Ἡ ἐπέτειος τῆς 10ης Αὐγούστου

10 Αὐγούστου 1996

Κατοχικὰ στρατεύματα τῆς Τουρκίας πυροβολοῦν καὶ σκοτώνουν Ἕλληνες, ποὺ θέλησαν νὰ διεκδινήσουν τὸ σπίτι τους πίσω.

Τὸ video  περιγράφει ὅλες τὶς λεπτομέρειες ἐκείνων τῶν ἡμερῶν.

Κῦρος Μανούσκας

Σήμερα…  Δεκαοκτὼ χρόνια μετά…
Τί ἀκριβῶς συμβαίνει;
Ἄς τὸ ξεχάσουμε καλλίτερα…

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply