Ἄς ἐπιλέξουμε νὰ ζοῦμε βάσει τῶν Φυσικῶν Νόμων…

Ἄς ἐπιλέξουμε νὰ ζοῦμε βάσει τῶν Φυσικῶν Νόμων...Ἔχουμε χάσει πολλά.
Τὰ διαμερίσματά μας εἶναι ἀρκούντως …ἀσφαλῆ καὶ ἀποστειρωμένα, γιὰ νὰ μὴν ἀντέχουμε νὰ τὰ ἀποχωρισθοῦμε.
Κι ὅμως…
Διαβιώντας ἐντός τους ἔχουμε χάσει τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς ζωῆς μας, κι ἄς μὴν τὸ ἀντιλαμβανόμεθα ὅλοι μας, ἀκόμη.

Οἱ πόλεις μας, ὅσο καλὰ δομημένες κι ἐὰν εἶναι, ἀπὸ ἀπόψεως ὀργανωτικῆς, ἀδυνατοῦν νὰ μᾶς προσφέρουν τὸ δικαίωμα στὸν «κατὰ φύσιν» τρόπο διαβιώσεως.
Οἱ ῥυθμοὶ ζωῆς ἐντός τους παραμένουν τελείως διαφορετικοί, καὶ ξένοι, μὲ αὐτοὺς τοὺς ῥυθμοὺς πού, θεωρητικῶς, ὁ ἄνθρωπος ὄφειλε στὸν ἑαυτόν του νὰ ἔχῃ.

Εἶναι σαφὼς δύσκολο νὰ ἀλλάξουμε συνήθειες.
Μὰ σιγὰ σιγά, καὶ γιὰ ἐμᾶς, ἀλλὰ ἰδίως γιὰ τὶς οἰκογένειές μας καὶ τὰ παιδιά μας, ὀφείλουμε νὰ ἀναζητοῦμε τρόπους ἐπαφῆς ἀρχικῶς καί, γιατὶ ὄχι, ἐπανεντάξεώς μας, στοὺς νόμους τῆς Φύσεως, ποὺ θὰ μᾶς προσέφερε ἡ ζωὴ στὴν ἐπαρχία.

Εἶναι δύσκολη ἡ ἀπόφασις…
Μὰ ὅσο κυλᾶ ὁ καιρός, τόσο διαφαίνεται πὼς εἶναι κι ἀναγκαία…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Ἄς ἐπιλέξουμε νὰ ζοῦμε βάσει τῶν Φυσικῶν Νόμων…

Leave a Reply