Περὶ ἐρωτικῆς «ἀρετῆς»

Περὶ ἐρωτικῆς «ἀρετῆς»Ἄνθρωπε,

ἔρωτας εἶναι αὐτὸ τὸ καλόπαιδον,

ποὺ σὰν θελήσῃ νὰ εἶναι πλάι σου,

σὲ κάνει νὰ χαμογελᾶς.

Μονάχα μὲ ἁπλότητα καὶ προσφορὲς πορεύεται

καὶ σοῦ ἀρκεῖ μιὰ ἀγκαλιὰ εἰς τὸ δείλι,

γιὰ νὰ αἰσθανθῇς τὴν ἁπλοχεριά του.

Ἡ χρῆσις τοῦ πλούτου, τῆς χλιδῆς καθὼς καὶ τοῦ ἐγωισμοῦ,

εἶναι ἀπόδειξις ὑπεροψίας, ἀλαζονείας καὶ δεσποτισμοῦ,

«ἀρετές», ποὺ σύντομα θὰ κτυπήσουν τὴν πόρτα σου ἄνθρωπε.

Καὶ τότες μονάχα θλίψις καὶ σκοτεινιά…

Δεσποτκης τς Δαμητρς

λλην

19-6-2014

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply