Ποιοί μᾶς ἐκπροσωποῦν στήν «Ἡνωμένη Εὐρώπη» εἴπαμε;

Ποιοί μᾶς ἐκπροσωποῦν στήν «Ἡνωμένη Εὐρώπη» εἴπαμε;Κουδουνισμένα, ἠλίθια, ἀνθελληνικὰ κατακάθια, ποὺ λαμβάνουν κάθε τρεῖς καὶ λίγο τὸν λόγο γιὰ νὰ μᾶς γελοιοποιήσουν.

Ἄθλια πτώματα, ποὺ τὸ παίζουν μαριονέτες, μὲ στόχο νὰ μᾶς κρατοῦν ἀπησχολημένους καὶ μακρὰν τῆς πραγματικότητος.
Πληρωμένα καθάρματα ποὺ οὐδέποτε ἔχουν σκεφθεῖ τὰ στοιχειώδη, μὲ μοναδικό τους κριτήριο τὴν δική τους ἐπιβίωσιν, ἀνεξαρτήτως τοῦ κόστους ποὺ πληρώνουμε ἐμεῖς, οἱ …χαχόλοι!!!
Κι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ δική τους ἐπιβίωσις ἐξακολουθεῖ διότι ὡς βδέλλες κολλοῦν ἐπάνω μας, πίνοντάς μας τὸ αἷμα καὶ δολοφονώντας μας καθημερινῶς. Καὶ τὸ κάνουν εὔκολα, δίχως τύψεις, διότι δὲν ἔχουν συνείδησιν. Τὸ μόνο ποὺ ἔχουν εἶναι μία λανθάνουσα μορφὴ τοῦ φυσικοῦ νόμου τῆς ἐπιβιώσεως, μεταφρασμένο στὴν δική τους γλῶσσα: «Ὁ θάνατός μας, ἡ ζωή τους…!!!».

Μὲ αὐτὰ τὰ ἄθλια παράσιτα ἐξακολουθοῦμε νὰ πορευόμεθα.
Παράνομα ὅλα τους, ἀνήθικα, μαριονετοειδῆ κατασκευάσματα, ποὺ στὴν κυριολεξία εἶναι ἄχθη ἀρούρης… Ἄχθη… Μόνον ἄχθη…
Κι αὐτὰ τὰ ἄθλια σαπρόφυτα, τὰ περιττά, τὰ πλήρη Ὕβρεως, εἶναι ἡ, φαινομενικῶς, «κορυφὴ τοῦ παγόβουνου», ποὺ πρέπει νὰ διαλύσουμε.

Μοναδική μας πλέον διέξοδος ἡ ἀποδόμησίς τους. Μὲ τὴν δική τους ἀποδόμησιν, αὐτομάτως, δίχως νὰ τὸ καλοκατανοήσουμε, μπαίνουμε σὲ μίαν διαδικασία συνειδητότητος, ποὺ οὔτως ἤ  ἄλλως ἀπαιτεῖται, ἐὰν θέλουμε, πραγματικά, νὰ ἐπανακτήσουμε τὴν Ἐλευθερία μας. Μίαν ἐλευθερία ποὺ πάντα μᾶς ἀπέκρυπταν, μὲ ψευδολογίες, ὀμιχλώδεις ἀλλοιώσεις καὶ παραπληροφορίες.
Ἐκ τῆς βάσεως πλέον ὀφείλουμε νὰ τὰ ἐπαναδομήσουμε ὅλα.
Μὰ πρῶτα πρῶτα, ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα, νὰ ξαναβροῦμε τὴν χαμένη μας ἀντίληψιν καὶ τὴν χαμένη μας ἀξιοπρέπεια.
Κι ὅλα αὐτὰ ΔΕΝ θὰ συμβοῦν, παρὰ μόνον ἐὰν περάσουμε μέσα ἀπὸ τὸν μηδενισμό…
Ἀλλὰ ὅταν λέμε μηδενισμό, πραγματικὸ μηδενισμό, ἐννοοῦμε αὐτὸ ποὺ δὲν θέλουμε νὰ ἀντιληφθοῦμε.
Διότι Πατρίδα γιὰ νὰ φτιάξουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή, σωστά, ὅπως τῆς πρέπει, ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε «γυμνοί»  ἀπὸ καταβολές, βαρίδια, ἐμμονές, ἐλπίδες, «φαντάσματα» καὶ κυρίως ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ οἰκοδόμημα τῆς «δημοκρατίας τους», ποὺ σκοτώνει.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 52 times, 1 visits today)
One thought on “Ποιοί μᾶς ἐκπροσωποῦν στήν «Ἡνωμένη Εὐρώπη» εἴπαμε;

Leave a Reply