Παραστάσεις …ἀκριβοπληρωμένες;

Παραστάσεις ...ἀκριβοπληρωμένες;

Τὸ σόου μὲτὸν Τσίπρα, στὴν ἀμερικανικὴ τηλεόραση, εἶχε ἕναν καὶ μόνον πραγματικὸ σκοπό: τὴν ἱκανοποίηση τῶν ἀῤῥωστημένων παθῶν τῆς κ. Ἀγγελοπούλου.

Ὁ κ. Κλίντον προφανῶς τὸ ξέρει, μιᾶς καὶ πληρώνεται ἁδρὰ γιὰ νὰ παριστάνῃ τὸν φίλο της Γιάννας δημοσίως καὶ νὰ δίδῃ στὴν δυστυχισμένη γυναίκα ἕναν λόγο ὑπάρξεως.

Ὁ Τσίπρας γιατί ἐδέχθη νὰ ἐξυπηρετήσῃ αὐτὴν τὴν ἰδιότυπο ὑποκατάσταση ψυχιατρικῆς θεραπείας;
Δεδομένου μάλιστα ὅτι τὸ ἐπαρχιώτικο ἐπίπεδό του δὲν εἶναι ἀνάλογο τέτοιων διεθνοῦς ἐπιπέδου σκηνοθεσιῶν καί, κατὰ συνέπεια, ἦταν φανερὸ ὅτι δὲν εἶχε κάτι νὰ κερδίσῃ ἀπὸ αὐτοῦ του εἴδους τὴν ἄνευρο δημοσιότητα;
Στὸ κάτω κάτω δὲν τοῦ εἶπαν ὅτι οἱ «ἐπενδυτὲς» δὲν ἀποφασίζουν ποῦ θὰ πᾶν τὰ λεφτὰ τοὺς βλέποντας τηλεοπτικὰ σόου;

Οἱ τηλεθεατὲς ποὺ παρηκολούθησαν, ἐν μέσῳ χασμουρητῶν, τὴν ἐκπομπὴ στὴν φίλη χώρα, εἶναι ζήτημα ἐὰν ἔχουν χρήματα γιὰ νὰ πληρώσουν τὸν ἑπόμενο λογαριασμὸ τοῦ κινητοῦ τους.
Ἂν εἶχαν δὲν θὰ περνοῦσαν τὸν καιρὸ τοὺς βλέποντας Γιάννα στὴν τηλεόραση.

Ἕρμιππος

φωτογραφία

(Visited 193 times, 1 visits today)
Leave a Reply