Εὐτυχῶς ὁ Βαγγέλης …ἀπεκαταστάθη ἀπὸ τὸν …Ἀντώνη!!!

Εὐτυχῶς ὁ Βαγγέλης ...ἀπεκαταστάθη ἀπὸ τὸν ...Ἀντώνη!!!Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀποκλείει κάθε συγκυβέρνηση γιατί, ὅπως λέει, τὸ ΠΑΣΟΚ θέλει νὰ πέσῃ στὰ μαλακὰ γιὰ τὶς τεράστιες εὐθύνες του.

Τώρα (ποὺ ξυπνήσαμε ἀπὸ τὸ ὄνειρο) εἶναι πιὰ συγκυβέρνηση καὶ τουλάχιστον μένει πιστὸς στὸν λόγο του ὡς πρὸς τὸ δεύτερο σκέλος.
Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, συνεχάρη ἐχθὲς τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς νέας δημοκρατίας Εὐάγγελο Βενιζέλο, γιὰ τὶς ἐνέργειες τοῦ τελευταίου, ὥστε νὰ ζημιωθῇ ὁ φορολογούμενος κατὰ ἐκατοντάδες ἐκατομμύρια εὑρῶ, μὲ τὸ σκάνδαλο τῶν ὑποβρυχίων.

Ὄχι ἁπλᾶ πέφτει στὰ μαλακὰ ὁ Βαγγέλης Βενιζέλος ἀλλὰ ἔγινε καὶ ἥρωας!

Ἀνάπτυξη – δικαιοσύνη – πολιτικὴ σταθερότητα!!!

Συνεκτικὸς Ἱστὸς

Ἠ πολὺ ἐπιτυχημένη φωτογραφία ἀπὸ τὸν φίλο μας Τᾶσο Γκολέμη!!!

(Visited 71 times, 1 visits today)
Leave a Reply