Εὐκαιρία νὰ «δόσουμε μίαν …εὐκαιρία στὸν Τσίπρα»!!!

Εὐκαιρία νὰ «δόσουμε μίαν ...εὐκαιρία στὸν Τσίπρα»!!!Διότι ΔΕΝ μᾶς …ξέσκισε ἀρκετά, ἐφ΄ ὅσον, ἀκόμη, ΔΕΝ ἔχουν ἐφαρμοστεῖ τὰ ὅσα «ἐψήφισαν» τὰ δουλάκια του.

Ποιός τό εἶπε αὐτό;
Ἕνας παπποῦς, πολὺ παπποῦς, πρώην μΠατΣόΚος καὶ …ἀκροθιγῶς ἀριστερός.
Τὸ ἴδιο ὅμως εἶπαν καὶ τὰ παιδιά του καὶ τὰ ἐγγόνια του. Νῦφες, υἱοί, γαμβροὶ καὶ θυγατέρες μαζύ του!!!
Δὲν πρόλαβε, λέει, νὰ μᾶς …ξεσκίσῃ ἐν τελῶς! Ἡ «πρώτη φορὰ ἀριστερά» δὲν εἶχε τὶς εὐκαιρίες της νὰ μᾶς ἀποτελειώσῃ.
Νὰ τῆς τὶς δόσουμε, λέει!!!

Αὐτὸς ὁ λαὸς ψηφίζει. Ἀκόμη ψηφίζει.
Αὐτὴ ἡ οἰκογένεια ἦταν μισὸ αἰῶνα, σχεδόν, μὲ τὸ μΠατΣοΚ. Πολὺ μέσα ὅμως.
Δημοκράτες γάρ. Καὶ σὰν δημοκράτες γάρ, ἀν τὶ τοῦ μΠατΣοΚ τώρα ἔγιναν τΣΥΡΙΖΑ!!!
Κι ἐλπίζουν… Ἐλπίζουν πολύ, λέει!!!
Κι αὔριο ἤ μεθαύριο θὰ γίνουν Ποταμίσιοι ἤ θὰ γίνουν ξανὰ μΠατΣοΚοι ἤ θὰ γίνουν κομμουνιστὲς, τοῦ «παλαιοῦ καὶ καλοῦ» ΚΚΕ, ἤ θὰ γίνουν …ἀναρχικοί, τοῦ ΑΝΤΑΡCIA, ἤ θὰ γίνουν Λαφαζανικοὶ ἤ θὰ γίνουν Κωνσταντοπουλικοὶ ἤ θὰ γίνουν Λεβεντικοί, τοῦ γνωστοῦ ὑμνητοῦ τῶν παπανδρέιδων, ἤ θὰ γίνουν Τζημέρικοὶ ἤ ἀκόμη καὶ …χρυσαυγῖτες!!!
Δὲν ἔχουν πρόβλημα, ἐὰν κάποιος τοὺς τάξῃ κάτι… Ὁ,τιδήποτε!!!
Ἀρκεῖ  νὰ τάξῃ… Μὲ τὸ τάξιμο σήμερα γίνονται οἱ κυβερνήσεις…!!!

Ὅμως ΔΕΝ εἶναι ἡ μόνη οἰκογένεια αὐτή.
Ἀμέτρητοι οἱ κομματο-ἀκόλουθοί τους, ποὺ ἄλλαξαν προβιὰ καὶ μᾶς ἔγιναν ὅλοι …ἀριστεροί, λέει.
(Παρατήρησις γνωστοῦ μου, παλαιοῦ ἀριστεροῦ: «Μά ΟΛΟΙ τους τώρα πιά ἔγιναν ἀριστεροί; Καί ποῦ κρύβονταν τόσα χρόνια;»)
Καὶ ΟΥΤΕ ἕνας ἐξ αὐτῶν, τῶν …ὀψίμων ἀριστερῶν, σκέφθηκε νὰ ἀναζητήσῃ κάτι ἀπὸ τὶς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ προγραμματικὲς δηλώσεις ὅλης αὐτῆς τῆς κομματοσυμμορίας. Διότι, ἄν καὶ συγκεκαλυμμένες, μᾶς τὶς ἀνακοινώνουν πάντα… Πάντα μᾶς λὲν τό πόσο θὰ μᾶς προδώσουν!!!

Ἁπλὸ παράδειγμα.
Ὅταν ὁ Καμμένος ξεκινοῦσε τὸ δικό του κομματομάγαζο εἶχα τοποθετηθῆ, «πιάνοντας μίαν πρότασίν του» γιὰ τὸ θέμα τῆς παιδείας.

.

Ἡ παιδεία εἶναι πολυτέλεια!

Ἔπεσαν, στὴν κυριολεξία, νὰ μὲ …φᾷν ζωντανή!!!
Μάλιστα κάποια …«φίλη», τότε, ἰσχυρίσθηκε πὼς ἐφ΄ ὅσον ὅλος ὁ κόσμος συμφωνοῦσε μὲ τὰ ὅσα ὁ Καμμένος ἔλεγε, τότε ἐγὼ ἤμουν λάθος καὶ ὁ Καμμένος σωστός. Διότι ὁ κόσμος ἤξερε… Ἐγὼ ἤμουν ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου…!!!
Ἀλήθεια, αὐτή ἡ …«φίλη», τί λέει σήμερα γιά τόν Καμμένο;
Ἐξακολουθεῖ νά τόν ἐκτιμᾷ; Καί ἡ «γνώμη  τοῦ κόσμου» τί ῥόλο παίζει σήμερα;
Καί γιατί πρέπει νά περιμένω γιά νά κρίνω κάποιον ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος καί νά μήν προλαμβάνω τό κακό;
Γιατί πρέπει νά λειτουργῶ σάν Ἐπιμηθεύς κι ὄχι σάν Προμηθεύς;
Δέν βαρέθηκα νά μέ ἄγουν καί νά μέ φέρουν; Δέν βαρέθηκα νά μοῦ συμπεριφέρονται ὡς δούλου;

Ἔχουμε δρόμο ἀκόμη Ἕλληνες… Δρόμο δύσκολο.
Σήμερα εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ δόσουν μίαν ἀκόμη εὐκαιρία στὸ ἀλεξέι κι αὔριο, οἱ ἴδιοι αὐτοί, ποὺ θὰ δόσουν τὶς ὅποιες εὐκαιρίες σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀποτελοῦν τὴν συμμορία τῶν 300.
Ἡ συμμορία, γιὰ ὅσον καιρὸ θὰ ὑπάρχη, θὰ ἐνασχολεῖται μόνον μὲ τὸ ἐὰν καὶ πόσα μπορῇ νὰ ἁρπάξῃ κι ὄχι μὲ τὸ ἐὰν θὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἐμεῖς. Διότι αὐτοὶ ὑπάρχουν μόνον ὅταν ἐμεῖς τοὺς ἀναγνωρίζουμε.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply