Ἀπόψεις μὲ …«βαρύτητα»!!!

Ἀπόψεις μὲ ...«βαρύτητα»!!!

Όπως αντιλαμβάνεστε εμείς είμαστε τα καθυστερημένα και πρέπει να ξαναμάθουμε την ιστορία από την αρχή.
Ο Νίκος Δήμου ξέρει καλλίτερα…Και φροντίζει να μας κρατά …ενήμερους για τα πάντα!!!
Ακόμη και για τους …χρηματοδότες-καθοδηγητές της χώρας…

Σίγμα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply