Ἡ μάχη στὴν Δόμβραινα.

Πίνακας τοῦ Γιάννη Νίκου “Ὁ Γεώργιος Καραϊσκάκης στὴ μάχη τοῦ Φαλήρου”

Σὰν σήμερα τὸ 1826, ὁλοκληρώνεται ἡ μάχη στὴν Δόμβραινα Βοιωτίας, μὲ μεγαλειώδη Ἑλληνικὴ νίκη. 
Ἡ μάχη ἀνήκει στοὺς στρατηγικοὺς ἐλιγμοὺς τοῦ Καραϊσκάκη στὰ νότα τοῦ Κιουταχῆ, ὁποῖος πολιορκοῦσε τὴν Ἀθήνα.

Η ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝ.ΡΟΥΜΕΛΗ 1826-1827

(…) Ὅταν τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1826, τὸ ἡρωικό Μεσολόγγι ἔπεσε στὰ χέρια τοῦ Κιουταχὴ, ἀκολούθησε ἡ τρομακτικὴ ἐρήμωση ὁλόκληρης τῆς Ρούμελης. Οἱ κάτοικοι, ὅσοι γλύτωσαν τὸ μαχαίρι τῶν τούρκων, ἀποκαμωμένοι, πεινασμένοι καὶ ἀπογοητευμένοι προτίμησαν τὴν «προστασία» καὶ τὴν ἀμνηστεία ποὺ τοὺς ὑποσχέθηκε ὁ παμπόνηρος Κιουταχὴς. Δυστυχῶς δὲν ἔλειψαν κι ἐκεῖνοι ἀνάμεσά τους καὶ κάποιοι προσκυνημένοι καπεταναῖοι ποὺ μὴ ἔχοντες ἰδιαίτερο λόγο νὰ θυσιάσουν τὰ συμφέροντά τους γιὰ κάτι ἀβέβαιο, διέσπειραν τὸ πνεῦμα τῆς ἡττοπάθειας καὶ τοῦ ραγιαδισμοῦ καὶ συνεργάστηκαν μὲ τὸν Κιουταχὴ.

Μέσα σ’ αὐτή τὴν πνιγηρὴ ἀτμόσφαιρα τῆς φοβίας καὶ τῆς τρομοκρατίας, ἕνας μόνο δὲν δείλιασε. Ὁ Καραϊσκάκης!
Τρέχει στὸ Ναύπλιο καὶ ζητεῖ νὰ τοῦ δώσουν στρατὸ. Οἱ ἀντίπαλοί του ποὺ τόσο τὸν κατέτρεξαν, δὲν τολμοῦν πιὰ νὰ τὸν ταπεινώσουν. Ἡ κυβέρνηση βλέπει ὅτι εἶναι ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ σώσῃ τὴν πατρίδα ἀπό τὴν καταστροφὴ. Γι’ αὐτό, ὕστερα ἀπό πρόταση τοῦ Ζαῒμη στὶς ἀρχές Ἰουλίου 1826, τὸν ἀνακηρύσσει ἀρχιστράτηγο…

Ἑλληνικὸ ἡμερολόγιο

Στὴ Δόμβραινα στὸ Δίστομο ἡ δόξα σου θὰ μείνει
κι ἡ νίκη τῆς Ἀράχοβας χορὸς κλεφτῶν θὰ γίνει…

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply