Γυμνὸ στοὺς κίονες…

Γυμνὸ στοὺς κίονες...Μία ἀπὸ τὶς ἐκπληκτικὲς δημιουργίες τῆς «ἐθνικῆς μας φωτογράφου» Ἕλλης Σουγιουλτζόγλου-Σεραϊδάρη.
Γυμνὸ μὲ φόντο σπονδύλους ἀρχαίων κιόνων στὴν Ἀκρόπολη!!!

Καλημέρα Φίλες μου, καλημέρα Φίλοι μου!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 74 times, 1 visits today)
One thought on “Γυμνὸ στοὺς κίονες…

Leave a Reply