Ζῶνες Κατοχῆς. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ξάνθη ὑπὸ βουλγαρικὴ κατοχή. 1943

Ξάνθη ὑπὸ βουλγαρικὴ κατοχή. 1943

Ἡ κατοχή τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ξεκίνησε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1941. Μέχρι τὰ τέλη Μαΐου τοῦ 1941, οἱ Γερμανοὶ εἶχαν ὑποτάξει τὸ σύνολο τῆς χώρας. Οἱ ἴδιοι διατήρησαν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους, τὶς σημαντικότερες στρατηγικὰ περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦταν ἡ Ἀθήνα καὶ ἡ Θεσσαλονίκη, ἐνῶ ἡ ὑπόλοιπη χώρα μοιράστηκε σὲ ζῶνες ἐλέγχου τῶν συμμαχικῶν πρὸς τὴν Γερμανία χωρῶν, τῆς Ἰταλίας δῆλα δὴ καὶ τῆς Βουλγαρίας.

***

     Μὲ διαταγὴ τοῦ Χῖτλερ στὶς 17 Μαΐου 1941, ἡ Ἑλλάδα χωρίστηκε ἐπίσημα σὲ ζῶνες κατοχῆς:

     -Ἡ Γερμανία κράτησε τὶς σημαντικότερες ἀπὸ στρατιωτικὴ ἄποψη περιοχές, καὶ τὶς περιοχὲς ἀπ΄ ὅπου περνοῦσαν ὁδικές-σιδηροδρομικὲς ἀρτηρίες, δηλαδὴ τὴν Κεντρικὴ Μακεδονία, τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ νομοῦ Ἔβρου, τὰ νησιά Λῆμνο, Μυτιλήνη, Χῖο, Σκιάθο, Σκόπελο, τὴν περιοχὴ Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδoς, τὴν βόρεια Πελοποννησιακὴ ἀκτὴ, τὰ νησιὰ Σαλαμίνα, Αἴγινα, Πόρο, Μῆλο, Κρήτη, τὸ λιμάνι τοῦ Πειραιῶς καὶ τὶς βόρειες ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου Πελάγους.

     -Ἡ Ἰταλικὴ Ζώνη κατοχῆς περιελάμβανε τὴν Ἤπειρο, τὴν Θεσσαλία, τὴν ὑπόλοιπη Στερεὰ Ἑλλάδα -ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἀττικὴ καὶ τὶς ἀκτὲς τοῦ Σαρωνικοῦ- τὴν Πελοπόννησο, τὴν Εὔβοια, τὶς Κυκλᾶδες -ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Μῆλο- τὴν Ἰκαρία καὶ τὴν Σάμο.

     -Καὶ ἡ Βουλγαρικὴ Ζώνη, περιέλαβε στὴν Θράκη τοὺς νομοὺς Ροδόπης καὶ Ξάνθης μὲ ἕνα μικρὸ τμῆμα τοῦ νομοῦ Ἔβρου καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία τοὺς νομοὺς Καβάλας, Δράμας καὶ Σερρῶν.

Θράκη

(Visited 51 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ζῶνες Κατοχῆς. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Leave a Reply