Ἕλληνες;

Ἕλληνες;Ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια ἔχουμε ἐπὶ τέλους ξεκινήσει νὰ προφέρουμε, δειλὰ ἀρχικῶς, πιὸ ὁρμητικὰ στὴν συνέχεια, τὴν φράσιν «Εἴμαστε Ἕλληνες».
Τὸ τὶ ἐννοοῦμε βέβαια εἶναι τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν πραγματικότητα ποὺ κρύβει ἠ ἔννοια τῆς λέξεως.

Ἕλλην, γιὰ  νὰ τὸ πιάσουμε ἀπὸ τὴν βάσιν του, ΔΕΝ εἶναι αὐτὸς ποὺ σέρνεται πίσω ἀπὸ …προσφορές.
Οὔτε αὐτὸς ποὺ παραδίδει πνεῦμα… Οὔτε αὐτὸς ποὺ ἀναζητᾶ ἐθνοσωτῆρες ἤ γενικῶς σωτῆρες.
Οὔτε εἶναι Ἕλλην αὐτὸς ποὺ ἔχει χάσει κάθε ἴχνος ἀξιοπρεπείας.

Τί εἶναι ὁ Ἕλλην;
Χμμμ…
Ποιός ξέρει ἐπακριβῶς νά μᾶς πῇ; Μήπως εἶναι πορεία; Μήπως εἶναι διαδικασία; Ἤ μήπως εἶναι …κληρονομικό δικαίωμα;

Γιὰ νὰ βροῦμε τὴν ἐλευθερία μας πρέπει νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ νὰ ΞΑΝΑΜΑΘΟΥΜΕ τὸ τὶ σημαίνει ἡ ἔννοια τῆς λέξεως Ἕλλην.
Νὰ πάψουμε νὰ ἀναμασοῦμε ἔτοιμες καὶ μασημένες τροφὲς καὶ νὰ καταπιαστοῦμε μὲ τὸ πῶς θὰ γίνουμε ἐμεῖς Ἕλληνες.

Βαρὺ φορτῖον. Μακρὺς δρόμος. Πολλὰ τὰ ἐμπόδια…
Ἐὰν ὅμως θέλουμε ἐλπίδα, μόνον ἀπὸ αὐτὴν τὴν διαδρομὴ μποροῦμε νὰ τὴν ἀποκτήσουμε.

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply