Κάθε δαπάνη ποὺ μειώνουν αὐξάνει τὶς αὐτοκτονίες, ἀλλὰ σώζει τὶς τράπεζες!!!

Μείωσαν τις δαπάνες για την Υγεία και αύξησαν το ποσοστό των αυτοκτονιών.

Όμως κατάφεραν κι έσωσαν από την χρεοκοπία τις …τράπεζες.

Ο αριθμός των αυτοκτονιών συνδέεται άμεσα με τα ποσοστά της ανεργίας και άρα της φτώχειας.

Σίγμα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply