Ἀφῆστε τὸν Ἀλέξη νὰ κυβερνήσῃ! Τώρα!

Γιατί συζητᾶμε γιά ἄλλου εἴδους κυβερνήσεις, ὅταν ὁ Ἀλέξης μας κατάφερε νά συγκεντρώσῃ τόσο ὑψηλά ποσοστά;
Τὸ παλληκάρι θέλει νὰ ἐνώσῃ τὴν ἀριστερὰ καὶ δὲν τὸ κρύβει!
Τὸ φωνάζει καὶ τὸ μεθοδεύει χρόνια!
Κι ἔχει κάθε δίκαιον μὲ τὸ μέρος του!

Ἀπό ποῦ ξεκίνησε καί ποῦ ἔφθασε; Ὑπάρχει πιό ἱκανός πολιτικός σήμερα; Πλάκα κάνουμε; 
Ὅλοι κατάφεραν νὰ διαλύσουν τὰ κόμματά τους κι αὐτὸς νὰ τριπλασιάσῃ σὲ ψηφοφόρους τὸ δικό του!
Καὶ νὰ ἦταν μόνον αὐτό!

Συνέχεια

(Visited 20 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἀφῆστε τὸν Ἀλέξη νὰ κυβερνήσῃ! Τώρα!

  1. Ὅλα αὐτὰ Φιλονόη εἶναι ἄνευ νοήματος καὶ ἄνευ οὐσίας. Λόγια, λόγια, λόγια ἀφιερωμένα εἰς ἔνα ρομποτάκι καθ’ ἥν στιγμὴν ὁ ὄπισθεν τοῦ κάθε ρομποτακίου Τσίπρα τοκογλῦφος ροκανίζει τὴν Ἑλλάδα. Εἴχαμε καὶ εἰς αὐτὰς τὰς ἐκλογὰς μίαν εὐκαιρίαν νὰ ἐλπίζομεν ἀλλὰ τὸ κουδουνάκι τοῦ Παβλώφ δουλεύει καλά. Πολὺ καλά!! Δεκαετίας[παλεύω μὲ ἄλλους συναγωνιστάς μου πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἐξέχουσαι προσωπικότητες νὰ σταματήσωμεν αὐτὸ τὸ κουδουνάκι. Ἀλλὰ ἀλλοῦ ἡ βλακεία, ἀλλοῦ αἱ ὀνειροπολήσεις καὶ ἀλλοῦ ἡ “ἐξυπνάδα” μὰς ἀφήνουν πάντοτε εἰς τὸν ἴδιον παρονομαστήν.

Leave a Reply