Κάθε δαπάνη ποὺ μειώνουν αὐξάνει τὶς αὐτοκτονίες, ἀλλὰ σώζει τὶς τράπεζες!!!

Μείωσαν τις δαπάνες για την Υγεία και αύξησαν το ποσοστό των αυτοκτονιών.

Όμως κατάφεραν κι έσωσαν από την χρεοκοπία τις …τράπεζες.

Ο αριθμός των αυτοκτονιών συνδέεται άμεσα με τα ποσοστά της ανεργίας και άρα της φτώχειας.

Σίγμα

 

(Visited 61 times, 1 visits today)
Leave a Reply