Τὸ νόημα…

Τὸ νόημα...Εἶναι κρίσιμο νὰ «διαβάζουμε» τὸ νόημα ἀνάμεσα στὶς ἐμφανεῖς γραμμὲς κειμένων ἢ λόγων, πολιτικῶν ἢ συνανθρώπων.
Ἐκεῖ κρύβονται οἱ πραγματικὲς προθέσεις, ἡ ἐλπίδα, ἢ τὸ συμφέρον, ἡ ἀγάπη ἢ ἡ ἀδιαφορία, ὁ ἥλιος ἢ ἡ σκιά…

Καλημέρα Φίλες καὶ Φίλοι!!!!!!!!!!!!!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 58 times, 1 visits today)
Leave a Reply