Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.

Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.Πολιτεία εἶναι ἡ πόλις.
Πολίτης εἶναι αὐτὸς ποὺ αἰσθάνεται κομμάτι τῆς πόλεως, πολεμιστὴς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῆς πόλεως, μέρος τῶν πολιτῶν καὶ ἀγωνιστὴς ὑπὲρ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ συλλογικοῦ καλοῦ.
Πολίτης εἶναι αὐτὸς ποὺ γίνεται αὐτομάτως ὁπλίτης, πρὸς ὄφελος τῶν πολιτῶν, καὶ ποὺ ἀγωνίζεται μὲ ὅλα τὰ μέσα, γιὰ τὸ καλὸ αὐτῶν τῶν πολιτῶν καὶ τελικῶς τῆς πόλεως (Πατρίδος).

Ὅμως ἐμεῖς ΔΕΝ ἔχουμε πολιτεία καὶ ὅταν ἐμφανίζεται κάποιος πολίτης τὸ κράτος, κι ὄχι ἡ πολιτεία, τὸν ἀντιμετωπίζει ὡς ἐχθρό του καὶ τὸν καταδιώκει.
Δὲν ἔχει νὰ κάνῃ μὲ κόμματα… Ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὸν πραγματικὸ πόλεμο ποὺ ἀσκεῖ τὸ κράτος ἐνάντια σὲ κάθε συνειδητοποιημένο πολίτη.
Εἶναι δῆλα δὴ πολιτικὸ θέμα, μὲ κοινωνικὲς προεκτάσεις, ποὺ τείνει πλέον νὰ γίνῃ κατεστημένο.
Καὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ πολεμοῦμε ΟΛΟΙ μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ δικαίου, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἰσονομίας…

Πολιτικὲς διώξεις λοιπὸν ἔχει ὑποστεῖ ὁ Τσακάλης, ἀπὸ κάθε κομματικὴ παράταξιν, ποὺ κατέλαβε (μὲ δόλο συνήθως) τὴν ἐξουσία, ἀλλὰ ὄχι μόνον, καὶ ποὺ τελικῶς, ἐν τελῶς καταχρηστικῶς, ἀκυρώνει συνειδητῶς καὶ συστηματικῶς τοὺς πολῖτες καὶ τὰ δικαιώματά τους, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσῃ καὶ νὰ ἐξαπλωθῇ τὸ κράτος, μὲ ὅλην τὴν βρωμιὰ καὶ τὴν σαπίλα ποὺ κουβαλᾶ.
Πολιτικὲς διώξεις ἀπὸ σοσιαλΗστΡικὲς κυβερνήσεις ποὺ ἄλλοτε ἐλέγοντο μΠατΣοΚ, ἄλλοτε ΝουΔουλάρα κι ἄλλοτε …«συγκυβέρνησις ὑπὲρ («περιουσίων») τραπεζιτῶν».
Ἀλλὰ καὶ ἡ …ἀντιπολίτευσις δὲν ἦταν καλλίτερη.

Ἄς ἀκούσουμε ὅμως καλλίτερα τὸν Θανάση…

Πότε ξεκίνησε εἴπαμε;
Στίς 3 Ὀκτωβρίου 2007;
Ποιά ἡ κυβέρνησις τότε;
Πρώτη πολιτικὴ δίωξις λοιπὸν ἀπὸ τὴν ΝουΔουλάρα τοῦ («ἐθνοσωτῆρος») Κωνσταντίνου Καραμανλῆ τοῦ νεωτέρου.
Σέ τί ἀφοροῦσαν οἱ καταγγελίες του;
Σὲ μερικὲς ἀκόμη προσπάθειες πλιατσικολογήματος…
Ἄψογη ἡ κυβερνησις τοῦ κράτους Ἑλλαδοκαφριστᾶν, τοῦ μπούλη Κωστάκη.Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.19

Ἐπομένη καταγγελία;
Ἀφοροῦσε πάλι σὲ ἀτασθαλίες τῆς διοικήσεως τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Ἀφοροῦσε πάλι σὲ προσπάθειες πλιατσικολογήματος. Ἀφοροῦσε πάλι σὲ πολιτικὴ δίωξιν κατὰ πολίτου καὶ ὑπὲρ τοῦ κράτους τῶν βολεμένων, τῶν πλιατσικολόγων καὶ τῶν τοκογλύφων. Πότε ξεκίνησε εἴπαμε αὐτή ἡ περιπέτεια τοῦ Τσακάλη;
Στὶς 22 Ἰανουαρίου 2009, μὲ ἐπίσης κυβέρνησιν ΝουΔουλάρας, τοῦ Κωστάκη, ποὺ κατεῖχε τὴν ἐξουσία τοῦ κράτους Ἑλλαδοκαφριστάν, καὶ συστηματικῶς ἐστρέφετο κατὰ τῆς Πόλεως καὶ τῶν Πολιτῶν!!!

Ὑπεύθυνοι πού ΔΕΝ ἀντέδρασαν καί ἀπέκρυψαν τό ἔγκλημα;
Βαζαῖος, Καραμαλίκης, ἀνώτατοι ἀξιωματικοί, καὶ Τασοῦλας Κωνσταντῖνος, ὑφυπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης…
Μάθατε κάτι ἐσεῖς γιά τό ἐάν τό σκάνδαλο διελευκάνθη κι ἐάν τιμωρήθηκαν οἱ ὑπεύθυνοι;
Ὄχι, ΔΕΝ μάθατε διότι τὸ κράτος ἀντικατέστησε τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Πόλιν.
Κι ἀπὸ πίσω, στὰ σιωπηλά, ἀμέτρητες ἀπειλές… Ἀπειλὲς ἐπὶ ἀπειλῶν…
Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.5

Στό μεταξύ;
Ἔπαψαν οἱ προαγωγὲς τοῦ Θανάση Τσακάλη.
Ἡ μία στέρησις βαθμοῦ πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην…

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως τὴν συνέχεια.
Μόνον ἡ ΝουΔουλάρα ἐγκλημάτισε, μέ πολιτικά ἐγκλήματα, κατά ἑνός πολίτου, πού οὐσιαστικῶς ἐκείνην τήν στιγμή ἐκπροσωποῦσε ὅλους ἐμᾶς;

Ἡ συνέχεια;
Ἐξελέγη τὸ μΠατΣοΚ.
Τί συνέβη; Ἐκάλεσαν τὸν Θανάση ἀπὸ τὴν εἰσαγγελία.
Τί ἠκολούθησε;
Μπᾶ τίποτα σπουδαῖον…
Νέες, ἐπισημοποιημένες τώρα πιὰ διώξεις.
Γιατί; Μὰ διότι ἀνεκίνησε τὸ θέμα τοῦ τεμένους, ποὺ ἐπίσης παρανόμως, προωθεῖ, πρὸς ἐξυπηρέτησιν συμφερόντων Soros, κάθε καλὴ καὶ ὑπάκουη …ἀντιπροσωπία του, στὸ κράτος τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν καὶ πάντα ἐνάντια στὴν Πόλιν καὶ στοὺς Πολῖτες.
Νέες δῆλα δὴ Πολιτικὲς διώξεις κατὰ πολίτου, ποὺ συμπτωματικῶς ἦταν κι ὁπλίτης…
Ἀπὸ τὸ μΠατΣοΚ αὐτὴν τὴν φορά!!!
Πολιτικὴ δίωξις κατὰ πολίτου ἀπὸ δύο, στὰ δύο, κυβερνῶντα κόμματα!!!
Μά τόση …ἐπιτυχία πιά;

Ἐπομένη καταγγελία λοιπόν;

Ἀφοροῦσε στὸ τέμενος. (Τζαμὶ πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν πὼς εἶναι!!!)
Καὶ φυσικὰ ἐπεὶ δὴ τὸ θέμα προωθεῖται ἀπὸ τὸν Soros εἴπαμε, ἀλλὰ  καὶ τὴν ἀτζέντα τῆς Νέας Τάξεως καίει.
Θέλουν διὰ τῆς βίας τέμενος στὸν ἱερότερον χῶρο τῶν Ἀθηνῶν… Τὴν Ἱερᾶ Ὁδό…

Διώξεις λοιπὸν πλέον… Πολλὲς διώξεις…
Ἔως καὶ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ἀποτάξεις!

Τί συμβαίνει σέ αὐτήν τήν περίπτωσιν;
Πολλῶν εἰδῶν ἀτασθαλίες.

 • Πρώτη, καὶ σοβαροτέρα, ἡ καταπάτησις ἐδάφους πέριξ τῆς Ἀκροπόλεως, ἐπὶ τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ. Τῆς ἀρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦ. Αὐτῆς τῆς ὁδοῦ ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν ἐλευθερία τοῦ Λόγου, τοῦ Ἀνθρώπου, τῆς Ἐπιστήμης, τῆς Ἐλευθερίας, τοῦ Ὡραίου καὶ τῆς διαδόσεως τῆς Ἀληθείας. Εἶναι ἤδη ἐγκληματικὴ ἡ παρέμβασις, κατὰ τοῦ πολιτισμοῦ μας, τῆς ἱστορίας  μας καὶ τῆς συνειδήσεώς μας, μὲ τὴν τόση ὑποβάθμισιν τῆς περιοχῆς. Τὸ ὁ,τιδήποτε ἐπὶ πλέον συνιστᾶ προμελετημένο, διαρκὲς καὶ ἀπολύτως συνειδητὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς πραγματικῆς πόλεως τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος.
 • Δευτέρα, ἐξ ἴσου σοβαροτάτη, ἡ καταπάτησις ἐδάφους τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, συνυπολογιζομένου καὶ τοῦ ἀπίστευτου κόστους (μιλοῦν γιὰ 15 ἐκατομμύρια, λὲς καὶ τὰ ἐκατομμύρια εἶναι …στραγάλια!!!), ποὺ ἀφορᾶ στὴν δόμησιν τοῦ τεμένους. Ἡ ὑπόθεσις αὐτὴ βρωμᾶ ἀπὸ ὅποιαν πλευρὰ κι ἐὰν τὴν πιάσουμε, μὲ κάθε τρόπο.-Ἔδαφος ποὺ ὄφειλε νὰ προστατεύεται παραδίδεται.
  -Βάσει τῶν ὅσων γνωρίζουμε αὐτὸ τὸ ἔδαφος παρεδόθη στὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ γιὰ χρῆσιν ΜΟΝΟΝ ἀπὸ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικό. Ἡ ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴ χρήσεως ἐπιβάλλει τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἐν λόγῳ ἐδάφους στοὺς νομίμους κληρονόμους. Κι αὐτὸ ΔΕΝ ἀλλάζει μὲ …«παραιτήσεις» τῶν νομίμων κληρονόμων ὑπὲρ τῆς σοσιαλΗστΡικῆς κρατικῆς μηχανῆς.

  -Οἱ φορολογούμενοι πολῖτες, τοῦ ὁποίου θρησκεύματος, μποροῦν μὲ ΔΙΚΑ τους χρήματα νὰ κτίσουν, νὰ γκρεμίσουν ἤ καὶ νὰ ἐξαϋλώσουν δικό τους λατρευτικὸ χῶρο. Οἱ ὑπόλοιποι, ποὺ ΔΕΝ θρησκεύονται σὰν αὐτούς, ΔΕΝ ὑποχρεοῦνται νὰ συμμετάσχουν σὲ κάτι τέτοιο.
 • Τρίτη καὶ ἀπολύτως ῥατσιστικὴ κατὰ τῶν Πολιτῶν καὶ τῆς Πόλεως ποὺ τραβοῦν νὰ καταργήσουν.
  Ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ συζητᾶμε γιὰ τέμενος, τότε ἔχουμε ἀκόμη ἕναν λόγο νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν δημιουργία του, ἐφ΄ ὅσον οἱ μουσουλμᾶνοι ΔΕΝ φορολογοῦνται ποτὲ καὶ πουθενά, ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς στὸ 95% τῶν δραστηριοτήτων τους ἐνασχολοῦνται ΜΟΝΟΝ μὲ τὸ παρεμπόριον καὶ τὸ λαθρεμπόριον.  Ἐπίσης τὸ τέμενος συνιστᾶ χῶρο πολλῶν ἄλλων δραστηριοτήτων, πολὺ διαφορετικῶν ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ λατρεία.

  Τζαμὶ ὑπάρχει ἤδη στὸ Μοσχᾶτο, ποὺ ἔχει σχεδὸν τριπλασία χωρητικότητα.

Ἀλλὰ ἐδῶ ξεκινοῦν, ἀπὸ μΠατΣοΚ πιά, οἱ ἐπίσημες διώξεις κατὰ Τσακάλη.Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.8
Διώξεις… Διώξεις…
Διώξεις ποὺ δὲν στρέφονται κατὰ τοῦ προσώπου πλέον ἀλλὰ κατὰ τοῦ ἰδίου τοῦ δικαίου, τοῦ ἠθικοῦ καὶ τοῦ ἰσονόμου.
Στερήσεις βαθμῶν, ἐπισήμως καὶ τελικῶς ἡ …ἀπόταξις.
Εἶναι κακὸ πρᾶγμα νὰ ὑπάρχῃ κάποιος μέσα στὴν οἰκογένεια τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ποὺ ἀκόμη σκέπτεται, δρᾶ καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν πραγματικὴ ἐλευθερία καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Ἕλληνος.

Πρώτη καὶ δευτέρα στέρησις βαθμοῦ:Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.13 Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.14

Τρίτη στέρησις βαθμοῦ:Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.20

Ἀθώωσις:Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.12

Ἀλλὰ παρὰ τὴν ἀθώωσιν, ἔφθασε καὶ ἡ ἀπόταξις:Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.2121

Πάει λοιπόν…
Τὸν ξεφορτώθηκαν… Ἡσύχασαν ἀπὸ κάποιον ποὺ ἐνοχλοῦσε καὶ δὲν ἀπεδέχετο τὸ κράτος τους…
Κι ὁ πολίτης Τσακάλης φυσικά, δίχως τὴν πόλιν, ἐξακολουθεῖ νὰ διώκεται κανονικότατα, μὲ ὅλα τὰ παράνομα, ἀνήθικα καὶ ἄδικα μέσα ποὺ διαθέτει τὸ σύστημα τοῦ κράτους καὶ τοῦ παρακράτους.
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ ζήτημα ΔΕΝ ἀφορᾶ μόνον στὰ ὅσα ὁ Τσακάλης νομίμως ἔπραξε, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα, ποὺ δὲν θὰ τὰ μάθουμε, ἀλλὰ ποὺ  σαφῶς ἐνοχλοῦν τὸ κράτος, ἄς ῥίξουμε καὶ μίαν ματιὰ σὲ μερικὲς ἀκόμη παραμέτρους ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὑπόθεσιν.

Ὁ Τσακάλης ἔχει πολεμήσει, καὶ πολεμᾶ, κατὰ τῆς Νέας (καὶ παλαιᾶς) Τάξεως πραγμάτων καὶ κατὰ τῆς κάρτας τοῦ δουλοποιημένου πολίτου.

Συνεπῶς ἐξακολουθεῖ, κι ἔξω ἀπὸ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικό, νὰ παραμένῃ Πολίτης κι Ὁπλίτης.
Ἄρα ἐνοχλεῖ.
Ἰδίως τώρα ποὺ εἶναι ἀναγνωρίσιμος ἀπὸ μεγάλο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ!!!

Στὸ μεταξὺ κάποια προσωπική του ὑπόθεσις, ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπισθῇ ὅπως κάθε ἄλλου πολίτου, χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ τὸν ἐξαφανίσῃ.
Κι ἔτσι, δίχως ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχῃ κάτι ποὺ νὰ τὸν καθιστᾷ βίαιο ἤ ἀσθενὴ ἤ ἐπικίνδυνο τέλος πάντων, ἔγινε ἀντικείμενον ἐκδικήσεως τοῦ κράτους. Τὸ κράτος δῆλα δὴ χρησιμοποιεῖ τὰ ἴδια του τὰ …«παιδιά» (δικαστήρια λέγονται) γιὰ νὰ τὸν ἐξαφανίσῃ!!!
Ἀν τὶ νὰ μπορῇ δῆλα δή, σὰν κάθε ἄλλος διαζευγμένος πατέρας, νὰ βλέπῃ τὰ παιδιά του, τοὐλάχιστον δύο φορὲς τὸν μῆνα, αὐτὸς δικαιοῦται νὰ τὰ βλέπῃ ΜΟΝΟΝ μίαν φορὰ τὸν μῆνα καὶ νὰ πληρώνῃ 700 εὐρῶ διατροφὴ μὲ σύνταξιν 1200 εὐρῶ. Ἐπιδιώκεται δῆλα δὴ ὁ ὁλοκληρωτικός του ἀφανισμός.

Ἀν τὶ νὰ κρίνεται σὰν κάθε ἄλλος πατέρας, τιμωρεῖται ὡς ἀποδιοπομπαῖος τράγος, μίας προσπαθείας ἀπελευθερώσεώς μας ἀπὸ τὰ σκουπίδια κι ἀν τὶ νὰ ἀντιμετωπίζεται ἰσότιμα καὶ ἰσονόμως, συνθλίβεται.

Καὶ φυσικὰ δὲν φθάνουν μόνον αὐτά…
Ἀλλὰ οἱ πολιτικὲς διώξεις ἐξακολουθοῦν. Αὐτὴν τὴν φορὰ ἀπὸ τρίτο κόμμα, τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Τὸ κόμμα τοῦ …«λαοῦ»!!! Τὸ ΚΚΕ!!!

Καλὰ πᾶμε.
Ὁ Τσακάλης ἐνοχλεῖ κι ἐνοχλεῖ πολύ! Ἀκόμη!
Τρία κόμματα ἤσκησαν κι ἀσκοῦν ἐναντίον του πολιτικὲς διώξεις.
Στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀθανασίου Τσακάλη σήμερα διώκονται ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες ποὺ ἀκόμη αἰσθάνονται πολῖτες μίας Πόλεως ποὺ λέγεται Ἑλλάς, κι ἀγωνιοῦν νὰ τὴν ξανακτίσουν ἀπὸ τὸ μηδέν.
Θά τούς τό ἐπιτρέψουμε;

Ἄρα γέ θά ὑπάρξη ἐπί τέλους δικαιοσύνη μέ τήν νέα κυβέρνησιν;
Ἤ μήπως νά περιμένουμε νέες διώξεις κι ἀπό τήν κυβέρνησιν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά τοῦ Τσακάλη;;;
Ἀναμένουμε…

Φιλονόη

Παραθέτω ἐλάχιστα ἔγγραφα, ἀναφορικῶς μὲ τὶς καταγγελίες καὶ τὰ ὅσα ἀναγκάζεται νὰ ἀντιμετωπίσῃ ὁ Τσακάλης, ποὺ παρὰ τὸν ἀνηλεὴ πόλεμο, ποὺ δέχεται, ἀκόμη κρατᾶ Θερμοπῦλες.

Λοιπὲς καταγγελίες, ἀπὸ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικό, κατὰ Ἀθανασίου Τσακάλη, διότι δὲν τήρησε τοὺς …ἀγράφους νόμους!!!
Δῆλα δὴ τὴν …ΟΜΕΡΤΑ τῆς ἁρπακτῆς!!!Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.18

Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.17

Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.16

 

Τὰ ἔγγραφα ποὺ ἔδωσε στὴν δημοσιότητα ὁ Τσακάλης γιὰ τὸ τέμενος,  μὲ πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ:

Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.1

Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.2

Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.3

 

 

 

Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.4

 

 

Τὰ ἔγγραφα γιὰ τὸν πλωτάρχη ἀπὸ  ἐδῶ.

Τὰ ἔγγραφα γιὰ τὶς στερήσεις βαθμῶν τοῦ Τσακάλη ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

Τὰ σχετικὰ μὲ τὶς «δυσμενεὶς κρίσεις», τὴν αἴτησιν γιὰ ἐπανεξέτασιν, καθὼς καὶ τὴν ἀθωωτικὴ ἀπόφασιν, ἔλαβα ἀπὸ ἐδῶ.

Ἡ ἀπόταξις ἀπὸ ἐδῶ.

Καταγγελίες κατὰ Τσακάλη, γιὰ …ἀγράφους νόμους, ἀπὸ ἐδῶἐδῶ κι ἐδῶ.

Προσπαθεῖστε νὰ διαβάσετε τοὺς συνδέσμους ποὺ παραθέτω μὲ τὴν ἀφθονία τῶν καταγγελιῶν, πρὸ κειμένου νὰ διαπιστώσετε τὸ πόσο πολὺ ἐγκληματοῦν κατὰ τοῦ Θανάση Τσακάλη καὶ τελικῶς κατὰ τοῦ κάθε Ἕλληνος.

 

Καὶ κοντὰ στὸν Τσακάλη ἀκόμη ἕνας Ἕλλην ἀξιωματικός, ποὺ ἀπεφάσισε νὰ ἀντιδράσῃ, γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θέμα, μετετέθη δυσμενῶς. Ἔστι… διότι μίλησε… (πληροφορίες ἐδῶ ἐδῶ κι ἐδῶ.)Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.6

Στὸ πρόσωπο τοῦ Τσακάλη διώκονται ὅλοι οἱ Ἕλληνες.7

πηγὴ ἐντύπων ἀπὸ ἐδῶ.

 

(Visited 2,816 times, 1 visits today)
Leave a Reply