ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ νὰ φύγουμε ἀπὸ τὸ εὐρῶ ὅσο πλιατσικολογοῦν οἱ τοκογλῦφοι!

O …«περιούσιος» Επίτροπος Οικονομικών της Ευρώπης μας …ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ακόμα και να σκεφτούμε να φύγουμε από το ευρώ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ νὰ φύγουμε ἀπὸ τὸ εὐρῶ ὅσο πλκιατσικολογοῦν οἱ τοκογλῦφοι!1
Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένους ιδιοκτήτες που αποφασίζουν για το μέλλον της. 

Αν είχαμε διαφορετική άποψη από τους ιδιοκτήτες μας θα άνοιγαν οι Πύλες της Κολάσεως, όπως στην Ουκρανία.ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ νὰ φύγουμε ἀπὸ τὸ εὐρῶ ὅσο πλκιατσικολογοῦν οἱ τοκογλῦφοι!2

Σίγμα

(Visited 32 times, 1 visits today)
One thought on “ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ νὰ φύγουμε ἀπὸ τὸ εὐρῶ ὅσο πλιατσικολογοῦν οἱ τοκογλῦφοι!

Leave a Reply