Δημιουργώντας τὴν ὀμορφιά…

Ἐμεὶς ὁ Ἕλληνες βρίσκουμε ἢ υἱοθετοῦμε λύσεις ἐκεῖ ποὺ κάποιοι βλέπουν γκρίζα ἀδιέξοδα…ὅπως π.χ. αὐτὸς ὁ κῆπος, σὲ ταράτσα κτιρίου στὴν Πάτρα…

Καλημέρα Φίλες, καλημέρα Φίλοι!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δημιουργώντας τὴν ὀμορφιά…

Leave a Reply