Τὸ μονοπάτι τῆς ἐξελίξεως…

Τὸ μονοπάτι τῆς ἐξελίξεως...Τὸ μονοπάτι τῆς ἐξελίξεως εἶναι ἑλικοειδὲς καὶ ἔχει πολλὰ στρυφογυρίσματα.
Ἂν κολλήσῃς κάπου κύτταξε γύρω σου τὴν ἀπέραντη θέα ποὺ ἔχεις ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ βρίσκεσαι καὶ τότε θὰ καταλάβης ὅτι ἔχεις προχωρήσει παρὰ πολύ.

Ἀπόλαυσε τοὺς σταθμούς, κάνουν ὑπέροχη τὴν ἀναζήτηση.
Καθάρισε τὸν καθρέφτη τῶν ἀναμνήσεων ἀπὸ παλαιοὺς φόβους, τοὺς παλαιοὺς θυμοὺς καὶ ἀπὸ κάθε λογῆς ἀπογοήτευση.
Βρὲς τὴν δική σου ταχύτητα καὶ τὰ δικά σου φῶτα πορείας.
Ὑπάρχουν πολλὰ λιμάνιά ποὺ θὰ δῆς γιὰ πρώτη φορά…
Κατευθύνσου ἐκεῖ ποὺ ποτὲ πρὶν δὲν ἔχεις βρεθεῖ …

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
Leave a Reply