Μὴν φοβᾶσαι… (β)

Μὴν φοβᾶσαι...Φοβόμαστε τὸ αὔριο διότι δὲν τὸ γνωρίζουμε…
Διότι τὸ ἄγνωστο γεννᾶ φόβους…
Μά…
Ἡ ζωὴ εἶναι μικρή, εἶναι ΤΩΡΑ καὶ εἶναι ἐδῶ!!!
Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχω καὶ ὄχι αὐτὸ ποὺ θὰ ἔχω, ἐὰν θὰ τὸ ἔχῳ…
Διότι αὐτὸ ποὺ …θὰ ἔχω, οὔτε γνωρίζω τὸ ἐὰν θὰ ἔλθη, ἀλλὰ κυρίως, ἐὰν ἀπασχολοῦμαι μὲ αὐτὸ σήμερα, τότε χάνω τὸ ἐδῶ, τὸ τώρα, τὸ σπουδαῖον!!!

Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι πάντα εὔκολη…
Μὰ κάθε μας στιγμὴ συμβαίνει ΤΩΡΑ…
Ἐάν τήν χάσουμε, τί θά μᾶς μείνη;;;

Οἰ στιγμές μας εἶναι τώρα…
Εἶναι τὸ ΔΩΡΟ τῆς ζωῆς σὲ ἐμᾶς!!!
Ἄλλοτε χαρά… Ἄλλοτε θλίψις… Ἄλλοτε πόνος…
Μὰ συμβαίνουν ΤΩΡΑ!!!
Αὐτὸ ποὺ ἔχω τώρα ΔΕΝ θὰ τὸ ἔχω αὔριο…
Τὸ αὔριο ΔΕΝ ἔχει ἀκόμη φθάσει…
Ὅταν θὰ φθάση, τότε μπορῶ καὶ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσῳ…
Μὰ τώρα εἶμαι ἐδῶ καὶ τὸ αὔριο, ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη φθάσει, δὲν γίνεται νὰ τὸ βιώνω  τώρα καὶ νὰ χάνῳ τὴν ζωή μου.
Ὁ φόβος πηγάζει ἀπὸ τὸ ἄγνωστο… Μὰ τὸ ἄγνωστο ἀκόμη δὲν τὸ ἔχω συναντήσει…
Αὐτὸ ποὺ  ἔχω τώρα καὶ τὸ γνωρίζω καὶ μπορῶ νὰ τὸ ἀπολαύσῳ εἶναι ἡ πραγματικότης μου…
Ὅσο δύσκολη κι ἐὰν εἶναι, αὐτὴν ἔχω… Αὐτὴν βιώνω… Αὐτὴν ἀπολαμβάνω…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply