Ἡ παιδεία εἶναι πολυτέλεια!

Ἡ παιδεία εἶναι πολυτέλεια!Ἄχ, τὸ ἀκούσαμε κι αὐτό!

Τὸ μάθαμε!

Ἔχει ὅμως ἕνα δίκαιον βουνὸν ὁ Καμμένος!

Πολυτέλεια εἶναι ἡ παιδεία γιὰ κάποιον ποὺ πάει τὰ παιδούλια του σὲ ἰδιωτικὸν σχολεῖον!

Ποὺ ΠΟΤΕ δὲν σηκώθηκε ὄρθιος γιὰ νὰ διεκδικήσῃ κάτι γιὰ τὴν παιδεία, μία κι ἐκεῖνος εἶχε τὴν δυνατότηταν νὰ πληρώνῃ τὰ ἰδιωτικά!

Ποὺ τὸν ἐξυπηρετεῖ νὰ ἔχουμε ΥΠΗΚΟΟΥΣ, διότι μὲ τοὺς ὑπηκόους τὰ πράγματα εἶναι ἀπλούστερα!

Ἐν τάξει Παναγιώτη!Καλῶς σὲ κρατοῦσα σὲ ἀναμονή!Κατάλαβα!Μία ἀπὸ τὰ ἴδια εἶσαι κι ἐσύ!Κι ὄχι μόνον!Ξεπερνᾶς τοὺς προηγουμένους!

Τοὐλάχιστον αὐτοὶ ἀνεγνώριζαν πὼς ἡ παιδεία δὲν εἶναι πολυτέλεια καὶ πὼς ὀφείλουν νὰ ἐπενδύσουν πάρα πολλά, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς καταστήσουν ἠλιθίους!

Σὲ εὐχαριστοῦμε!

Στὸν Καιάδα κι ἐσύ!

Καὶ γρήγορα παρακαλῶ!

Υ.Γ.1. Λυπᾶμαι ποὺ κάποιοι φίλοι μου συστρατεύθηκαν μαζύ σου! Ἐλπίζω τώρα νὰ καταλάβουν περισσότερα.
Υ.Γ.2. Πολυτέλεια εἶναι ἡ παιδεία γιὰ κάποιον ἀμόρφωτο. Γιὰ κάποιον ποὺ ἀναπαράγει ὅσα τοῦ ὑπαγορεύουν. Γιὰ κάποιον ἐλεύθερον εἶναι ἀνάγκη!
Υ.Γ.3. Φαντἀσου πόσο ἐκτὸς πραγματικότητος εἶσαι, ποὺ οἱ ἄλλοι ἔχουν πρῶτα ἐπανδρώσει τὴν παιδεία (Ῥεπούση, Δραγώνα καὶ λοιπὲς ἄλλες ἀνιστόρητες) καὶ μετὰ τὰ κόμματα! Φαντάσου Παναγιώτη! Καλὰ ξυπνητούρια Παναγιώτη!
(Visited 18 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ παιδεία εἶναι πολυτέλεια!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Εὐκαιρία νὰ «δόσουμε μίαν …εὐκαιρία στὸν Τσίπρα»!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply