Βιβλιοπαρουσιάζοντας τὸ …«DNA τοῦ μΠατΣοΚ»!!!

Εἶναι λίγες ἡμέρες τώρα, ποὺ ἔφθασε στὰ χέρια μου τὸ τελευταῖον ἔργο τοῦ ἐγκρίτου Ἱστορικοῦ μας Δημητρίου Μιχαλοπούλου, μὲ τὸν (κάπως …περίεργο) τίτλο: «τὸ DNA τοῦ ΠΑΣΟΚ». (Ἀθῆναι 2019, ἐκδόσεις «ΛΟΓΧΗ».) Συνέχεια

ΕΥΤΥΧΩΣ!!! Τὸ μΠατΣΟΚ …ῥύθμισε τὰ δάνειά του μὲ τὴν μεσολάβησιν τοῦ Σᾶλλα!!!

Ἔμαθα ἀπὸ ἀνάρτηση ἐδῶ μέσα ὅτι τὸ ζήτημα τῶν χρεῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ πρὸς τὴν Τραπέζα Πειραιῶς ἐπιτέλους ῥυθμίστηκε ἐπιτυχῶς καὶ τὸ ἰστορικο αὐτὸ κόμμα εἶναι πλέον καθαρὸ καὶ μπορεῖ νὰ ἀντικρύζει τὸ μέλλον μὲ αἰσιοδοξία.

Ο Κ. Σᾶλλας δὲν πρόκειται νὰ ἐνοχλήσει τὸν Βενιζελο γιὰ τὰ ἑπομένα 20 χρόνια καὶ ὁ τελευταῖος ἀναλαμβάνει ὑπεύθυνα νὰ πληρώσει τὴν ὀφειλὴ τοῦ μονοκοπανιά, σὲ μιὰ δόση, τῶν τόκων ἀθροιζομένων καὶ συμπεριλαμβανομένων, τὸ 2034. Συνέχεια