Δημιουργώντας τὴν ὀμορφιά…

Ἐμεὶς ὁ Ἕλληνες βρίσκουμε ἢ υἱοθετοῦμε λύσεις ἐκεῖ ποὺ κάποιοι βλέπουν γκρίζα ἀδιέξοδα…ὅπως π.χ. αὐτὸς ὁ κῆπος, σὲ ταράτσα κτιρίου στὴν Πάτρα…

Καλημέρα Φίλες, καλημέρα Φίλοι!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 39 times, 1 visits today)
One thought on “Δημιουργώντας τὴν ὀμορφιά…

Leave a Reply