Ἀγκαλιὰ μὲ τοὺς ἥρωες…

Ἀγκαλιὰ μὲ τοὺς ἥρωες...Σὲ μίαν κοινωνία ποὺ ἀπουσιάζουν τὰ πρότυπα, οἱ ἀξίες καὶ οἱ ἀρχές, χρειαζόμεθα κάτι πολὺ δυνατό, ποὺ θὰ μᾶς βγάζη ἀπὸ τὴν στασιμότητα.
Διότι ἡ στασιμότης φέρνει  τὴν ἀπάθεια καὶ τελικῶς τὴν δουλικότητα.

Μὰ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε καὶ τὶς ὅποιες φθορές, κυρίως ὅμως νὰ μπορέσουμε νὰ ἐνδυναμώνουμε τὴν πνευματική μας ὑγεία, πρέπει νὰ ἀναζητοῦμε πρότυπα, ἤ ἀκόμη καὶ νὰ τὰ δημιουργοῦμε.
Κι ἐπεὶ δὴ γιὰ νὰ δημιουργήσουμε πρότυπα, ἐτοῦτες τὶς ἐποχές, εἶναι κάπως δύσκολο, ἡ μόνη μας διέξοδος ἔρχεται πάλι μέσα ἀπὸ τὴν ἱστορία μας. Μέσα ἀπὸ κάθε ἡρωϊκὴ σελίδα της,  ποὺ μᾶς κάνει νὰ αἰσθανόμεθα ὑπερήφανοι καὶ Ἕλληνες.

Τὰ σημερινά μας ἀδιέξοδα εἶναι βέβαιον πὼς θὰ πάψουν νὰ ὑφίστανται μόνον ἐὰν ἐμεῖς ἀποφασίσουμε πὼς ΔΕΝ τὰ χρειαζόμεθα.
Ὅμως κάτι τέτοιο, ἰδίως λόγῳ τῆς προπαγάνδας, ποὺ καθημερινῶς δεχόμεθα, θέλει κόπο καὶ ἐγρήγορσιν.
Καὶ φυσικὰ θέλει ἕνα ἰσχυρὸ ΘΕΛΩ!!!

Ἡ πορεία μας εἶναι δύσκολη μέν, δεδομένη δέ.
Δὲν ὑπάρχει κάποια περίπτωσις νὰ ἀποφύγουμε τὴν Ἀπελευθέρωσιν τοῦ Ἀνθρώπου.
Μὰ ὅσο ἐμεῖς καθυστεροῦμε νὰ βροῦμε τὰ πρότυπά μας, τόσο καθυστερεῖ καὶ ἡ Ἀπελευθέρωσις.
Καὶ εἶναι κάτι ποὺ ἐὰν ἐπιλέξουμε νὰ τὸ κάνουμε μόνοι μας, θὰ μᾶς προσφέρη χαρὰ καὶ ἀπόλαυσιν.
Ἐὰν μᾶς ἐξαναγκάσουν οἱ συνθῆκες, θὰ ἐμπεριέχη μόνον πόνο καὶ κόπο καὶ φυσικὰ θὰ καθυστερήση περισσότερο.

Γιὰ νὰ φθάσουμε ὅμως στὰ πρότυπα, στὰ ὅποια πρότυπα, πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα μίαν πραγματικότητα:

  • Δὲν γίνεται νὰ βροῦμε τὴν δύναμιν νὰ ἀλλάξουμε κάτι, πρὸς τὸ καλλίτερον, ἐὰν δὲν συνειδητοποιήσουμε πρῶτα πρῶτα πὼς εἴμαστε Ἕλληνες!!!
  • Ἐὰν δὲν ἀναγνωρίσουμε τὸ κοινό μας σύμβολο, ποὺ εἶναι ἡ σημαία μας.
  • Ἐὰν δὲν συμφωνήσουμε στὸ κοινό μας σύνθημα, ποὺ εἶναι ὁ ὕμνος γιὰ τὴν Ἐλευθερία…

Κι ὅλα αὐτὰ ἀπαιτοῦνται διότι ΔΕΝ φτιάχνεις τὴν ζωή σου, ἐὰν πρὶν δὲν τὴν ἔχῃς ὀνειρευθῆ.
Δὲν φθάνεις στὴν πραγματοποίησιν τῶν ὀνείρων σου, ἐὰν δεσμευθῇς ἀπέναντί τους.
Δὲν κερδίζεις τὸ δικαίωμα στὴν ἐλευθερία, ἐὰν δὲν εἶσαι ἕτοιμος νὰ πεθάνης γιὰ αὐτήν.

Ἡ μία, καὶ πολὺ σημαντικὴ λύσις, εἶναι τὸ νὰ ἀγκαλιάσουμε τοὺς ἥρωές μας.
Νὰ τοὺς γνωρίσουμε, νὰ τοὺς ἀγαπήσουμε, νὰ βιώσουμε κι ἐμεῖς τὶς πορεῖες τους καὶ νὰ μπορέσουμε τελικῶς νὰ ἐπιτύχουμε σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, τὴν δική μας ἀπελευθέρωσιν.
Διότι ἡ ἀπελευθέωσίς μας ξεκινᾶ ἀπὸ μέσα μας καὶ μετὰ ἐξωτερικεύεται.
Ὅπως δῆλα τὸ κάθε τὶ ποὺ μᾶς ἀφορᾶ!!!

Ἡ εὐθύνη εἶναι κοινὴ γιὰ Ὅλους.
Ἀκολουθοῦν κι ἄλλες γενεὲς ποὺ χρειάζονται σπόρους!!!
Ἐμεῖς τί κάνουμε;

Ἄλλως τε…
Τὰ «ΟΧΙ» εἶναι, μικρὰ ἤ μεγάλα, ἐμπρός μας, καθημερινὲς προκλήσεις.
Ἀντέχουμε;

Φιλονόη

φωτογραφία.

(Visited 46 times, 1 visits today)
Leave a Reply