Μπορεῖς νὰ ληστεύῃς τοὺς πάντες ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς …τοκογλύφους!!!

Το ΔΝΤ εκνευρίζεται. Μπορεῖς νὰ ληστεύῃς τοὺς πάντες ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ...τοκογλύφους!!!2

Μπορείς να ληστέψεις όσα δισεκατομμύρια θέλεις από τα αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων, από τους μικρο-ομολογιούχους  αλλά μην διανοηθείς ν’ ακουμπήσεις τα λεφτά των τοκογλύφων…
Γιατί …χρεωκόπησες!Μπορεῖς νὰ ληστεύῃς τοὺς πάντες ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ...τοκογλύφους!!!

Μπορεῖς νὰ ληστεύῃς τοὺς πάντες ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ...τοκογλύφους!!!1Σίγμα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply