Ἀπὸ μαθηματικὰ …σκίζουν!!!

Ἐὰν σκίζουν κι ἀπὸ οἰκονομικά, τότε καλὰ κάνουν καὶ μᾶς …ξεσκίζουν!!!

Δημήτρης Στρατούλης στὸν «ἑνικό», παρέα μὲ τὸ ἄλλο κουδουνισμένο, τὸν Ντινόπουλο.
Ὅπως ἀντιλαμβάνεστε πᾶμε γιὰ νέο …σώσιμο!!!
Ναί, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἔως σήμερα, ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες περίπου, βιώνουμε διαρκῶς!

Δῆλα δὴ ἔπαψε πλέον τὸ «σύστημα» νὰ χρειάζεται κοινωνίες ποὺ ἀναπτύσσονται οἰκονομικῶς καὶ περάσαμε, ἐπισήμως, βάσει προγραμματικῶν δηλώσεων, σὲ πολιτικὰ προγράμματα κι ἐξαγγελίες …φιλανθρωπίας. Δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει νὰ ῥίξουν χρῆμα στὴν ἀγορά, πρὸ κειμένου νὰ σταθοῦμε στὰ πόδια μας. Μᾶς θέλουν κουτσούς, μουγκούς, στραβοὺς γιὰ νὰ μᾶς ἐλέγχουν.
Δῆλα δὴ κακομοιριασμένους, ἐξηρτημένους ἀπὸ τὴν φιλεσπλαχνία τους καὶ  ἀπὸ τὴν πρόνοια.
Μᾶς θέλουν ἀπολύτως ἐξαθλιωμένους, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ξανασηκώσουμε κεφάλι γιὰ τοὺς ἐπομένους τοὐλάχιστον δύο αἰῶνες.
Μήπως ἀκόμη πιστεύουμε πώς ἡ ἐπανάστασις τοῦ 1821 ἦταν νικηφόρος;

Πίσω ἀπὸ κάθε σταγόνα Ἑλληνικοῦ αἵματος, ἕνας Rothschild!!!

Φυσικὰ ὅλοι συζητοῦν γιὰ τὸ σκληρὸ πρόσωπο τοῦ καπιταλισμοῦ, δίχως νὰ ἀντιλαμβάνονται πὼς αὐτὸ τὸ πρόσωπο ὑπάρχει μόνον στὰ …μυθιστορήματα. Στὴν πραγματικότητα συζητᾶμε γιὰ τὸ ἴδιο νόμισμα, μὲ τὶς δύο πλευρές του, ποὺ τὴν μία λέγεται κομμουνισμός, τὴν ἄλλην σοσιαλισμός, τὴν παρ΄ ἄλλην ναζισμός, μὰ πάντα χρησιμοποιεῖ τὶς ἴδιες μεθόδους καὶ πάντα αὐτοὶ ποὺ τὸ ἀντιλαμβάνονται τελευταῖοι, ἐὰν τὸ καταλάβουν καὶ δὲν ἔχουν …ἐξαερωθῇ γιὰ τὸ …«κοινὸ καλό», εἶναι οἱ λαοί!!!

Εἶναι ὁ κομμουνισμὸς …«ἀγάπη» μου!!!

Τὰ ἴδια πρόσωπα, μὲ τοὺς ἰδίους λογαριασμούς, μὲ τὰ ἴδια δίκτυα ἐλέγχου, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, χρησιμοποιῶντας ἀκριβῶς τὰ ἴδια «κόλπα», τὰ ἴδια «μονοπάτια» καὶ τὶς ἴδιες τακτικές, μὲ βασικὸ «κλειδί» τὸ χρῆμα, ξεκλειδώνουν συνειδήσεις, ἀνοίγουν στόματα, φυλακίζουν μυαλά, καταστρέφουν λαούς, κυβερνήσεις καὶ χῶρες. Τὸ μοναδικὸν στοιχεῖον ποὺ διακρίνει κάθε τους δράσιν λέγεται κέρδος.

Καπιταλισμὸς καὶ κομμουνισμός. Οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος.

Τὸ κέρδος ὅμως γιὰ νὰ εἶναι διασφαλισμένον πρέπει νὰ μὴν ὑπάρχῃ ἀνταγωνισμός, καὶ κατ’  ἐπέκτασιν ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, μὲ ἐλεύθερες ἐπιλογές. Ἔτσι ἦταν πάντα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, μὲ τὶς αὐτοκρατορίες κάθε εἴδους κι ἔτσι εἶναι σήμερα.
Ἀλλάζουν τὰ ὀνόματα μὰ ποτὲ δὲν ἀλλάζει ἡ μηχανή τους.

Ἡ Ἑλλὰς κάνει πρόβα στὸν «Καπιταλιστικὸ Κομμουνισμό».

Ναὶ βρὲ …κουμπάρε!!! Κομμουνισμὸς εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔπαθες!!!

Μία μικρὴ ἀναδρομὴ στὸ ποιοὶ …ἔστησαν τὴν «Κόκκινη» (σοβιετική) Ἐπανάσταση.

Τὸ …«κοινωνικό», σοσιαλιστικὸ κράτος, ποὺ ἐξαφανίζει τὸν Ἕλληνα ἐλεύθερο ἐπιχειρηματία, ἀλλὰ ποὺ ΔΕΝ πειράζει τὶς ἐπιχειρήσεις καὶ τὰ συμφέροντα τοῦ κάθε Soros, ὅπως φυσικὰ καὶ τῶν ὁμοίων του.
Τὸ …«φιλέσπλαχνον» σοσιαλιστικὸ κράτος ποὺ προτιμᾶ νὰ συντηρῇ συσσίτια, παρὰ νὰ δίδῃ εὐκαιρίες στοὺς πολῖτες του, γιὰ νὰ ἀναπτύσσουν τὴν οἰκονομία, νὰ βελτιώνουν τὶς συνθῆκες διαβιώσεώς τους καὶ νὰ ὁδηγοῦν τὶς χῶρες στὴν ἀνάπτυξιν.
Τὸ κομμουνιστικὸ σοσιαλιστικὸ κράτος ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν, δίχως νὰ ἐρωτηθοῦμε, ἀλλὰ ποὺ μᾶς τὸ στολίζουν μὲ μπόλικο …«καπιταλισμό», πρὸ κειμένου νὰ δοῦμε τὸ τυράκι καὶ νὰ χάσουμε τὴν …φάκα!

Ἐλπίδες… Ἐλπίδες… Ἐλπίδες…
Ἐλπίδες ποὺ καταστέλλουν τὴν δράσιν, δηλητηριάζουν τὴν σκέψιν, παγιώνουν καὶ διασφαλίζουν τὴν ἐξουσία τους.
Ἐχθὲς τὸ ἔλεγαν «δεξιά», μὰ παρέμενε ἀντεθνικὴ ἡ διαχείρισις, μισάνθρωπη καὶ καταστροφική.
Σήμερα ποὺ τὸ εἶπαν «σοσιαλισμό», τοῦ ἄλλαξαν τὸ σκηνικό, τὰ συνθήματα, μὰ ἐπίσης διώκει, καταδιώκει καὶ ἀφανίζει χιλιάδες Ἕλληνες κάθε χρόνο. Αὐτοκτονίες, ἄστεγοι, ἄποροι… Ἐξαθλιωμένοι ἄνθρωποι, σκιὲς τοῦ χθεσινοῦ τους ἑαυτοῦ, ἀπολύτως δουλοποιημένοι κι ἐξαρτημένοι ἀπὸ τὶς ὀρέξεις τῶν κρατούντων.
Αὔριο θὰ τὸ ὀνομάσουν «ἀριστερά», ἀλλὰ ἐπίσης θὰ μᾶς …«σώση», ὅπως κάθε ἄλλο προηγούμενον, «πείθοντάς» μας γιὰ ἕνα κράτος-τέρας, ποὺ ὅμως θὰ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ παίρνουμε ἕνα παξιμάδι, ἴσα γιὰ νὰ μὴν ψοφήσουμε, ἀλλὰ ποὺ θὰ εἶναι τὸ ἴδιο μὲ ὅλα τὰ προηγούμενα. Ἡ μόνη διαφορὰ θὰ εἶναι στὸν βαθμὸ τῆς ἐξαθλιώσεως…
Μεθαύριο, ὅταν ἡ ἐξαθλίωσις θὰ ἔχη ξεπεράσει κάθε ὅριον ἀντοχῆς κι ἀνοχῆς, θὰ τὸ ὀνομάσουν «ἄμεση δημοκρατία», πάντα μὲ τὶς εὐγενεῖς χορηγίες τοῦ κάθε Soros, ἀλλὰ μὲ τέλεια διαμορφωμένους καὶ τελικῶς χειραγωγουμένους δούλους.

Κι ἔτσι θὰ πηγαίνη… Καὶ θὰ πηγαίνη…
Καὶ τὰ «ΚΛΙΚ-χρέη» θὰ αὐξάνονται, καθιστῶντας ὅλες τὶς κοινωνίες, σὲ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου, ἄμορφες μάζες, πεινασμένες, διψασμένες, μεταλλαγμένες…
Τελειώσαμε… Ναί, τελειώσαμε.
Αὐτὸς ὁ κύκλος ἔφθασε στὴν λήξιν του.
Τὸ πόσο θὰ κρατήση αὐτὴ ἡ τελικὴ φάσις εἶναι ἄγνωστον.
Πάντως εἶναι ἤδη ἀργὰ γιὰ ἐπιστροφές.
Πρέπει νὰ φθάσουμε στὸ Τέλος. Πρέπει νὰ καταστραφοῦν καὶ νὰ ἰσοπεδωθοῦν ὅλα.
Πρέπει νὰ τὸ ἀντέξουμε.
Ἐὰν θέλουμε νὰ φτιάξουμε μίαν νέα Ἑλλάδα, στὴν ὁποίαν ΔΕΝ θὰ ὑπάρχουν συσσίτια, ΔΕΝ θὰ ὑπάρχουν ἀνάπηροι, ΔΕΝ θὰ ὑπάρχουν κράτη τέρατα, πρέπει νὰ παλέψουμε γιὰ νὰ τελειώσουμε μὲ τὰ γκρεμίσματα ὅσο τὸ δυνατὸν ταχύτερα.
Μόνον τότε, καὶ ὑπὸ σοβαρὲς προϋποθέσεις, θὰ καταφέρουμε νὰ τὰ φτιάξουμε ΟΛΑ ὅπως τοὺς πρέπει, ἀπὸ τὴν ἀρχή, μὲ προοπτικὲς ἐπαν-Ἀνθρωπισμοῦ μας.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἐν τάξει… Εἶναι ΠΟΛΥ ἠλίθιοι!!! Εἶναι πέραν κάθε ἀντοχῆς ἠλίθιοι!!! Εἶναι κουδουνσισμένα, ἄθλια καὶ ἀναλώσιμα ἀνθρωποειδή, ποὺ τώρα ἐξυπηρετοῦν τοὺς χρηματοδότες τους κι αὔριο θὰ ἀνακυκλωθοῦν. Δὲν ἔχουν σημασία λοιπὸν τὰ ὀνόματα… Σημασία ἔχει πὼς ΟΛΟΙ τους εἶναι κομπάρσοι στὴν ἰδίαν παράστασιν, μὲ ἡμερομηνία λήξεως.
Ἀκροβατοῦν μεταξὺ τῶν ὅσων ἔταξαν, τάζουν ἤ θὰ μᾶς τάξουν, καὶ τῶν ὅσων συμβαίνουν. Πάντα θὰ εἶναι ἀσυνεπεῖς καὶ πάντα θὰ γελᾶμε μαζύ τους, γιὰ νὰ διασκεδάσουμε τὴν …δυστυχία μας, ἐπεὶ δὴ τοὺς …πιστέψαμε. Ἀλλὰ γνωρίζουμε. Ὅλοι μας, μέσα μας, βαθειὰ μέσα μας, γνωρίζουμε πὼς ΔΕΝ ὑπάρχει ἐλπίς.
Καὶ εὐτυχῶς δῆλα δή…

Διότι ἐὰν ὑπῆρχε ἐλπὶς νὰ σώσουμε κάτι ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάντια, ὤ …Δυστυχία μας!!!

φωτογραφία

2 thoughts on “Ἀπὸ μαθηματικὰ …σκίζουν!!!

 1. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

  Αυτή τη φορά βλέπω μεγάλη απαισιοδοξία, ΟΞΥΜΩΡΗ κατάσταση με την εικόνα που έχω σχηματίσει/πλάσει από άλλα … Γραφόμενα .

  Φιλονόη μου

  Ως Έλληνας της Διασποράς, γνωρίζω τον Έλληνα, απανταχού της Οικουμένης και σε διαβεβαιώνω ότι ο Έλληνας ανεξάρτητα από το επϊπεδο μόρφωσης του εϊναι πραγματικός απόγονος του Αρχιμήδη (δος μοι πας τω και την Γάν … Κινάσω).
  Έτσι, πεδίο δράσεως, Αξιοκρατία, Λειτουργία των Νομών και … ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΕΙ – τελεία και παύλα .

  Δυστυχώς, αλλά το Βρώμικο – εν Ελλάδι – Ολιγαρχικό-οικονομικό-κρατικοδίαιτο – οικογενειακοκρατούμενο ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ που συνεχώς αλλάζει Περιβολή, όπως ο χαμαιλέων τον πέταξε … στου δρόμου την άκρη – τον αδίκησε .

  Γί αυτό Υποστηρίζω ότι ο Μεγαλύτερος Εχθρός του Έλληνα είναι ο …Έλληνας .

  Ως Έλληνας της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ δεν έχω τίποτε το κοινό με τα ΛΑΜΟΓΙΑ που … Νέμονται το ΚΛΕΟΣ του Διαχρονικού Έλληνα από τον Μαραθώνα και Σαλαμίνα έως το Έπος του ΣΑΡΑΝΤΑ (παραλείπω να αναφερθώ στο Πνευματικό Τομέα – Κορωνίδα του Δυτικού Πολιτισμού) .

  Έτσι, δεν ενστερνίζομαι ΠΛΕΚΤΑΝΕΣ Ξένων .

  Όταν στη Χωρα της Φαιδράς Πορτοκαλέας,
  … Η Φαιδρότητα έχει γίνει σημεϊον Αναφοράς .

  Τον μόνο που … πιάσαμε, διότι ήταν αδύνατον. με την εικόνα Χλιδής που επέδειξε και κατέστη τρόφιμος του Κορυδαλλου, … Τσοχατζόπουλος, ο οποίος δεν ήτανε ούτε … Ισπανός Ταυρομάχος, ούτε Κινέζος Μετανάστης, αλλά ΛΑΜΟΓΙΟ-ΕΛΛΗΝΑΣ .

  Πόσοι …τέτοιοι υπάρχουν και … Καλϋπτονται ένας Θεός το ξέρει .

  Ο Αληθινός Έλληνας και ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΦΑΝΕΙΣ – Ων Ουκ Έστιν Αριθμός – δεν ΥΠΟΣΤΕΛΕΙ τη Σημαία και δεν ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ, αλλά Αγωνίζεται, Μεταναστεύει, Ευελπιστεί … Αναμιμνησκομενος το Ελληνόπουλο στη καταναγκαςτικη δοϋλεψη του Τούρκου στο Μυστρά ´… πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θά´ ναι .

  Το Κατεστημένο πάντοτε γιά ίδιον, Οικογενειακο – οικονομικό Συμφέρον, ΕΠΕΦΕΡΕ τον ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ (Θεέ και Κύριε) διαχωρισμο, ενώ επί της ουσίας υπάρχει …
  Μία και Μόνη, η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ της ΑΡΠΑΧΤΗΣ .

  Ευθύς εξ σρχής Διατείνομαι και Υποστηρίζω
  “Αν δεν λειτουργήσει η Κ Α Θ Α Ρ Σ Η και τα,
  Δ, της Διαφθοράς και Διαπλοκής να Αντικατασταθούν με τα , Δ, της Δικαιοσύνς και
  Αληθινής Δημοκρατίας (όχι Αναρχίας) ΤΙΠΟΤΕ το ουσιαστικό, πέραν του μία τρύπα στο Νερό, δεν θα συμβεί και οι … Πολιτικάντηδες της Συμφοράς θα το … Κ@λοβαράνε .

  Σπύρος Αποστολου
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
  (παραλείπω, Τιιλους και Περγαμηνές)

  Sent from my iPad

  >

  • Κατ’ ἀρχὰς ΔΕΝ ὑπάρχει ἀπελπισία. Ἁπλῶς ἡ καμπὴ ποὺ διανύουμε εἶναι πολὺ δύσκολη καὶ χρειάζονται προσεκτικὲς διαπιστώσεις, τοποθετήσεις κι ἀποφάσεις.
   Ὅσο γιὰ τὸ εὰν ὑπάρχουν, ἤ ὄχι, αὐτοὶ ποὺ μόνοι τους μᾶς ἀγοράζουν καὶ μᾶς πωλοῦν, θὰ συμφωνήσω.
   Μόνον ποὺ γιὰ νὰ ἀνοίξουν οἱ Κερκόπορτες ἀπαραίτητοι εἶναι δύο: αὐτὸς ποὺ ἀνοίγει τὶς Κερκόπορτες κι αὐτὸς ποὺ πληρώνει γιὰ νὰ ἀνοίξουν!

Leave a Reply