Ἀφοσίωσις…

Ἀφοσίωσις...Εἶναι μία κατάστασις στὴν ὁποίαν γιὰ νὰ εἰσέλθουμε χρειάζεται …ἀφοσίωσις σὲ ἕναν στόχο.
Ἕναν δικό μας στόχο.
Ἕναν στόχο ποὺ ἐμεῖς ἐπιλέξαμε, κτίσαμε μέσα στὴν φαντασία μας καὶ κατόπιν, ἀφοσιωμένοι, ἐργαζόμεθα γιὰ νὰ τὸν κατακτήσουμε.

Ἡ ἀφοσίωσις δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.
Ἔχει νὰ κάνῃ πάντα μὲ σκοπούς, δίχως νὰ σημαίνῃ αὐτὸ πως  ἡ ἀγάπη μας καὶ ἡ φροντίδα μας δὲν πρέπει νὰ προσφέρονται στοὺς γύρω μας ἁπλόχερα.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Κάτι σὰν κι αὐτό…

εἶναι ἡ ἀφοσιώσις.

Ἀφοσίωσις: (κατὰ Δημητρᾶκο): προσήλωσις, ἔνθερμος ἀγάπη πρὸς τί.
Προσοχή, πρὸς «τί», δῆλα δὴ πρὸς κάτι, ὄχι πρὸς κάποιον!!!

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply