοῦ ἡγέτη τοῦ ΠΑΣΟΚ, ὁ ὁποῖος τιμᾶ τὰ χρέη του, δίνοντας τὸ παράδειγμα στὴν μπαταχτσίδικη κοινωνία μας, ποὺ τόσα χρόνια τὰ ἔτρωγε κάτω ἀπὸ τὴν μύτη του καὶ τώρα ἀναμορφώνεται, κοιτώντας τὸν καθρέπτη καὶ ἀναλογιζομένη τὰ φρικτὰ λάθη της.

Δεύτερον, καταδεικνύει  τὴν φροντίδα τοῦ κ. Σᾶλλα γιὰ τὴν προστασία τῶν καταθέσεων τῶν πολιτῶν, σκοπὸ στὸν ὁποῖο ὁ καλὸς αὐτὸς ἄνθρωπος ἔχει τάξει τὴν ζωή του.

Τρίτον καὶ μακρὰν σημαντικότερο, μᾶς ἐγγυᾶται ὅτι βρισκόμαστε σὲ καλὰ χέρια, ἀφοῦ οἱ διενεργούντες τὰ stress tests τῶν τραπεζῶν ξενοὶ φίλοι καὶ προστάτες μας μαθαίνουν γρήγορα ἀπὸ τὰ greek statistics καί, ὅπως εἶναι φυσικό, θὰ διαπιστώσουν ἀμέσως τὴν ἐγκυρότητα τῆς συναλλαγῆς, μὲ τὴν ὁποία ἡ Τράπεζα Πειραιῶς διασφάλισε μὲ τὸν καλλίτερο τρόπο τὰ χρήματα τῶν Ἑλλήνων καὶ Εὐρωπαίων φορολογουμένων ἀπὸ τὴν καταστροφικὴ μανία τοῦ Τσίπρα καὶ τῶν συνιστωσῶν του.

Τώρα πλέον τὸ ἰστορικο ΠΑΣΟΚ καὶ ὁ ἡγέτης του μποροῦν να ἀφιερωθοῦν ἀπερίσπαστοι στὴν ἀνάπτυξη τοῦ κόμματός τους, ποὺ θὰ δημιουργήσει τὸν πλοῦτο, μὲ τὸν ὁποιο θὰ μπορέσουν τὸ 2034 νὰ περάσουν ἀπὸ τὸ ταμεῖο τῆς τραπέζης γιὰ νὰ τιμήσουν τὰ χρέη τους.
Οἱ καταθέσεις μας, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, σῴζονται.

Τὰ δάνεια θὰ εἰσπραχθοῦν.
Ἀμήν.
Ἕρμιππος Ερμίππου

ΕΥΤΥΧΩΣ!!! Τὸ μΠατΣΟΚ ...ῥύθμισε τὰ δάνειά του μὲ τὴν μεσολάβησιν τοῦ Σᾶλλα!!!6 ΕΥΤΥΧΩΣ!!! Τὸ μΠατΣΟΚ ...ῥύθμισε τὰ δάνειά του μὲ τὴν μεσολάβησιν τοῦ Σᾶλλα!!!1 ΕΥΤΥΧΩΣ!!! Τὸ μΠατΣΟΚ ...ῥύθμισε τὰ δάνειά του μὲ τὴν μεσολάβησιν τοῦ Σᾶλλα!!!5 ΕΥΤΥΧΩΣ!!! Τὸ μΠατΣΟΚ ...ῥύθμισε τὰ δάνειά του μὲ τὴν μεσολάβησιν τοῦ Σᾶλλα!!!2 ΕΥΤΥΧΩΣ!!! Τὸ μΠατΣΟΚ ...ῥύθμισε τὰ δάνειά του μὲ τὴν μεσολάβησιν τοῦ Σᾶλλα!!!4 ΕΥΤΥΧΩΣ!!! Τὸ μΠατΣΟΚ ...ῥύθμισε τὰ δάνειά του μὲ τὴν μεσολάβησιν τοῦ Σᾶλλα!!!3

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 147 times, 1 visits today)
2 thoughts on “ΕΥΤΥΧΩΣ!!! Τὸ μΠατΣΟΚ …ῥύθμισε τὰ δάνειά του μὲ τὴν μεσολάβησιν τοῦ Σᾶλλα!!!

Leave a Reply