Ποιά κριτική μᾶς χρειάζεται;

Ποιά κριτική μᾶς χρειάζεται;ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ κριτικῆς στὸν τόπο εἶναι ἄθλιο.
Εἴτε πρόκειται γιὰ κριτικὴ περὶ τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων εἴτε γιὰ ἀξιολογία τῶν πνευματικῶν ζητημάτων, οἱ ἐκφερόμενες κρίσεις στεροῦνται κύρους καὶ ἀντικειμενικότητας.

Ποιά εἶναι ἐκείνη ἡ κριτική πού ἀξίζει νά ἀκούγεται καί νά ἀσκεῖται κάθε φορά;

Κάθε ουσιαστική κριτική πρέπει νὰ ξεκινάῃ πρώτα μὲ τὴν ἄρνηση καὶ μετὰ νὰ περνάῃ στὴν θέση (ἐὰν βέβαια σηκώνῃ ἡ ὑπὸ κρίσιν περίπτωσις κάνα καλὸ λόγο). Ἐξάλλου τὰ ἐπικριτικὰ σχόλια εἶναι καὶ τὰ πιὸ ὠφέλιμα γιατὶ αὐτὰ μποροῦν νὰ ἰσιώσουν τὸ στραβὸ καὶ νὰ συντελέσουν στὴ βελτίωση πραγμάτων ἢ προσώπων ὡς φορέων αὐτῶν τῶν πραγμάτων.

Γιὰ αρκετούς τέτοιου εἴδους ἐπικριτικὰ σχόλια ἀποτελοῦν ἄρνηση καὶ μηδενισμό· γιὰ τοὺς θιασῶτες τοῦ κάθε συστήματος ἡ ἄρνηση καὶ τὰ ὄχι εἶν’ κακὸ πράγμα, ἐνῷ ἀντίθετα μόνον τὰ θετικὰ καὶ τὰ εὐχάριστα πρέπει ν’ ἀκούγονται καὶ νὰ ὑποδεικνύονται.
Πῶς ὅμως θ’ ἀντιμετωπιστῇ ἡ σαπρία κι ἡ λύμη τῆς κοινωνίας, ἡ ἀναξιότητα κι ἡ ἀναλήθεια, ἡ ἀσυνειδησία κι ἡ ἀνευθυνότητα;
Μὲ σιωπὴ καὶ χάιδεμα αὐτιῶν ἢ μὲ σθεναρὰ Ο Χ Ι καὶ μ’ ἀνελέητη κριτική;

Ἀλλά, βέβαια, ὅταν δὲν συνοδοιποροῦμε με τοὺς λογιῶ-λογιῶ κονφορμιστές καὶ δὲν καταφάσκουμε τὶς ὅποιες ἀρνητικὲς καταστάσεις ποὺ ἐκφράζουν καὶ τὶς ἀπαξίες ποὺ ἐνσαρκώνουν καὶ θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν, τότε ἀποκαλούμαστε ἐμεῖς «ἀρνητές», «μηδενιστές» κι «ἰσοπεδωτές».

Εἰς πεῖσμα ὅλων αὐτῶν λοιπόν, πάρτε κείμενα Κριτικῆς ποὺ γκρεμίζει καθετὶ σαθρὸ καὶ κοῦφο καὶ φέρνει τὰ ἐπάνω κάτω, μπὰς καὶ καθαρίσει ὁ τόπος ἀπ’ τὴν ἀηδία καὶ τὴν ἀνοησία, τὶς ἀπαξίες καὶ τὶς ψευτοαξίες. Ἀρκετὰ κράτησε ὁ ἐφησυχασμὸς καὶ ἡ ἀδράνεια, «τῶν σχέσεων καὶ τῶν συναναστροφῶν ἡ καθημερινὴν ἀνοησία». Κι ἂς πῆτε μικροί μου φαρισαῖοι ὅτι ἡ ἄρνηση εἶναι στείρωση, ἡ ἀπόρριψη γκρέμισμα καὶ τὸ γκρέμισμα χάος.

Γνωρίζω πολὺ καλὰ ὅτι τὸ νάσαι δυσάρεστος δημιουργεῖ μιὰ ἄσχημη εἰκόνα πρὸς τὰ ἔξω. Ὅταν ὅμως ἐπιβάλουν τὰ ἴδια τὰ πράγματα νὰ γίνεσαι δυσάρεστος κι ἐσὺ παραμένεις εὐχάριστος γιὰ νὰ μὴν θίξῃς, τότε αὐτὸ ἰσοδυναμεῖ μὲ φαρισαϊσμό, δειλία καὶ ἀποδοχὴ τῆς περιρρέουσας σήψεως καὶ κακομοιριᾶς.

Κωνσταντῖνος Χατούπης

φωτογραφία

(Visited 83 times, 1 visits today)
One thought on “Ποιά κριτική μᾶς χρειάζεται;

Leave a Reply