ΕΠΕΙΓΟΝ!!! «Δημοσία διαβούλευσις» 30 ὡρῶν γιὰ νὰ …«ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘῌ» τὸ γ΄ μνημόνιον!!!

Καλὰ καλὰ δὲν μπήκαμε στὸ Σαββατοκύριακο, νύκτα κανονική, σὰν τὸ σκοτάδι τῶν μυαλῶν τους, καὶ μᾶς πετοῦν μία «δημοσία διαβούλευσιν» γιὰ νὰ …προλάβουμε νὰ …σχολιάσουμε, κάτι ποὺ …ἀγνοοῦμε, ἐντὸς …24 ὡρῶν!!!
Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀπαραίτητος χρόνος αὐτοαθωῴσεως τῆς συγ-κυβερνήσεως, ποὺ χρειάζονται οἱ Ἕλληνες, πρὸ κειμένου νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὸ νέο πολυνομοσχέδιον, τὸ ὁποῖον θὰ …«νομιμοποιῇ» καὶ τὸ τρῖτον μνημόνιον.

Δῆλα δή… Σὲ ἁπλᾶ ἑλληνικά…
Νύκτα, Σαββατόβραδο, μὲ ἀπόλυτη σιωπὴ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τῆς παραπληροφορήσεως, ἐν μέσῳ σαχλαμάρας καὶ κρασοκατανύξεων τῶν συγκυβερνούντων καὶ μὲ ἕναν Ἀλεξιὰδη ὡς μαινόμενον ταῦρο κατὰ τῶν ἰθαγενῶν, μᾶς ζητοῦν νὰ …ἐγκρίνουμε τὸ τερατούργημά τους.
Ἄρθρα ἐπὶ ἄρθρων ποὺ στόχο ἔχουν:

  1. Τὴν παγίωσιν τῆς κάρτας τοῦ πολίτου (κοινῶς τσιπάκι, ἀλλὰ ἡ ἐκκλησία ἀποῦσα!!!) ἀπὸ τὸ σύνολον τῶν πολιτῶν ὡς μοναδικὸ μέσον συναλλαγῆς.
  2. Τὴν κατακρήμνισιν τοῦ δημοσίου προσώπου τοῦ κράτους καὶ τῶν παροχῶν πρὸς τοὺς πολῖτες καὶ τὴν μεταφορὰ αὐτῶν τῶν παροχῶν, ἀν τὶ σοβαρῶν ἀνταλλαγμάτων, σὲ ἰδιωτικοὺς φορεῖς. (Ἀκόμη καὶ τὰ ἐπιδόματα ἀνεργίας ἰδιῶτες θὰ τὰ …ἐγκρίνουν!!!)
  3. Τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τῶν ἐλαχίστων ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν ποὺ ἀπέμειναν, μέσῳ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν νέων μέτρων.
  4. Τὴν ἀποδοχὴ ἀπὸ μέρους μας τῆς νέας ληστρικῆς ἐπιδρομῆς, μὲ τοὺς νέους φόρους-ταφόπλακα καὶ τὴν «νομιμοποίησιν» τοῦ τρίτου μνημονίου!!!
  5. Τὴν νομιμοποίησιν τοῦ ΕΝΦΙΑ, ἀν καὶ ἐξ ἀρχῆς ἦταν «πρόσκαιρος φόρος», ἀλλὰ κυρίως ἀντισυνταγματικός καὶ τὴν παράλληλη ἀπαλλαγὴ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ ἀπὸ ΕΝΦΙΑ, ἀλλὰ καὶ ἐμμέσως τὴν ἀνακήρυξίν του στὸ ἐπίσημο ὄργανο λεηλασίας μας, τὴν ἀσυλία τῶν μελῶν του καὶ τὴν ἐκποίησιν ὅλης τῆς δημοσίας περιουσίας, ποὺ ΔΕΝ ἀνήκει στὸ κράτος.
  6. Τὴν ἀθώωσιν τῆς κυβερνήσεως καὶ τῶν πέριξ αὐτῆς, μὲ τὴν ΠΛΑΣΤΗ «δημοσία διαβούλευσιν», ποὺ ὅμως εἶναι γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα, ἐφ΄ ὅσον οὔτε ἀρκετὸ χρόνο ἀφήνουν στοὺς πολῖτες νὰ συμμετάσχουν, μὰ κυρίως διότι ἀπὸ νύκτα σὲ νύκτα ποὺ τὸ πηγαίνουν μας ἀποδεικνύουν πὼς ΟΥΤΕ αὐτοὶ γνωρίζουν τὸ τὶ καλοῦνται νὰ ψηφίσουν.
    (Κατὰ τὸ ὅποιος νύκτα περπατεῖ…, ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ὅποιος μνημόνια ψηφίζῃ…!!!)

Ἐὰν προσπαθήσετε νὰ διαβάσετε ὅλα τὰ ἄρθρα τοῦ πολυνομοσχεδίου, ποὺ σὲ λίγες ὧρες «κλείνει», θὰ διαπιστώσετε πὼς εἶναι ἀτελείωτα καὶ δὲν ὑπάρχει χρόνος μελέτης τους, ἐφ΄ ὅσον τὰ περισσότερα σημεῖα τους παραπέμπουν σὲ τροποιήσεις-συμπληρώματα ἄλλων, ἀναλόγων νόμων!!!. Τὸ μοναδικὸ συμπέρασμα, γιὰ ὅλα αὐτά, εἶναι ἕνα: τὸ ΔΟΥΛΕΜΑ!!!
Μᾶς ἐπεξεργάζονται κονονικότατα!!!

Γιὰ παράδειγμα (ἄρθρον 2)

4 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για ακίνητα του Δημοσίου, του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) καθώς και για τα πρόσωπα της υποπεριπτώσεως β΄ της περιπτώσεως στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4223/2013».

Ἡ ὑποκρισία τους δὲν κτυπᾶ κόκκινον…
Κτυπᾶ τὰ δικά μας κεφάλια στὸν πᾶτο τοῦ πηγαδιοῦ…

Τὸ πολυνομοσχέδιον, λόγῳ τοῦ …κατεπείγοντος, (λὲς καὶ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ τὸ ἀφήσουν μία ἑβδομάδα σὲ δημοσία διαβούλευσιν…!!!) ποὺ καλούμεθα νὰ σχολιάσουμε, ἀφορᾶ μέρος του σὲ σχέδιον νόμου ποὺ ψηφίσθηκε τὸν Σεπτέμβριο. (Νόμος 4336/2015 πληροφορίες ἐδῶ.)
Σὲ αὐτὸ τὸ νομοσχέδιον, γιὰ παράδειγμα, διαβάζουμε:

Με τις νέες διατάξεις ορίζονται οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 ως εξής:

i) 55% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2014 έως και 31.12.2014,
ii) 75% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2015 έως και 31.12.2015
iii) 100% για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2016 και εφεξής.

(Ὄχι, αὐτὸ ΔΕΝ τὸ πειράζουν πρὸς τὰ κάτω…!!! Τοὺς …ἄρεσε!!!)
Δῆλα δή…
ἕνα μέτρον ποὺ ξεκίνησε ὡς ἔκτακτον, ἐπαγιώθη καὶ τώρα θὰ ζητοῦν ἀπὸ τοὺς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίες νὰ προκαταβάλουν τὸ φόρο, τῆς ἐπομένης χρήσεως, στὸ 100% του!
Αὐτὸ σημαίνει πὼς τέλος στὸ ἐλεύθερο ἐμπόριον.

Ἐννοεῖται πὼς ἐὰν ἐπιχειρηματίας ζητήσῃ πίσω τοὺς προκαταβληθέντες φόρους, διότι ἔκλεισε τὴν ἐπιχείρησίν του, δὲν θὰ τοὺς πάρη. Τοὺς ἔφαγε τοὺς προκαταβληθέντες φόρους τὸ …σκοτάδι!!!

Παραλλήλως ἀλλάζουν τὶς ῥυθμίσεις, ποὺ εἶχαν χιλιάδες συμπολῖτες μας συμφωνήση, μὲ τὴν ἀπαίτησιν τῆς ἀμέσου καταβολῆς τῶν ποσῶν ποὺ ἀξιώνονται.
Γράφει ἕνας σχολιαστὴς πὼς δὲν μπορεῖ τὸ κράτος νὰ εἶναι τόσο ἀφερέγκυο καὶ νὰ ἀκυρώνῃ συμφωνίες ποὺ ὑπέγραψε μὲ τοὺς πολῖτες, βάσει τῶν ὁποίων οἱ πολῖτες ἔκαναν τὸ πρόγραμμά τους.
Ναί, καλά… Τὸ κράτος καὶ ἡ φερεγκυότης του μᾶς …ἀπετελείωσαν.
Ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν ἁρπακολλατζίδικη κατάστασιν ἀντιμετωπίζουμε ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως αὐτοῦ τοῦ κωλοχανείου ποὺ λέγεται κράτος.

Τροποποιήσεις ἐπὶ τροποποιήσεων ἐπὶ τοῦ χειρίστου φυσικά.
Ἐλάχιστα ἄρθρα (9 ἀπὸ τὰ 19) ποὺ πρόλαβα νὰ «σκαλίσω» λίγο, μὲ παρέπεμπαν σὲ μνημονιακὲς καταστάσεις.
Τὸ πολυνομοσχέδιον τῆς διαβουλεύσεως οὐσιαστικῶς ἀφορᾶ σὲ τροποποιήσεις τοῦ 4336/2015 νόμου, ποὺ ἀφορᾶ  σὲ τροποποιήσεις τοῦ νόμου 4152/2013, (ΦΕΚ Α’ 107/09-05-2013) ποὺ ἦταν οὐσιαστικῶς ἡ …«νομιμοποίησις» τοῦ β΄ μνημονίου.
(Ἐπίσης ὑπάρχουν τροποποιήσεις γιὰ τοὺς νόμους 4172/2013, 4174/2013, 4224/2013, 4321/2015,4336/2015,  ἀλλὰ κι ἄλλες πολλὲς ποὺ δὲν ἐπρόλαβα νὰ ἐρευνήσω. Ὅλοι οἱ «νόμοι» μνημονιακοί, πλὴν ἐλαχίστων. Ἐπίσης ἔχουμε τροποποιήσεις στὸν νόμο 4174/2013 -(βλέπετε ἐδῶ)- σχετικὲς μὲ τὸν φόρο εἰσοδήματος καὶ τὴν φοροδιαφυγή)
Στὴν πραγματικότητα παγιώνονται οἱ προηγούμενες ὑπογραφὲς τῆς συμμορίας τῶν 300.

Ὑπογραφὲς ποὺ ΔΕΝ τυγχάνουν ἀναγνωρίσεως, ἐφ΄ ὅσον τελικῶς τὸ «ἔγκλημα τῆς φοροδιαφυγῆς», ὅπως τὸ ἀποκαλοῦν, ἀφορᾶ ΜΟΝΟΝ σὲ ἐμᾶς καὶ οὐδέποτε στὶς ὕενες ποὺ μᾶς ῥουφοῦν τὸ αἷμα.

Γιὰ παράδειγμα…
Θεωροῦμαι ἐγκληματίας ἐγώ, ὅπως κι ὁ κάθε συμπολίτης μου, ποὺ ΑΔΥΝΑΤΩ πλέον νὰ πληρώσω τοὺς …«φόρους» τους, διότι πρέπει νὰ ἐπιβιώσω καὶ δὲν θεωρεῖται ἐγκληματίας ὁ ἔμπορος τῶν δύο τόνων τῆς ἡρωΐνης, ποὺ τοῦ …ἔθαψαν τὴν ὑπόθεσιν κι ὁ Δρίτσας σφυρίζει ἀδιάφορα καὶ …ἀγνοεῖ ἐπὶ πλέον τὶς μεταθέσεις ὅλων αὐτῶν ποὺ διερευνοῦσαν.
Τὰ δικά μας παιδιὰ ὅμως θὰ γίνουν οἱ λῆπτες αὐτῆς τῆς ἡρωΐνης. Ὄχι τὰ δικά τους.
Θεωροῦμαι ἐγκληματίας ἐγὼ κι ἐσὺ κι ὁ ἄλλος, ἀλλὰ δὲν θεωρεῖται ἐγκληματίας ὁ ἔμπορος ὅπλων ποὺ σκορποῦσε δωράκια καὶ σαπάκια, ἀξίας δισεκατομμυρίων, ἀλλὰ τὰ χρέωνε σὲ ἐμᾶς.
Θεωροῦμαι ἐγκληματίας ἐγώ, ποὺ ἤμουν καθ’ ὅλα νόμιμη, πάντα, ἀλλὰ δὲν θεωρεῖται ἐγκληματίας ὁ Παπακωνσταντίνου, ποὺ μὲ μισθὸ μερικὰ χιλιάρικα (4.000 ἐὰν θυμᾶμαι καλῶς) διατηρεῖ βίλλα ἀξίας τριῶν ἑκατομμυρίων στὴν Σέριφο.
Παπακωνσταντίνου ὅμως ὄχι μόνον δὲν ἐλέγχεται, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ἀθωῴνεται καὶ γιὰ τὸ Ἔγκλημα τῆς Ἑσχάτης Προδοσίας κατὰ τοῦ Ἔθνους,
μὲ τὰ μαγειρέματά του καὶ μὲ τὶς πλαστογραφίες ποὺ μᾶς ὁδήγησαν στὰ μνημόνια, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀλλοίωσιν τῆς λίστας Λαγκάρτ.

Βέβαια, ἀπορίας ἄξιον εἶναι τὸ πῶς κατάφερε ἕνας ὑπουργός νὰ φτιάξῃ βίλα τῶν 3.000.000…
Μὲ 4.000 εὐρόπουλα τὸν μήνα;
Δὲν γίνεται…..

Παπακωνσταντίνου: Μήπως τὸν δέρνει ἡ γυναίκα του;

Ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ ἔτσι μὲ ἀντιμετωπίζει τὸ κράτος, μὲ τὸ ἐν λόγῳ νομοσχέδιον, μὲ …«χώνει πιὸ βαθειὰ στὴν παρανομία» του. Καὶ μαζύ μου ἀκόμη ἕξι ἑκατομμύρια Ἕλληνες.

– ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ, που θα κληθούν να πληρώσουν έως τέλος του μηνός εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων,

– ποινές φυλακίσεως (και μη εξαγοράσιμες ακόμη) για τις φορολογικές διαφορές μετά από έλεγχο της εφορίας

– φόρος και στα ανείσπρακτα ενοίκια

– αναδρομικές αυξήσεις φόρων για όσους εισπράττουν ενοίκια

– σαρωτικές αλλαγές στις συνταξιοδοτικές διατάξεις

Παρότι επισήμως το υπουργείο Οικονομικών καλεί τους πολίτες να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο opengov, αναρτά ένα κείμενο 27 σελίδων, που μόνο νομικοί μπορούν να διαβάσουν και επικαλείται σαν λόγο που επέσπευσε τόσο πολύ την διάρκεια της διαβουλεύσεως (Κυριακή και έως Δευτέρα πρωί στις 9), την ανάγκη να ψηφιστεί στα γρήγορα το πακέτο των συγκεκριμένων μέτρων.

Με τις φορολογικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, πλήττονται πάνω από 6 εκατ. ιδιοκτητες ακινήτων.

Την απόλυτη φρίκη όμως, όπως όλα δείχνουν, θα βιώσουν οι κάτοικοι παραδοσιακών οικισμών και νησιών της Ελλάδας, που θα δουν ξαφνικά τις επόμενες ημέρες να πρέπει να πληρώσουν αστρονομικά ποσά για συμπληρωματικό φόρο ΕΝΦΙΑ, επειδή αυτός θα επιβάλλεται πλέον και για τα σπίτια 100 ή 200 χρόνων που κληρονόμησαν, είτε έχουν διατηρηθεί ως μνημεία ή ακόμα και αν είναι ερείπια που δεν μπορούν να τα φτιάξουν -λόγω και των αυστηρών απαιτήσεων του νόμου για εργασίες μηχανικών, ειδικά υλικά κατασκευής κλπ!

Καί εἶμαι ἐγώ ὁ ἐγκληματίας; Πλάκα κάνουμε;

Νὰ πληρώσουν αὐτοί, ἀλλὰ καὶ ὅσοι τὰ ἔφαγαν καὶ μετὰ βλέπουμε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ πληρώσουμε κι ἐμεῖς.
Ἄει ἀπὸ ἐκεῖ μὲ τὰ  σαπρόφυτα ποὺ μπλέξαμε…

Φιλονόη

Ἡ διαβούλευσις ἐδῶ:

Σημείωσις

Ἐδῶ θὰ κάνω μίαν μικρὴ …παρένθεσιν, γιὰ νὰ …γελάσουμε!!!

Στὸ  πολυνομοσχέδιον, τὸ ὁποῖον …«διαβουλεύονται» μόνον σήμερα, διαβάζουμε (ἄρθρον 2):

«Άρθρο 55Α

Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη

1. Εάν, με βάση την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 68 υποβάλλεται αμελλητί μηνυτήρια αναφορά από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Ὁ Γενικὸς γραμματεὺς δημοσίων ἐσόδων εἶναι ἡ …κατερίνα σαββαΐδου!!!!

Μποῦ χὰ χά…
Ἐδῶ γελᾶμε ἔως δακρύων.

«…Στις 12 Ιανουαρίου του 2015 η κυρία Κατερίνα Σαββαΐδου εξέδωσε την απόφαση ΠΟΛ.1016 σχετική με την ανανέωση της αναβολής του φόρου 20% επί των διαφημίσεων στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Πρόκειται για πάγια και σκανδαλώδη αναβολή που ανανεώνεται κάθε χρόνο από το 2010, οπότε και εισήλθε στο νομικό μας σύστημα -κατ’ απαίτηση των δανειστών μας- με τον Νόμο 3845 ….

…Σύμφωνα με τους νομικούς στους οποίους απευθυνθήκαμε η απόφαση αυτή είναι παράνομη αφού διατάξεις νόμου που έχουν ψηφιστεί στην βουλή δεν μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση Γενικής Γραμματείας, ενώ επιπλέον ο νόμος είναι σαφής ως προς τον τρόπο αποδόσεως «με μηνιαίες δηλώσεις» και όχι με ετήσιες, όπως αποφάσισε αυθαίρετα η κυρία Σαββαΐδου….

Η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων άνοιξε στο TAXIS στις 15 Μαΐου, δηλαδή τρεισήμισι μήνες μετά από την προβλεπόμενη ημερομηνία σύμφωνα με το 72ο άρθρο του Ν.4172/2013 . Και αν η κυρία Σαββαΐδου που έχει την αρμοδιότητα να εκδώσει τις αποφάσεις για την έναρξη των εφαρμογών καθυστέρησε λίγο, στην περίπτωση των φυσικών προσώπων τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Στο άρθρο 68 του ίδιου Νόμου αναγράφεται ότι οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν «μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους», δηλαδή την 30η Ιουνίου του 2015. Και όμως το σύστημα τελικά άνοιξε μόλις 20 ημέρες πριν την τελική ημερομηνία. Και ακόμα και όταν άνοιξε το σύστημα, σύμφωνα με τους εφοριακούς που μιλήσαμε, η αποστολή των σχετικών εγκυκλίων για το σύστημα εκδόθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή….

…Το πρόβλημα όμως της GENNET είναι άλλο: Έχει δεχθεί πρόστιμο 78 εκατομμυρίων ευρώ για συμμετοχή σε τοκογλυφία και έκδοση εικονικών τιμολογίων ήδη πριν από 2,5 χρόνια. Το ελληνικό κράτος όμως δεν δείχνει καμμία καούρα να εισπράξει το ποσό.

Στο μεταξύ η εταιρεία έχει προσφύγει στα δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι οι εμπορικές συναλλαγές ήταν αληθινές και έχει μάλιστα ασκήσει διώξεις στους εφοριακούς που την ήλεγξαν σε διάφορα επίπεδα. Η εκδίκαση της υποθέσεως στα δικαστήρια όμως θα καθυστερήσει λίγο ακόμα… Εξαιτίας της κυρίας Σαββαΐδου.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στο πλευρό του ελεγχόμενου για τοκογλυφία

Λίγο πριν την εκδίκαση της υποθέσεως στα δικαστήρια η Κατερίνα Σαββαΐδου, που υποτίθεται ότι είναι υπεύθυνη για την συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσοτέρων εσόδων, αντί να αποστείλει το έγγραφο για την κρίση των βιβλίων ώστε τα πρόστιμα να γίνουν απαιτητά (η κρίση είναι δεσμευτική) έκανε κάτι άλλο. Ζήτησε τον επανέλεγχο της υποθέσεως από την αρχή!…

…Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Παλαϊτσάκη στο FM Voice μέχρι στιγμής δύο ανώτατοι εφοριακοί έχουν παραιτηθεί αρνούμενοι να αναλάβουν τον επανέλεγχο της υποθέσεως που διέταξε η κυρία Σαββαΐδου….»

Ἡ Κατερίνα Σαβαΐδου καὶ τὸ βαθὺ κράτος τῶν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ φοροφυγάδων!!!

Πολὺ φοβᾶμαι πὼς κάποιοι ἀπὸ αὐτούς, πλὴν τοῦ Ἀλεξιάδου φυσικὰ καὶ τοῦ Χουλιαράκη, ποὺ γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὸ πῶς θὰ κάνουν τὰ χατήρια τῶν Rothschild, τὰ πιστεύουν αὐτὰ ποὺ γράφουν.
Ναί, πρέπει νὰ εἶναι πολὺ περισσότερο ἠλίθιοι ἀπὸ ὅσο πιστεύαμε.

Ξαφνικά σε δημόσια διαβούλευση το νέο πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το Υπ. Οικονομικών καλεί τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο κοινωνικό εταίρο να συμμετάσχει από σήμερα 10 Οκτωβρίου 2015 στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Λόγω του ότι πρόκειται για επείγουσες ρυθμίσεις, η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9 το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου.

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομικών

Τρύφων Αλεξιάδης

Γεώργιος Χουλιαράκης

Αναρτήθηκε

10 Οκτωβρίου 2015, 20:00

Ανοικτή σε Σχόλια έως

12 Οκτωβρίου 2015, 09:00

δείτε το  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

Τι περίπου προβλέπει το σχέδιο νόμου;;; Διαβάστε:

Πολυνομοσχέδιο – «βόμβα» στις τσέπες μας – «Τσουνάμι» φόρων σε ακίνητα

Ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης προσέρχεται στο άτυπο Eurogroup, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015, στο Λουξεμβούργο. ΑΠΕ-ΜΠΕ/consilium.europa.eu/Charles Caratini

Σε δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου το νέο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα του Οκτωβρίου.

«Το Υπ. Οικονομικών καλεί τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο κοινωνικό εταίρο να συμμετάσχει από σήμερα 10 Οκτωβρίου 2015 στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Λόγω του ότι πρόκειται για επείγουσες ρυθμίσεις, η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9 το πρωί της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο που συνοδεύει το νομοσχέδιο στο Opengov.gr.

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις στην φορολογία, στο συνταξιοδοτικό σύστημα και στην ενέργεια, αυστηροποίηση του πλαισίου για την φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ με άμεση κατάσχεση, μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να κατατεθούν στην Βουλή προς ψήφιση την Δευτέρα.

Το νομοσχέδιο υπογράφουν οι δύο αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης και Γιώργος Χουλιαράκης.

Στα προαπαιτούμενα του μηνός Οκτωβρίου εντάχθηκαν ακόμα και μέτρα που δεν είχαν ως τώρα δει το φως της δημοσιότητας -και πέραν, βεβαίως, εκείνων που η κυβέρνηση διέψευδε πως θα έρθουν.

Μεταξύ πολλών άλλων, προβλέπονται:

– ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ, που θα κληθούν να πληρώσουν έως τέλος του μηνός εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων,

– ποινές φυλακίσεως (και μη εξαγοράσιμες ακόμη) για τις φορολογικές διαφορές μετά από έλεγχο της εφορίας

– φόρος και στα ανείσπρακτα ενοίκια

– αναδρομικές αυξήσεις φόρων για όσους εισπράττουν ενοίκια

– σαρωτικές αλλαγές στις συνταξιοδοτικές διατάξεις

Παρότι επισήμως το υπουργείο Οικονομικών καλεί τους πολίτες να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο opengov, αναρτά ένα κείμενο 27 σελίδων, που μόνο νομικοί μπορούν να διαβάσουν και επικαλείται σαν λόγο που επέσπευσε τόσο πολύ την διάρκεια της διαβουλεύσεως (Κυριακή και έως Δευτέρα πρωί στις 9), την ανάγκη να ψηφιστεί στα γρήγορα το πακέτο των συγκεκριμένων μέτρων.

Με τις φορολογικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, πλήττονται πάνω από 6 εκατ. ιδιοκτητες ακινήτων.

Ο ΕΝΦΙΑ όχι μόνο διατηρείται και θα εισπραχθεί χωρίς απαλλαγές που υποσχόταν η κυβέρνηση, αλλά θα πληρώσουν και εκείνοι οι πολύ μικροί ιδιοκτήτες που δεν πλήρωναν ως τώρα, επειδή τους έβγαινε ΕΝΦΙΑ κάτω από 10 ευρώ.

Εφέτος μόλις 1 ευρώ ΕΝΦΙΑ θα απαιτείται να πληρωθεί. Υπενθυμίζεται ότι παγίως η εφορία δεν αναζητούσε να εισπράξει μικροποσά από φόρους, αλλά και αυτό θα ανήκει πολύ σύντομα στο παρελθόν.

Την απόλυτη φρίκη όμως, όπως όλα δείχνουν, θα βιώσουν οι κάτοικοι παραδοσιακών οικισμών και νησιών της Ελλάδας, που θα δουν ξαφνικά τις επόμενες ημέρες να πρέπει να πληρώσουν αστρονομικά ποσά για συμπληρωματικό φόρο ΕΝΦΙΑ, επειδή αυτός θα επιβάλλεται πλέον και για τα σπίτια 100 ή 200 χρόνων που κληρονόμησαν, είτε έχουν διατηρηθεί ως μνημεία ή ακόμα και αν είναι ερείπια που δεν μπορούν να τα φτιάξουν -λόγω και των αυστηρών απαιτήσεων του νόμου για εργασίες μηχανικών, ειδικά υλικά κατασκευής κλπ!

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι καταργείται αναδρομικά από 1.1.2015 (και άρα αυτό επηρεάζει τον ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουμε εφέτος) η εξαίρεση από τον συμπληρωματικό φόρο ΕΝΦΙΑ, της αξίας (αν και «συλλεκτικής» μάλλον πια παρά εμπορικής) που έχουν:

– εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού

– κτίρια που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία, έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών των επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, με βάση αυτήν την διατύπωση, σπίτια που βρήκαν «από πάππου προν πάππον» απόγονοι αγωνιστών του ’21 ή και χωριά ολόκληρα που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα -αλλά και νησιά όπως η Ύδρα και οι Σπέτσες- θα φορολογηθούν αγρίως, αν και οι ιδιοκτήτες τους δεν τα διαφεντεύουν, αφού για παράδειγμα απαγορεύεται από τον νόμο (ή κοστίζει υπερβολικά λόγω των αδειών που απαιτούνται) να βάλουν έστω και ένα καρφί, έναν ηλιακό θεσμοσίφωνα ή ένα αιρ-κοντίσιον όπως θα ήθελαν.

Όλοι μάλιστα θα πληρώσουν και για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα, αλλά και για τα οικόπεδα όπου βρίσκονται τα οικόπεδα.

Το πλήγμα για όσους εισπράττουν ενοίκια είναι διπλό, αφού με άλλες διατάξεις προβλέπεται:

– αναδρομική αύξηση από 1.1.2015 (που θα πληρωθεί εφέτος δηλαδή) στον φόρο για τα ενοίκια. Θα πρέπει να εκδοθούν ξανά (για άλλη μια φορά εφέτος) νέα εκκαθαριστικά, με τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν 15% (αντί 11%) όσοι εισέπραξαν ενοίκια έως 12.000 και 35% (αντί 33%) για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

– κατάργηση της φοροαπαλλαγής για τα ανείσπρακτα ενοίκια. Από το γράμμα του νόμου προκύπτει ότι η εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο δημόσιο, προκειμένου να μην φορολογηθούν, θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, δηλαδή από τα εφετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν το 2016.

Με άλλες διατάξεις:

– Το Δημόσιο θα μειώσει τον αριθμό των δόσεων που συμφώνησαν και πληρώνουν όσοι έχουν οικονομική ευχέρεια. Από τον νόμο δεν προκύπτουν τα κριτήρια, αλλά θεωρείται σίγουρο ότι θα εξετάζονται το Ε9 και οι καταθέσεις στην τράπεζα. Στις περιπτώσεις αυτές, η εφορία θα ζητά να εξοφληθεί η οφειλή π.χ. σε 60 δόσεις αντί για 90-100 που είχαν συμφωνηθεί, αυξάνοντας ανάλογα και το ποσό των δόσεων. Αυτό μπορεί να γίνει από τώρα κιόλας, αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε στην διάρκεια των ετών μέχρι να εξοφληθεί το χρέος.

– Χάνουν τις ρυθμίσεις χρεών όσοι αφήσουν απλήρωτες δόσεις ή άλλες οφειλές προς το Δημόσιο. Το σχετικό περιθώριο που συμφώνησαν όσοι μπήκαν στις τελευταίες ρυθμίσεις ήταν τρεις μήνες καθυστερηήσεως (90 ημέρες), αλλά πλέον μειώνεται σε 30 μέρες.

Παράλληλα, αυστηροποιείται και το πλαίσιο για φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ με άμεση κατάσχεση, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το ποινολόγιο της εφορίας αλλάζει άρδην και πλέον σε κάθε έλεγχο της εφορίας επικρεμάται η απειλή της φυλακίσεως, ακόμα και για μια αμφισβητούμενη φορολογική διαφορά.

Συγκεκριμένα, παρότι εξορθολογίζονται σχετικά τα διοικητικά πρόστιμα (μειώνονται σε 25% και 50% αντί 30%, 50% και 100% τα πρόστιμα ανακριβούς δηλώσεως) την ίδια στιγμή προβλέπονται:

– πιο βαριά πρόστιμα για όσους δεν συνεργάζονται με τους ελεγκτές

– καταργείται το όριο του προστίμου στα 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για ανακριβή ή πλαστά στοιχεία.

– έγκλημα φοροδιαφυγής που τιμωρείται με φυλάκιση (από 1 έως και 3 χρόνια) θα αποτελούν πλέον και η παράλειψη δηλώσεως εισοδημάτων ή ακινήτων που οδηγεί σε μείωση ή απαλλαγή πληρωμής του ΕΝΦΙΑ, αλλά ακόμα και όποιος πχ δεν έχει αποδώσει ΦΠΑ από 50.000 ευρώ το χρόνο. Με την διαφορά όμως ότι ο ορισμός που δίνει ο νόμος στο «έγκλημα» είναι μάλλον ευρύς, εξομοιώνοντας σχεδόν τα πλαστά και εικονικά με την οποιαδήποτε φορολογική δαφορά προκύψει, καθιστώντας ανίσχυρο τον φορολογούμενο απέναντι στον έλεγχο, αφού ο οι ελεγκτές θα μπορούν να κρίνουν αν αυτός συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς τους φόρους «παραπλανώντας την Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων».

Με άλλα λόγια, εκτός από φορολογικό έλεγχο, μπορεί να καλείται να περάσει και από… «τεστ αλήθειας» για τα στοιχεία που έχει καταχωρημένα στα βιβλία του.

Την ίδια ώρα, το νομοσχέδιο απαλλάσσει τα ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ από τέλη και εισφορές, στερεί για άλλους 8 μήνες (έως 30/8/2015 αντί 31.12.2014) τον Λογαριασμό Αλληλεγγύης Γενεών από τα έσοδα από τις κρατήσεις στις συντάξεις, ενώ βρίθει και άλλων ασφαλιστικών διατάξεων και ανατροπών.

πηγή

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply