Θέλατε ΣΥΡΙΖΑ;

Θέλατε ΣΥΡΙΖΑ;

Εἴμαστε καὶ γαμῶ τίς χῶρες.
Ἐνῶ ἀπὸ σήμερα καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες 25 ἡμέρες, παίζει νὰ χρεωκοπήσουμε στὰ ἀλήθεια αὐτὴ τὴν φορὰ καὶ μάλιστα μὲ «πρώτη φορά ἀριστερὰ», οι κηφῆνες τῆς ΔΕΗ ἔδωσαν αὐξήσεις στοὺς ἑαυτούς τους, ἐνῶ παράλληλα ἡ κυβέρνησις μοῦ αὐξάνει τὸν φόρο ὑπὲρ τῆς ΕΡΤ, γιὰ νὰ βολέψῃ καὶ τὰ κομματόσκυλα ποὺ μὲ ἔλεγαν φασίστα, ὅταν ἐκλεισε τὸ μέγαρο.
Τώρα εἶναι δημοκράτες οἱ ἴδιοι… Ἁπλᾶ θέλουν ἐγὼ νὰ πληρώσω.

Παράλληλα, οι Τοῦρκοι δεσμεύουν τὸ μισὸ Αἰγαῖο κάνοντας παράνομα ἀσκήσεις μὲ ἀληθινὰ πυρά.
Ἐπίσης ἀφέθησαν στὴν Ὁμόνοια, οἱ κρατούμενοι τῆς Ἀμυγδαλέζας.
Μᾶς στέλνει καὶ χαιρετίσματα τὸ ἰσλαμικὸ καρκίνωμα ποὺ καταλαμβάνει πόλεις γιὰ πλάκα.
Αἰσιοδοξία τέλος.

Θέλατε ΣΥΡΙΖΑ. Θέλατε ἐλπίδα.
Ἐλπίζω νὰ εἶσθε ἕτοιμοι γιὰ τίς ἐπιπτώσεις τῶν πράξεών σας.

Ζήσης Δούκας

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θέλατε ΣΥΡΙΖΑ;

Leave a Reply