Γράμματα ἀπὸ τὸν πόλεμο

Τὸ ἄρθρο αὐτὸ τὸ ἔγραψα πέρσι καὶ τὸ ἐπαναδημοσιεύω ἐφέτος.
Μετὰ τὸν θάνατο τῆς πεθερᾶς μου ἕνα πακέτο γράμματα τοῦ ἀδελφοῦ της, ἀπὸ τὸν πόλεμο, πέρασαν στὰ χέρια μας, καὶ ἔτσι ἔχω τὴν τύχη καὶ τὴν τιμὴ νὰ τὰ κρατῷ καὶ νὰ μπορῷ νὰ τὰ μοιράζομαι μαζὶ σας σήμερα.
Ὅταν τὰ βρήκαμε αἰσθανθήκαμε δέος καὶ συγκίνηση.
Τὸ μέλανι καὶ τὸ χαρτὶ ἔδωσαν τὴν δική τους μάχη μὲ τὸν χρόνο καὶ ἔμειναν ἄθικτα, σὰν νὰ γνώριζαν τὸν προορισμό τους.
Μικρὲς ἰστορίες που φτιάχνουν τὴν μεγάλη ἱστορία.
Γράμματα ἀπὸ τὸν πόλεμο1
  16 Νοεμβρίου 1940
Ἀγαπητή μου μαμὰ
Εἶμαι καλὰ καὶ να μὴ στενοχωριέσαι. Ἔχω ἀποστείλει 8 ἐπιστολὰς εἰς Ῥέθυμνον χωρὶς να τύχω ἀπαντήσςώς σας. Αὐτὸ μὲ στενοχωρεῖ πολὺ μὴ γνωρίζων τίποτα γιᾶ τὴν κατάστασίν σας.
Μὲ φοβίζει μήπως σᾶς συμβαίνει τὶ τὸ δυσάρεστον. Περιμένω ἀπάντησιν σᾶς τὸ ταχύτερον.

Χαιρετισμοὺς σὲ ὅλους τοὺς συγγενεῖς
Σᾶς χαιρετῶ
Σ.Π

Γράμματα ἀπὸ τὸν πόλεμο2
21 -11- 1940
Ἀγαπητὴ μαμὰ
Ἔλαβα τὸ τηλεγράφημά σας ἀλλὰ δὲν δύναμαι νὰ σᾶς ἀπαντήσῳ τηλεγραφικῶς, καθόσον ἀπαγορεύεται.
Ἔχω στείλει ἐπανηλλειμένως ἐπιστολὰς ἀλλὰ οὐδεμίαν ἀπάντησιν ἔλαβον ἐκ μέρους σας καὶ ἡ στενοχωρία κάθε μέρα καὶ αὐξάνεται.
Ἀνησύχω για τὴν ὑγείαν σας.
Κατὰ πᾶσᾳ δὲ πιθανότητα αἱ 15 ἐπιστολαί, ποὺ ἔχω στείλει μέχρι τῆς στιγμῆς, δὲν ἐλήφθησαν.
Γράφω διὰ δέκατην ἕκτην φορά, νομίζοντας ὅτι ἀπὸ τὰ πολλὰ γράμματα ἔνα θὰ φτάση στὸν προρισμό του.
Μὴν ἀνησχεῖτε γιὰ ἐμέναν. Εὐρίσκομαι μὲ τὸν Γιῶργο τὸν Βεργάκη μαζί.
Περιμένω γράμμα σας.

Σᾶς χαιρετῶ ὅλους
Σ.Π

29-11-1940
Ἀγαπημένοι μου γονεῖς
Μόλις ἔλαβα τὸ γράμμα σᾶς γραμμένο στὶς 17 – 11- 1940 καὶ δεν φαντάζεστε τὴν χαρά μου, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν πατριωτῶν μου, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν λάβη γράμμα καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ ἰδοῦν γράμμα ἀπὸ τὴν Κρήτη
Ἔμεινα ἥσυχος ὅτι εἶστε καλὰ καὶ εὐχαριστήθηκά ποὺ πήγατε στὸ χωριό. Ἐγὼ εἶμαι καλὰ καθὼς καὶ ὅλοι μας ἐδῶ ἐνθουσιασμένοι πάντοτε μὲ τὸν ἔνδοξον ἀγῶνα μας. Ἔχετε θάρρος καὶ νὰ μὴ φοβεῖσθε.
Χαιρετισμοὺς στὰ ἀδέρφια μου, στὴ γιαγιά μου καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
Αὔριο φεύγω νὰ πάῳ σὲ κάποιο μέρος καὶ μόλις φθάσω ἐκεῖ θὰ σᾶς γράψω πάλι. Πάντως ἐσεῖς να γράφετε στὴν ἴδια διεύθυνση πάντοτε.
Μὲ ἀγάπη σᾶς φιλῶ
Ὁ υἱὸς σᾶς
Σ.Π Γράμματα ἀπὸ τὸν πόλεμο3
18-12- 1940
Ἀγαπημένοι μου γονεῖς
Ἔχω καιρὸ νὰ λάβῳ γρᾶμμα σας, ἐνῶ ἑγὼ ἀπεναντίας ἔχω στείλει πολλὰς ἐπιστολάς.
Τί σᾶς συμβαίνει ἄραγε;
Εἶμαι καλὰ καὶ νὰ μὴ στεναχωρεῖσθε διόλου. Τώρα μερικὲς ἡμέρες βρισκόμουν εἰς τὴν Θεσσαλονίκη καὶ τώρα ἐπανήλθα στὴν θέσιν μου.
Εἶμαι καλὰ να μὴ στεναχωρεῖσθε διόλου ἀλλὰ μὲ στενοχωρεῖτε διότι δεν γράφετε. Περιμένω τὸ πουλόβερ καὶ δὲν μπορῶ νὰ ἐννοήσῳ πότε θὰ φτάση.
Δὲν θέλω νὰ στενοχωριέστε, εἶμαι καλά, πολὺ καλὰ καὶ κοντεύουν νὰ πέσουν οἱ Ἰταλοὶ στὴν θάλασσα καὶ ἡ ὁλοκληρωτικὴ νίκη πλησιάζει γιὰ τῆν μεγάλη Ἑλλάδα μας.

Χαιρετισμοὺς σὲ ὅλους
Μὲ τὴν Νίκη!
Σ.Π 

Γράμματα ἀπὸ τὸν πόλεμο4
31- 12- 1940
Ἀγαπημένοι μου γονεῖς
Εἶμαι καλά. Σᾶς εὔχομαι εὐτυχισμένος ὁ καινούριος χρόνος, χαρὲς να εἶναι γεμάτος καὶ νὰ ἔλθῃ ἡ Μεγάλη Νίκη.
Μὲ τὸ ἔτος 1941 εὔχομαι νὰ εἰρηνεύσῃ ὁ κόσμος καὶ παντοῦ νὰ λάμψῃ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ εἰρήνη.
Εὔχομαι τὴν ταχεῖαν Νίκην αὐτὴν τὴν νέα χρονιά.

Σᾶς φιλῶ ὅλους
Σ.Π
11- 3 -1941
Γλυκειά μου μανούλα
Μόλις πῆρα τὸ γράμμα σου καὶ καὶ ἡ χαρά μου μεγάλωσε διότι σήμερα πήρα 2 ἐπιστολάς.
Εἶμαι καλὰ μὴν στενοχωριέσαι διόλου. Γράφετε ὅτι μοὺ ἐστείλατε γάντια, κασκόλ, τὸ φυλακτό μου κ.λ.π. Τὰ πλεκτὰ γάντια κ.λ.π τὰ ἔλαβα ἀλλὰ ἀπὸ κάποιο κορίτσι ἄγνωστό μου τελείως ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο. Τὸ ἴδιο κάνει μὲ εὐχαριστεῖ τὸ ἴδιο ποὺ μιὰ Ἑλληνίδα μαζὶ μὲ ἄλλες ξαγρυπνοῦν γιὰ ἐμᾶς στὰ μετόπισθεν. Ἐπιτρέπετε νὰ στέλνουν γλυκίσματα καὶ φροῦτα ἀλλὰ ξηρά. Στεῖλτε σταφίδες καλλίτερα.

Φίλησέ μου τὴν γιαγιά μου, τὸν Μανώλη μας, τὸν Νικόλα μας, τὸν Λευτεράκη, τὸν πατέρα καὶ τὴν μπεμπούλα μας…
Χαιρετισμοὺς σὲ ὅλους.
Σᾶς φιλῶ ὅλους

Σ.Π
6-2-1941
Ἀγαπητέ μου Νίκο
Ἔχω καιρὸ να λάβῳ γράμμα σου καὶ ἀνησύχω.
Σὲ σκέπτομαι ἀγαπημένε μου ἀδερφὲ εἰς τάς δυσκόλους τούτας στιγμὰς καὶ ἡ λύπη μου εἶναι μεγάλη. Μὴν σκέφτεσαι ὅμως τίποτα, στὴν λήθη τὸ παρελθόν. Σήμερον ὁ σκοπὸς ὅλων μας εἶναι ἡ Δόξα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ Νίκη. Ὅταν ἐπιτευχθῇ ὁ σκοπὸς οὗτος μετὰ θὰ ἀρχίση ὁ καθένας μας νὰ σκέφτεσαι τὸ μέλλον του. Ἡ νίκη θὰ φέρη τὴν εὐτυχία σὲ ὅλους μας καὶ νικῶντας, ἤρεμοι πιά, ἁπηλλαγμένοι ἀπὸ κάθε κίνδυνο καὶ ἀπὸ κάθε ἐφιάλτη, θὰ συνεχίσουμε τὰ εἰρηνικὰ μας ἔργα.
Ὁ Ἀείμνηστος ἀρχηγςος μας μᾶς ἄφησε κεφάλαια ἠθικά, μᾶς ἔκανε Ἕλληνες δοξασμένους καὶ μᾶς ἔνωσε διὰ τῇ μέλλουσα ζωῇ.
Προσπάθησε γιὰ τὰ ἀφορῶντα ζητήματά μας νὰ λύνονται διὰ εὐθείας ὁδοῦ καὶ ὁ θεὸς θὰ μᾶς βοηθήσῃ.
Γράψε μου νὰ μαθαίνω τὰ νέα σας.
Εἶμαι καλά, δόξα τῷ θεῷ!!!
Χαιρετισμοὺς στὸν Θόδωρο, στὰ ἀδέρφια μας, στοὺς γονεῖς καὶ στὴν γιαγιά.

Σᾶς φιλῶ ὅλους
Σ.Π
Εἶναι πολλὰ τὰ γράμματα ἁπλᾶ δημοσίευσα κάποια ἐνδεικτικὰ καὶ καθὼς τὸ κάνω αὐτό, σκέφτομαι ὅτι ἀπὸ Ἑλλάδα τοῦ «ΟΧΙ»ι γίναμε μιὰ Ἑλλάδα τοῦ «ΝΑΙ ΠΕΡΑΣΤΕ».
Αὐτὰ τὰ γράμματα καλὸ θὰ ἤταν νὰ τὰ διάβαζαν καὶ μερικοὶ πολιτικοί, ἔτσι γιὰ νὰ θυμηθοῦν ἀπὸ ποιοὺς παρέλαβαν τὴν Ἑλλάδα.
Κι ἂν εἶναι πολὺ ἀπησχολημένοι ἂς τὰ μυρίσουν μόνον, γιὰ νὰ μάθουν πὼς μυρίζει ἡ λεβεντιά, τὸ θάρρος, ἡ ἀλήθεια, ἡ ἀγάπη γιὰ τοῦτο τὸν τόπο…
Νὰ μάθουν τὴν μυρωδιὰ τοῦ ὄχι, ποὺ εἶναι ἔνα μεγάλο ΝΑΙ στὴν Ἐλευθερία.
Ὁ θεῖος πάντως ζεῖ στὴν Κρήτη καὶ εἶναι σήμερα 93 χρονῶνν κι ἂν κάποιοι θέλουν νὰ τοῦ ζητήσουν συγνώμη, μπορῶ νὰ τοὺς δώσω τὴν διεύθυνση.

Ὅταν ἔγραψα τὸ ἄρθρο ὁ θεῖος ζοῦσε, ὅμως ἔφυγε ἀπὸ κοντὰ μας τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ 2011.
Καλὸ ταξείδι!

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply