Γιά τά …λεφτά τά κάνει ὅλα ἡ τασία;

τασία χριστοδουλοπούλου…
Γιά τά ...λεφτά τά κάνει ὅλα ἡ τασία;ὡς ὑπουργὸς Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς,
τί ἀκριβῶς κάνεις;…
ποιά εἶναι ἡ δραστηριότητα τοῦ ὑπουργείου καί ἡ δική σου ἐδῶ καὶ 6+ μῆνες;…

στὶς 27.02.2015 εἶχες πει ὅτι κλείνουν ὅλα τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως καὶ δὲν μετατρέπονται σὲ κέντρα ὑποδοχῆς καὶ φιλοξενίας μεταναστῶν καὶ προσφύγων…
τί ἔκανες;…

στὶς 12.03.2015 παρουσίασες τὴν μεταναστευτικὴ πολιτικὴ τῆς νέας κυβερνήσεως…
τί ἔκανες;…

στὶς 09.04.2015 εἶπες ὅτι ἡ εὐρωπὴ θὰ πρέπη νὰ δῇ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἐξαντλεὶ ὅλα τὰ ἐθνικάΓιά τά …λεφτά τά κάνει ὅλα ἡ τασία; της μέσα γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸ μεγάλο προσφυγικὸ κῦμα…
τί ἐξήντλησες ἀκριβῶς;…

στὶς 14.04.2015 εἶπες ὅτι ὑπάρχει ἔκτακτο σχέδιο γιὰ τὴν Ἀττική, τὰ νησιὰ καὶ τὶς μεγάλες πόλεις, ὥστε νὰ φτιαχτοὺν δομὲς φιλοξενίας καὶ οἱ ἀνάλογες ὑποδομὲς γιὰ τοὺς πρόσφυγες, που αὐτὴν τὴν στιγμὴ εἶναι ἀνύπαρκτες…
ποιό ἦταν αὐτό τό σχέδιο;…

στὶς 16.04.2015 (δύο ἡμέρες μετά!) παρουσίασες τὸ σχέδιο τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς αὐξήσεως τῶν μεταναστευτικῶν καὶ προσφυγικῶν ῥοῶν πρὸς τὴν χώρα μας…
πότε ἔγινε ὁποιαδήποτε ἐφαρμογή τέτοιου σχεδίου;…

στὶς 7 καὶ 8.08.2015 ἔκανες διήμερη ἐπίσκέψῃ στὸ νησὶ τῆς Λέσβου, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπίλυση τῶν ζητημάτων ποὺ ἀφοροῦν στὴν διαχείριση τῶν ἀναγκῶν λόγῳ τῶν αὐξημένων προσφυγικῶν ῥοῶν…
τί «ἀνάγκες»  ἐξυπηρέτησες ἀκριβῶς;…

στὶς 06.08.2015 (μιὰ ἡμέρα πρὶν δηλαδή) ἔκανες σαφῆ διαχωρισμὸ μεταξὺ τοῦ χώρου στὴν Ἀμυγδαλέζα καὶ ἐκείνου στὸν Βοτανικό, ὁ ὁποῖος ἑτοιμάζεται νὰ ὑποδεχθῇ τοὺς πρόσφυγες ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς πρωτευούσας γιὰ νὰ μὴν χαθοῦν τὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια…

ἔλα …μωρὴ τασία…
γιά τά λεφτά τά κάνεις ὅλα;…
μήπως ἔχεις μέσα στά τόσα (ἔστω μὴ ἐκπονημένα) σχέδιά σου κάτι καί γιά τούς Ἕλληνες «μετανάστες» στήν ἴδια τους τήν Πατρίδα;…

Χάρης Καφετζόπουλος

(Visited 372 times, 1 visits today)
Leave a Reply