Κυβέρνησις «ἐθνικῆς εὐθύνης»;

Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχεις πεισθεῖ ὅτι ἡ μιὰ ἐπιλογή σου εἶναι ἡ κόλασις, ἀντανακλαστικὰ καὶ τελείως ἀνθρώπινα ταυτίζεις τὴν ὁποία ἐναλλακτική της μὲ τὸν παράδεισο. Δὲν μπορεῖς νὰ δῇς τίς ἐνδιάμεσες γκρίζες ζῶνες. Μὲ ἄλλα λόγια δὲν μπορεῖς νὰ δῇς καθόλου. Ἐπειδὴ ἡ πληροφορία καὶ ἄρα καὶ ἡ εἰκόνα κρύβονται πάντα στοὺς μεσαίους τόνους. Αὐτὸ τὸ ξέρουν καλὰ ὅσοι φωτογραφίζουν.

Αὐτὴν τὴν κατάστασι πλήρους ἀνορθολογισμοῦ καλλιεργεῖ σήμερα ἄγαρμπος ἡ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ μὲ τὸ κύριο ἄρθρο της, ὅπως τὰ ἐδιάβασα σὲ τοῖχο φίλου.

Μόλις θὰ φύγῃ ὁ ἐφιάλτης τοῦ Σύριζα καὶ τοῦ Grexit, μᾶς λέει, οἱ πολῖτες «θὰ ἐπιλέξουν μιὰ κυβέρνησι ἐθνικῆς εὐθύνης» ἡ ὁποία «θὰ παλέψῃ γιὰ μιὰ καλλιτέρα συμφωνία διασφαλίζοντας τὰ συμφέροντα τοῦ τόπου». Τόσο ἁπλᾶ καὶ εὔκολα καὶ τόσο σίγουρα. Τσᾶκ τσᾶκ.

Εἶναι σαφές. Μὲ ἕνα εὔκολο πήδημα περνᾶμε ἀπὸ τὴν φωτιὰ τῆς κολάσεως στὸν δροσερὸ καὶ εὔφορο κῆπο τοῦ παραδείσου. Γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε τὸ καλὸ δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε τίποτα παραπάνω ἀπὸ τὸ νὰ ἀποστρέψουμε τὸ πρόσωπο ἀπὸ τὸ κακό.

Λὲς καὶ δὲν ξέρουμε ἤδη καὶ δὲν ἔχουμε δοκιμάσει χρόνια ὁλόκληρα τὸ ἀνθρώπινο ὑλικὸ ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ φτιαχθῇ αὐτὴ ἡ «κυβέρνησις ἐθνικῆς εὐθύνης». Λὲς καὶ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν εἶχαν καὶ μιὰ καὶ δυὸ καὶ τρεῖς καὶ δέκα εὐκαιρίες, τίς ὁποῖες ἐσπατάλησαν μὲ τὸν χειρότερο τρόπο. Καὶ μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἄλλοι εἶναι ἡ κόλασις εἶναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ παρουσιασθοῦν οἱ ἀντίθετοι τους σὰν ἄγγελοι τοῦ παραδείσου καὶ νὰ μᾶς κάνουν νὰ προστρέξουμε σὲ αὐτούς, ὡς ἱκέτες.

Πλέουμε ἐν καταστάσει πανικοῦ, πλήρως ἀπεκομμένοι ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, ἀπὸ τὴν μιὰ θρησκευτικὴ δοξασία στὴν ἄλλη. Πελαγοδρομοῦμε θεολογοῦντες. Καὶ ἀπὸ ἐπάνω αὐτοαποκαλούμεθα καὶ ῥεαλιστές.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

φωτογραφία

One thought on “Κυβέρνησις «ἐθνικῆς εὐθύνης»;

Leave a Reply