Ἡ ἐξόντωσις τῶν παιδιῶν τοῦ Τσακάλη στὸ στόχαστρο τῆς …«πολιτείας»!!!

Αὐτὴν τὴν στιγμὴ ὁ Τσακάλης συλλαμβάνεται γιὰ νὰ ΜΗΝ προστατεύσῃ τὸ παιδί του!!! Ἕνα παιδὶ ποὺ ΟΥΡΛΙΑΖΕΙ γιατὶ ΔΕΝ θέλει νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάννας του. Ἕνα παιδὶ ποὺ χρησιμοποιήθηκε καὶ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν …«πολιτεία» γιὰ νὰ ἐπισπεύσῃ τὴν ἐξόντωσιν καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ Τσακάλη.
Ἕνα παιδί, ἀθῶο θῦμα, ποὺ …«ἔτυχε» νὰ ἔχῃ γιὰ πατέρα του τὸν …«τρελλό».
Ἕνα ἀπὸ τὰ δύο παιδιὰ τοῦ Τσακάλη δῆλα δή… Διότι τὸ ἄλλο, τὸ μεγαλύτερο, τὸ ἔχουν ἤδη φιμώσει… Τὸ ἔχουν ὑποχρεώσει στὴν σιωπή…
Τὸ ἔχουν ὑποχρεώσει νὰ ἀντιδράσῃ μία καὶ καλή… Καὶ τὸ «μὴ παρέκει»  φθάνει…

Ὅμως σήμερα ὁ Τσακάλης συνελήφθη διότι πῆγε νὰ προστατεύσῃ τὸ ἄλλο του παιδί, τὸ μικρότερο. Αὐτὸ ποὺ ἀρνεῖται νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν μάννα του καὶ ποὺ στὴν προσπάθειά του νὰ  ἀποφύγῃ αὐτὴν τὴν ἐπιστροφὴ ὅλο ἀπελπισία ζητᾶ τὴν προστασία τοῦ πατρός του καὶ τῆς …«πολιτείας».
Ὁ Τσακάλης, τηρῶντας τὰ νόμιμα, ἐδῶ καὶ δύο ἡμέρες, τρέχει ἀπὸ εἰσαγγελίες ἀνηλίκων ἔως εἰσαγγελίες γενικῶς καὶ ζητᾶ νὰ καταγραφῇ ἡ ἄρνησις τοῦ παιδιοῦ. Ἤ ζητᾶ τὴν συνάντησιν μὲ τὸν προϊστάμενο τῆς εἰσαγγελίας, Ἠλία Ζαγοραῖο, κάτι ποὺ ἐπίσης τοῦ ἠρνήθησαν οἱ ἀστυνομικοί.
Δήλωσε  ὅμως τὸ παιδί, στὴν εἰσαγγελία, ἐπισήμως: «ἐὰν αὔριο πάθῳ κάτι νὰ μὴν στεναχωρηθῇ ὁ πατέρας μου»…
…ἐπαναλαμβάνοντας τὴν ἰδίαν φράσιν ἐδῶ καὶ ὧρες..
Ἡ ἐξόντωσις τῶν παιδιῶν τοῦ Τσακάλη στὸ στόχαστρο τῆς ...«πολιτείας»!!!2.
Καί πῶς νά ἀντιδράσῃ ἕνας πατέρας ὅταν ἀκούῃ τό παιδί του νά δηλώνῃ κάτι τέτοιο σέ ἀγνώστους;  Πῶς;Τὸ παιδί του ἐξοντώνουν….!!!

Μά ποιός νά καταγράψῃ τήν δήλωσιν τοῦ παιδιοῦ; Ἐφ΄ ὅσον πρέπῃ, κατ’  αὐτοὺς νὰ ἐξοντωθῇ ὀ Τσακάλης, ἄς ἐξοντωθοῦν καὶ τὰ παιδιά. Θὰ εἶναι πιὸ εὔκολο μετὰ νὰ τὸ βουλώσῃ κι ὁ ἴδιος…

Τὰ παιδιὰ τοῦ Τσακάλη…
Μεγάλη ὑπόθεσις… Τοὺς …«ἔτυχε» νὰ ἔχουν γιὰ πατέρα τους τὸν «τρελλό».
Αὐτὸν τὸν …«τρελλό» ποὺ θὰ τὰ βάλῃ μὲ ὅλον τὸν πλανήτη, γιὰ νὰ βγῇ τὸ δίκαιον στὸ φῶς. Καί θά ἀφήση τά παιδιά του στά χέρια ἐγκληματιῶν;
Καὶ τρέχει, τσακίζεται, σκοτώνεται ὁ Τσακάλης στὰ δικαστήρια γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν παραλογία. Μὰ σὲ κάθε του καταγγελία ἰσχύουν οἱ …προηγούμενες ἀποφάσεις. Οὔτε λόγος γιὰ ἔρευνα… Οὔτε λόγος γιὰ ἐπανεξέτασιν τῶν προηγουμένων ἀποφάσεων… Οὔτε λόγος γιὰ μία μόνον …ἀπορία!!!
Οὕτε λόγος γιὰ ἔλεγχο τῶν ἀποδεικτικῶν ποὺ καταθέτει…
Ἔτσι ἀπεφάσισε τὸ προηγούμενον καθεστώς…. Ἔτσι ἰσχύει… Ἔτσι ἐξακολουθοῦν νὰ ἐπαναλαμβάνουν οἱ διάδοχοί του….

Ἕνα μπουρδέλο …πολιτεία, ποὺ οἱ πουτάνες μπαινοβγαίνουν ἐλεύθερα καὶ κάνουν τὶς ἁρπακτές τους…
…κι ἐὰν ἐμεῖς ἀντιδράσουμε, χαλῶντας τὴν ἡσυχία τοῦ μπουρδέλου, μᾶς ἀφανίζουν!!!

Ὁ Θανάσης Τσακάλης αὐτὸν τὸν καιρὸ ἀντιμετωπίζει βουνὰ προβλημάτων λόγῳ τῶν διώξεων ποὺ δέχεται ἀπὸ τὴν …πολιτεία. Διώξεις ὅλων τῶν χρωμάτων, ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς δυνατοὺς δρόμους.
Στόχος ἡ προσωπική του ἐξόντωσις.

Ἡ …«νομο-φανής» ἐξόντωσις τοῦ Τσακάλη.

Ἐφ΄ ὅσον λοιπὸν δεν κατάφεραν νὰ τὸν φιμώσουν, ἐν ὅσῳ ἦταν ἀκόμη μέσα στὸ Πολεμικὸ Ναυτικό, ἀπεφάσισαν νὰ μὴν τὸν ἀφήσουν σὲ χλωρὸ κλαδί. Ἔθιξε, βλέπετε, τὸν …«ἄγραφο νόμο» τῆς ἁρπακτῆς, τοῦ πλιατσικολογήματος καὶ τῆς ῥεμούλας. Ἔσπασε τὴν ὀμερτά.
Ἄρα νὰ πληρώσῃ… Καὶ νὰ πληρώσῃ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους. Νὰ πληρώνῃ καθημερινῶς, γιὰ ὅλη του τὴν ζωή…
Νὰ φτύσῃ τὸ γάλα τῆς μάννας του τελικῶς…
Αὐτὸς ἦταν ὁ στόχος…!!!

Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.

Πῶς νά πληρώσῃ ὅμως τώρα πού βγῆκε ἐκτός τῆς μηχανῆς ττῶν μιζῶν;
Εὔκολο… Θὰ πληρώσουν τὰ παιδιά του…
Θὰ τὰ ἐξοντώσουν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, γιὰ νὰ μάθῃ ὁ Τσακάλης νὰ ἀντιστέκεται καὶ νὰ ἀντιδρᾷ!!

Ὄμορφος κόσμος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος… 

Φιλονόη

(Visited 1,635 times, 1 visits today)
7 thoughts on “Ἡ ἐξόντωσις τῶν παιδιῶν τοῦ Τσακάλη στὸ στόχαστρο τῆς …«πολιτείας»!!!

 1. ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟBΑΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΥΘΜΕΝΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΣHΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

  ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΦΙΛΟΝΟΗ ΠΟΝΤΙΚΗ

  ΚΑΠΟΤΕ ΠΡΙΝ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΦΙΛΟΝΟΗ ΠΟΝΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΗΚΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΚΡΙΝΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΟΤΙ ΕΓΩ ΔΗΘΕΝ ΕΙΜΑΙ ΜΙΣΟΓΥΝΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΛΜΗΣΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΛΜΗΣΑ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΛΜΗΣΑ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΩ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΑΦΩΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΚΡΑΤΟΥΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΗΛΕΩΣ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ

  Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΕΛΗΞΕ ΑΦΟΥ Η ΦΙΛΟΝΟΗ ΜΕ ΠΕΡΙΕΛΟΥΣΕ ΚΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΒΡΕΙΣ ΕΚΤΟΤΕ ΔΕΝ ΞΑΝΑ ΗΡΘΑΜΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΑΦΗ

  ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΤΑΝ Ο ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΙΣΗΛΘΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΠΑΞΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΡΑΨΑ ΣΤΟ FACEBOOK ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΕΥΘΑΡΣΩΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΑΧΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΝΔΡΩΝ” – [ΠΑ.ΣΥ.Α.] http://www.pa-sy-a.gr ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΓΛΙΤΩΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΝ ΔΙΩΚΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΟΗΤΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠ’ ΕΞΩ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΙΜΟΡΦΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

  ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ

  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  http://www.pa-sy-a.gr

 2. “ΑΝΑΚΟΙΝΩΤΗΣ”

  ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Νο [ 00076 ] [ 2013.08.03 00:00 ]

  ΑΦΙΣΑ: Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΕΙ ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ – Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΗ ΚΑΚΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΓΟΝΕΪΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΟΝΕΪΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΑΤΑΔΙΑΝΟΜΗ ΓΟΝΕΪΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΧΩΡΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΖΥΓΙΟ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΚΝΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΡΧΗΓΟΥ – ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥΓΑΜΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ – ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

  http://anakoinwths.pa-sy-a.gr/2013/08/03/00-00/pa-sy-a_anakoinwths_2013-08-03_00-00.htm#plohgos_03

Leave a Reply