Ὁ θάνατος τοῦ Βασιλείου Α΄

Ὁ θάνατος τοῦ Βασιλείου Α΄Σὰν σήμερα τὸ 886. — Πεθαίνει μετὰ ἀπό τραυματισμὸ του σὲ κυνήγι, ὁ Βασίλειος Α΄, βυζαντινὸς αὐτοκράτορας, καὶ ἰδρυτής τῆς Δυναστείας τῶν Μακεδόνων.

Γεννήθηκε στὴν Χαριούπολη τῆς Ἀνατολικῆς σήμερα Θρᾲκης ποὺ τότε ὑπαγόταν στὴν νέα θεματικὴ διαίρεση τῆς αὐτοκρατορίας· τὸ μεγάλο Θέμα τῆς Θρᾲκης χωρίστηκε ἐκείνη τὴν περίοδο σὲ δύο μέρη· τὸ ἀνατολικό, μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἀρκαδιούπολι, ποὺ ἔλαβε τὸ ὄνομα τῆς Θρᾲκης, καὶ τὸ δυτικὸ μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἀδριανούπολι, ποὺ ἔλαβε τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας. Γεννημένος στὸ Θέμα τῆς Μακεδονίας, ὁ Βασίλειος Α’, ὀνομάστηκε Μακεδόνας, καὶ ἡ δυναστεία του, Μακεδονικὴ.

Θράκη

Η ΘΡΑΚΗ ΕΠΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Ὅταν ὁ αὐτοκράτορας Βασίλειος Α’, γεννήθηκε τὸ 811 μ.Χ., στὴν Χαριούπολη τῆς Ἀνατολικῆς σήμερα Θρᾲκης, τότε ἡ περιοχὴ ὑπαγόταν στὴν νέα θεματικὴ διαίρεση τῆς αὐτοκρατορίας· τὸ μεγάλο Θέμα τῆς Θρᾲκης χωρίστηκε ἐκείνη τὴν περίοδο σὲ δύο μέρη· τὸ ἀνατολικό, μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἀρκαδιούπολι, ποὺ ἔλαβε τὸ ὄνομα τῆς Θρᾲκης, καὶ τὸ δυτικὸ μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἀδριανούπολι, ποὺ ἔλαβε τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας. http://wp.me/p12k4g-5tk Γεννημένος λοιπὸν στὸ Θέμα τῆς Μακεδονίας, ὁ Βασίλειος Α’, ὀνομάστηκε Μακεδόνας, καὶ ἡ δυναστεία του, Μακεδονικὴ.  Ἡ οἰκογένειά του ἦταν ἀνάμεσα στοὺς χιλιάδες αἰχμαλώτους ποὺ ὁ Κροῦμος εἶχε ἐξαναγκάσει νὰ μετεγκατασταθοῦν πέρα ἀπό τὸν Δούναβη κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ληστρικῶν του ἐπιδρομῶν. Ὁ Βασίλειος τότε ἦταν βρέφος, καὶ στὴν Θρᾲκη ἐπέστρεψε σὲ ἡλικία 25 ἐτῶν.

(…)  Ἀπό τὰ τέλη τοῦ Γ΄ μ.Χ. αἰῶνα, ὁ Διοκλητιανὸς εἶχε διαιρέσει διοικητικὰ τὴν ῥωμαϊκή αὐτοκρατορία σὲ μεγάλες διοικήσεις καὶ αὐτές σὲ ἐπαρχίες. Μία ἀπό αὐτές τὶς διοικήσεις ἀποτέλεσε καὶ ἡ Θρᾲκη ἡ ὁποία διατήρησε τότε τὴν παλιὰ της ἔκταση ἀπό τὸν Ἴστρο ἔως τὸ Αἰγαῖο καὶ ἀπό τὸν Εὔξεινο καὶ τὸν Ἑλλήσποντο μέχρι τὸν Νέστο καὶ τὴν Ῥοδόπη. Ἡ μεγάλη αὐτή διοίκησι, διαιρέθηκε σὲ ἕξι ἐπαρχίες. Τὴν τῆς Εὐρώπης, τῆς Ῥοδόπης, τῆς Θρᾲκης, τοῦ Αἰμιμόντου, τῆς Σκυθίας καὶ τῆς κατωτέρας Μυσίας. (…) Αὐτή ἡ διαίρεσι κράτησε γιὰ πολλοὺς αἰῶνες μέχρι τὰ χρόνια τοῦ Ἡρακλείου….

Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

,

(Visited 164 times, 1 visits today)
Leave a Reply